Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie we Włoszech naszej kadry dydaktycznej – Erasmus+

Data utworzenia: 23 maja 2023r.

Kadra dydaktyczna na szkoleniu we Włoszech w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+, w dniach 24 – 28 kwietnia 2023 roku, grupa pracowników dydaktycznych z Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych: dr inż. Wiesław Madej oraz dr inż. Katarzyna Pantoł oraz Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie: dr inż. Sylwia Kołakowska, dr Justyna Dąbrowska, mgr Anna Jonkisz-Zacny i mgr Joanna Miłoń, wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym, którego przewodnim tematem były nowoczesne metody dydaktyczne i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym. Szkolenie realizowane było w partnerskiej instytucji przyjmującej Associazione Culturale Centro Mediterraneo Pintadera w mieście Alghero (Sardynia).

Szkolenie, w całości prowadzone w języku angielskim, podzielone zostało na trzy części. Pierwsza część obejmowałam teoretyczne aspekty nowoczesnych metod dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami takich metod jak np. design thinking, mapa pojęciowa, gry i symulacje biznesowe, metoda odwróconej klasy, itd. Część druga była prowadzona w formie warsztatów, podczas których opracowywano scenariusze dla określonych form zajęć przy użyciu wybranych metod dydaktycznych. Każdy uczestnik przedstawiał opracowany przez siebie scenariusz przed międzynarodową grupą szkoleniową. Ostatnia – trzecia część szkolenia poprowadzona została w formie zajęć terenowych, podczas których ukazano wady i zalety zastosowania na zajęciach wybranych metod terenowych.

Dodatkowo, oprócz poszerzenia wiedzy z samych metod nauczania, uczestnicy szkolenia mieli również okazję zaznajomić się i wymienić swoje doświadczenia w sposobie prowadzenia badań naukowych.