Poznaj nasze kierunki studiów

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie nowym partnerem Uczelni

Data utworzenia: 23 czerwca 2021r.

Na zdjęciu JM Rektor MUP Oświęcim wraz z p.o. Dyrektora Szpitala podpisują porozumienie o współpracy.

W dniu 21 czerwca 2021 r. JM Rektor prof. MUP dr Sonia Grychtoł podpisała porozumienie  o współpracy z p.o. Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie dr n. med. Anną Depukat.

Dzięki zawartej umowie, Małopolska Uczelnia Państwowa będzie współpracować ze Szpitalem Klinicznym im. J. Babińskiego w zakresie m.in.:

  • organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
  • realizacji wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych i in.,
  • organizowania seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
  • wsparcia przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym.