Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie Six Sigma oraz szkolenia z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 8 maja 2020r.

Szkolenie Six Sigma oraz szkolenia z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już w poniedziałek 11 maja 2020 r. rozpoczynamy cykl szkoleń dla studentów i pracowników administracyjnych, organizowanych w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. W związku z panującą sytuacją i epidemią koronawirusa szkolenia te będą odbywać się ON-LINE.

 

Propozycją dla studentów jest szkolenie Six Sigma, poziom Yellow Belt, który ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę na temat metod, technik i narzędzi Six Sigma. Jego harmonogram przedstawia się następująco:

11 maja – godz. 14.00-21.00

12 maja – godz. 14.00-21.00

14 maja – godz. 14.00-21.00

18 maja – godz. 14.00-21.00

19 maja – godz. 14.00-21.00

21 maja – godz. 14.00-19.00.

 

Dla administracji natomiast organizujemy ciąg szkoleń z zakresu zamówień publicznych, a mianowicie:

Zamówienia publiczne dla początkujących – 11 i 12 maja w godzinach 11.00-14.00,

Specjalista ds. zamówień publicznych – 13, 14, 15, 18, 19 i 20 maja w godzinach 11.00-14.00,

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – 21 i 22 maja w godzinach 11.00-14.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.