Poznaj nasze kierunki studiów

Biblioteka  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest jednostką organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym. Jej rola w życiu Uczelni jest bardzo istotna. To wspieranie procesów naukowych i edukacyjnych poprzez właściwy, kompetentny dobór, gromadzenie i opracowanie zbiorów. To także organizowanie i zapewnienie dostępu do wszelkiego typu  informacji studentom, pracownikom dydaktycznym oraz środowisku lokalnemu, przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii.

Od września nowym Dyrektorem Bibliotek jest Pan mgr Adrian Orawski.  Nowy Pan Dyrektor jest bibliotekarzem z ponad dwudziestoletnim  doświadczeniem zawodowym w bibliotekach publicznych i naukowych.  Pracował w Bibliotece Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej w Wypożyczalni, później w Czytelni Ekologicznej, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Dziale Informacji Bibliograficznej i Zbiorów Regionalnych oraz Animacji, Promocji i Marketingu jako rzecznik prasowy. Ostatnie kilkanaście lat był pracownikiem informacji naukowej oraz Dyrektorem Biblioteki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Pan mgr Adrian Orawski jest autorem publikacji w czasopismach naukowych oraz tekstów historycznych i regionalnych, zarówno w czasopismach drukowanych, jak i w internecie. W czasie prywatnym nie ogląda telewizji, wiec ma dużo czasu na czytanie książek i czasopism. Lubi zwiedzać zamki  średniowieczne, które zachowały pierwotny charakter i chodzić po górach.  Jest też akwarystą.

Według mgr Adriana Orawskiego bibliotekarz akademicki  musi być przyjacielem czytelnika, jego przewodnikiem na ścieżce zdobywania wiedzy. Wszystkie prace, jakie wykonuje w bibliotece, mają zmierzać do udostępnienia jak największej ilości informacji naukowej na podstawie gromadzonych zbiorów bibliotecznych, książek, czasopism, baz danych, niezależnie od tego, czy zainteresowanym jest student, czy pracownik naukowy. A samo miejsce biblioteka – ma być miejscem przyjaznym, gdzie nie stawia się rygorów,  ocen i regulaminowych murów, gdzie  miło się spędza czas wśród zgromadzonej wiedzy.

Nowy Dyrektor Biblioteki uważa, że w Naszej Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest bardzo dobra biblioteka. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze wyprofilowany księgozbiór, tytuły czasopism oraz elektroniczne bazy danych.

Z nowości, jakie pojawią się w bibliotece od nowego roku akademickiego, możemy zapowiedzieć bezpłatne karty biblioteczne dla wszystkich użytkowników, zarówno dla studentów pierwszego roku, jak i dotychczasowych użytkowników. Karty biblioteczne są na całym świecie symbolem korzystania z biblioteki, czasem też stanowią pamiątkę po szczęśliwym okresie studiowania.  Ułatwiają korzystanie ze zbiorów zarówno czytelnikowi, jak i bibliotekarzowi. Poprawiają także bezpieczeństwo dostępu do „profilu użytkownika” w systemie bibliotecznym, dzięki wprowadzonym od początku indywidualnym danym dostępowym.

Od października realizowana będzie nowa formuła szkoleń bibliotecznych realizowana poprzez e-learning. Szkolenie będzie dostępne on-line na stronie internetowej naszej biblioteki. Zaliczenia będą udzielane na podstawie testów przygotowanych oddzielnie dla każdego z kierunków, np. studenci pielęgniarstwa będą poznawać zbiory medyczne, a  studenci informatyki poznają zbiory komputerowe. Szkolenie obejmie studentów I roku, a także wszystkich zainteresowanych, np. studentów wyższych roczników, gdy zaistnieje taka potrzeba przy pisaniu prac dyplomowych .

W planach na najbliższą przyszłość Pan Dyrektor będzie chciał zachować dotychczasową rozsądną dynamikę rozwoju biblioteki, a zwłaszcza zakupy książek naukowych, listy prenumerowanej prasy i baz danych.  Poza zadaniami związanymi z zajmowanym stanowiskiem Pan mgr Adrian Orawski będzie w miarę potrzeby dyżurować za ladą biblioteczną, wypożyczając książki i udzielając informacji naukowych.

Panu Dyrektorowi życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.