Poznaj nasze kierunki studiów

Pożegnanie Absolwentów rocznik 2016

26 września 2016 r. o godz. 16.00. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego, Collegium sub Horologio  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Uroczystość Pożegnania Absolwentów.

W uroczystości wzięli udział:

 • JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,
 • Prorektor dr M. Mączyński,
 • Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł,
 • Kanclerz Uczelni, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa – dr n. med. Katarzyna Matusiak,
 • Dyrektorzy Instytutów:
  • dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • dr inż. Katarzyna Pantoł, Dyrektor Instytutu Informatyki,
  • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych,
  • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. J. Karskiego
 • Profesor honorowy PWSZ  dr Matthias Gleitze.
 • Goście:
  • Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski
  • Pani Barbara Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, reprezentująca Prezydenta Miasta Oświęcim.

Prowadząca uroczystość Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość: Władze Uczelni, Dyrektorów Instytutów, Pana prof. dr. Matthiasa Gleitze, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych,  a przede wszystkim absolwentów i ich rodziny oraz przyjaciół.

Słowa powitania skierowała również do  przybyłych gości:  Starosty Oświęcimskiego Pana  Zbigniewa Starca oraz Pani Barbary Rokowskiej reprezentującej Prezydenta Miasta Oświęcim.

JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski  w swoim wystąpieniu  skierowanym do tegorocznych absolwentów zwrócił uwagę jak ważną rolę, odgrywa Uczelnia w lokalnym środowisku. Wskazał na  dynamiczny rozwój Uczelni, która proponuje dla swoich studentów  coraz lepszą ofertę edukacyjną.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wyraził uznanie  studentom za ich ciężką pracę, która doprowadziła do sukcesu, jakim jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednocześnie  wyraził nadzieję, że wielu z dzisiejszych absolwentów będzie kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Pan Rektor prosił, aby w przyszłości, godnie reprezentowali Uczelnię, w której ukończyli studia.

JM Rektor Uczelni w swoim przemówieniu podziękował również rodzicom absolwentów za ich wsparcie dla studiujących.

W trakcie uroczystości zabrał głos Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, który podkreślił jak ważna jest rola  Uczelni w Powiecie Oświęcimskim. Pogratulował absolwentom ukończenia studiów. Zwracając się do JM Rektora, złożył na jego ręce życzenia dalszych sukcesów w działaniu i co najmniej dwunastu kierunków studiów magisterskich.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom. Dyrektorzy poszczególnych  Instytutów, po krótkich przemówieniach, wręczyli  dyplomy ukończenia studiów.

Szesnastu Absolwentów  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego otrzymało, przyznane przez JM Rektora – tytuły Wyróżniającego się Absolwenta.