Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 12 stycznia 2022r.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 13 stycznia 2022 r. w godzinach 8.30-14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy wymagają rozszerzonej znajomości określonych zagadnień bezpieczeństwa.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” i pozwoli uczestnikom na szybkie przyswojenie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego uczelni oraz usług Internetu, a także aktywne zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa informacji i dobrego wizerunku uczelni.

Efektem szkolenia będzie zwiększenie ostrożności oraz przygotowanie pracowników i kadry kierowniczej na sytuacje w przypadku wystąpienia zagrożenia i podejmowania właściwych decyzji.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.