Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni PWSZ w Oświęcimiu dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś i  dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś przebywali na Uniwersytecie Matei Bela w Banskiej Bystricy  prowadząc zajęcia praktyczne ze studentami kierunku wychowanie fizyczne. Podczas pobytu omówiono możliwości współpracy naukowej oraz dydaktycznej.  Duże zainteresowanie strona słowacka wykazała możliwością współpracy naukowej i wykorzystaniem we wspólnych badaniach nowoczesnej aparatury, jaką dysponuje Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu dzięki realizacji Grantowi Rozwój Sportu Akademickiego.


Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczyli w 8 Europejskim Sympozjum Hipoksji, które odbyło się w dniach 9-11.09, 2016 roku w Słowenii. Sympozjum odbywało się w międzynarodowym ośrodku przygotowań do działań wysokogórskich żołnierzy  NATO.  Prof. Urszula Szmatlan-Gabryś i prof. Tomasz Gabryś zaprezentowali prace, które powstały w ramach badań prowadzonych w grancie Rozwój Sportu Akademickiego. Była to także okazja do zapoznania się z licznymi opracowaniami dotyczącymi przygotowania żołnierzy NATO do udziału w akcjach bojowych prowadzonych w warunkach ekstremalnych (Afganistan, Irak). Niewątpliwie wiedza i doświadczenia wyniesione z udziału w sympozjum i bezpośrednich kontaktów z naukowcami i żołnierzami NATO przyczyni się do wzbogacenia zajęć studentów naszej Uczelni poprowadzonych w ramach specjalności – wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Powstanie program wzbogacający Survival w warunkach letnich i zimowych o wymagania stawiane żołnierzom NATO podczas przygotowań do misji.


Ukazały się dwie pozycje książkowe współautorstwa naszego pracownika dydaktycznego dr Zbigniewa Witkowskiego. Osoba autora jest doskonale znana sympatykom piłki nożnej. To główny trener Reprezentacji Polski U-17 kobiet, z którą w 2013 roku po zwycięstwie w finale ze Szwecją (1-0) zdobył tytuł Mistrza Europy, osiągając największy sukces w historii polskiej piłki kobiecej.

Pierwszy z podręczników we współpracy z Wł. Żmudą prezentuje podział techniki piłki nożnej i poszczególnych jej elementów, analizę techniki wykonania i błędy występujące przy nauczaniu różnych elementów technicznych oraz szczegółową metodykę ich nauczania z praktycznymi przykładami konspektów zajęć szkoleniowo-treningowych.

Drugi podręcznik, który powstał we współpracy z Wł. Żmudą i A. Piechniczkiem przedstawia uniwersalny program przygotowania taktycznego z akcentem na metodykę nauczania i doskonalenia taktyki gry. Uwzględniono w nim współczesne tendencje rozwojowe piłki nożnej na bazie analizy gry najlepszych zespołów MŚ, ME i LM.

Podręczniki przeznaczone są głównie dla uczestników kursów trenerskich zgodnych z konwencją przyjętą przez UEFA (Europejska Federacja Piłki Nożnej) i systemem kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej). Podręczniki są także skierowane do aktualnych trenerów piłki nożnej, wykładowców i studentów, zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu, pracowników naukowych, a także nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników instytucji związanych z piłką nożną oraz sportem i kulturą fizyczną.