Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni PWSZ w Oświęcimiu dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś i  dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś przebywali na Uniwersytecie Matei Bela w Banskiej Bystricy  prowadząc zajęcia praktyczne ze studentami kierunku wychowanie fizyczne. Podczas pobytu omówiono możliwości współpracy naukowej oraz dydaktycznej.  Duże zainteresowanie strona słowacka wykazała możliwością współpracy naukowej i wykorzystaniem we wspólnych badaniach nowoczesnej aparatury, jaką dysponuje Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu dzięki realizacji Grantowi Rozwój Sportu Akademickiego.