Poznaj nasze kierunki studiów

Z wielką dumą informujemy, że kierunek Pielęgniarstwo prowadzony w naszym Instytucie Nauk o Zdrowiu otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością” 2021.

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w zabytkowych murach dawnego Pałacu Prymasowskiego w Warszawie podczas  Koncertu Finałowego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” Dyrektor Instytutu dr Wiesława Kołodziej oraz Zastępca Dyrektora dr Kornelia Wac odebrały Certyfikat Akredytacyjny dla kierunku Pielęgniarstwo.

Wyróżnienie to jest przyznawane kierunkom studiów, które wykazują się innowacyjnością, wysoką jakością kształcenia oraz programami nauczania dostosowanymi  do aktualnie panujących warunków na rynku pracy.

Organizatorami konkursu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, a wśród Kapituły konkursu dokonującej oceny znajdują się wybitni naukowcy, m.in. prof. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewy Kuli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, dra Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Zbigniewa Widery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Na ręce Dyrektor Instytutu dr Wiesławy Kołodziej składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów całemu Instytutowi Nauk o Zdrowiu!

Foto: archiwum Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 

 


Z dumą informujemy, że Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia PIELĘGNIARSTWO na okres 3 lat. Jest to kolejny sukces zarówno dla Instytutu Pielęgniarstwa, jak i całej Uczelni.  Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) poddała szczegółowej ocenie system kształcenia, kadrę naukowo-dydaktyczną, prowadzone badania oraz praktyki na kierunku pielęgniarstwo. Pozytywna akredytacja świadczy o wysokim poziomie jakości kształcenia i może być wizytówką oświęcimskiej Uczelni.