Poznaj nasze kierunki studiów

Sztuka pisania pism i kultura języka polskiego – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 13 maja 2020r.

Sztuka pisania pism i kultura języka polskiego – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już jutro 14 maja 2020 r. rozpoczynamy cykl szkolenia ON-LINE dla studentów „Sztuka pisania pism i kultura języka polskiego” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady stylistyczne oraz sposoby trafnego formułowania myśli. Nauczą się analizować tekst pod względem stosowności, celowości oraz przydatności użytych w nim środków językowych. Dzięki szkoleniu zapoznają się z budową formalną pism oficjalnych oraz słownictwem i stylistyką wypowiedzi oficjalnej.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting w dniach:

14 maja 2020 r. – godz. 9.15-10.45

15 maja 2020 r. – godz. 11.15-15.00

21 maja 2020 r. – godz. 9.15-10.45

22 maja 2020 r. – godz. 11.15-15.00

28 maja 2020 r. – godz. 9.15-10.45

5 czerwca 2020 r. – godz. 11.15-15.00

12 czerwca 2020 r. – godz. 11.15-15.00

19 czerwca 2020 r. – godz. 10.30-15.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.