Poznaj nasze kierunki studiów

Pożegnanie Absolwentów rocznik 2016

26 września 2016 r. o godz. 16.00. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego, Collegium sub Horologio  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Uroczystość Pożegnania Absolwentów.

W uroczystości wzięli udział:

 • JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,
 • Prorektor dr M. Mączyński,
 • Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł,
 • Kanclerz Uczelni, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa – dr n. med. Katarzyna Matusiak,
 • Dyrektorzy Instytutów:
  • dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • dr inż. Katarzyna Pantoł, Dyrektor Instytutu Informatyki,
  • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych,
  • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. J. Karskiego
 • Profesor honorowy PWSZ  dr Matthias Gleitze.
 • Goście:
  • Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski
  • Pani Barbara Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, reprezentująca Prezydenta Miasta Oświęcim.

Prowadząca uroczystość Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość: Władze Uczelni, Dyrektorów Instytutów, Pana prof. dr. Matthiasa Gleitze, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych,  a przede wszystkim absolwentów i ich rodziny oraz przyjaciół.

Słowa powitania skierowała również do  przybyłych gości:  Starosty Oświęcimskiego Pana  Zbigniewa Starca oraz Pani Barbary Rokowskiej reprezentującej Prezydenta Miasta Oświęcim.

JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski  w swoim wystąpieniu  skierowanym do tegorocznych absolwentów zwrócił uwagę jak ważną rolę, odgrywa Uczelnia w lokalnym środowisku. Wskazał na  dynamiczny rozwój Uczelni, która proponuje dla swoich studentów  coraz lepszą ofertę edukacyjną.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wyraził uznanie  studentom za ich ciężką pracę, która doprowadziła do sukcesu, jakim jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednocześnie  wyraził nadzieję, że wielu z dzisiejszych absolwentów będzie kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Pan Rektor prosił, aby w przyszłości, godnie reprezentowali Uczelnię, w której ukończyli studia.

JM Rektor Uczelni w swoim przemówieniu podziękował również rodzicom absolwentów za ich wsparcie dla studiujących.

W trakcie uroczystości zabrał głos Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, który podkreślił jak ważna jest rola  Uczelni w Powiecie Oświęcimskim. Pogratulował absolwentom ukończenia studiów. Zwracając się do JM Rektora, złożył na jego ręce życzenia dalszych sukcesów w działaniu i co najmniej dwunastu kierunków studiów magisterskich.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom. Dyrektorzy poszczególnych  Instytutów, po krótkich przemówieniach, wręczyli  dyplomy ukończenia studiów.

Szesnastu Absolwentów  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego otrzymało, przyznane przez JM Rektora – tytuły Wyróżniającego się Absolwenta.


W dniu 26 sierpnia miało miejsce pożegnanie z Panią mgr Urszulą Walczak. Pani mgr Urszula Walczak prowadziła w sposób niezwykle zaangażowany, wzorcowy, wręcz wyśmienity Biuro Rektora Uczelni. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Słowa podziękowania za wspaniałą pracę w imieniu całego zespołu złożył Rektor Uczelni oraz Kwestor Uczelni.

Pani mgr Urszula Walczak jest związana z Uczelnią niemal od początku jej powstania. Była zatrudniona w Instytucie Pielęgniarstwa, Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego, by wreszcie trafić do Biura Rektora. Miło było usłyszeć od Pani Urszuli Walczak słowa, że będzie zawsze wspierać swoje dawne miejsce pracy; podziękowała za wspaniałą atmosferę pracy, życząc Uczelni jak najprężniejszego jak dotychczas, dalszego rozwoju.

Pani Urszulo życzymy Pani wszystkiego najlepszego i dziękujemy!

Obowiązki prowadzenia Biura Rektora przejęła Pani mgr Justyna Jeleń.

Pani mgr Justyna Jeleń jest absolwentem naszej Uczelni. Należy do grona pierwszych, wyróżniających się absolwentów- magistrów. Ukończyła kierunek Politologia na dwóch specjalnościach: Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne oraz Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym. Jest pierwszą osobą z tytułem magistra, która ukończyła naszą Uczelnię i pozostała w niej nadal z racji zatrudnienia.  ŻYCIORYS.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2016/2017 dotychczasowy Dział Nauczania ulega reorganizacji. W ślad za pozytywną opinią Senatu z dnia 20 czerwca 2016 roku będzie to Dział Nauczania i Spraw Studenckich. W zadaniach Działu pozostaną sprawy nauczania, tworzenia nowych kierunków oraz sprawy studenckie. Kierownikiem Działu pozostaje Pani mgr Monika Ubik. ŻYCIORYS.

Funkcja rzecznika prasowego w uczelni nie jest obsadzona. Sprawami kontaktów z mediami oraz promocją zajmuje się mgr Piotr Ichniowski, specjalista ds. kontaktów z mediami.


Społeczność Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z ogromnym żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Krakowskiej.

Dziękujemy Bogu za wszelkie duchowe dobro, które dzięki posłudze śp. Kardynała Franciszka Macharskiego  stało się udziałem wielu z nas.

Dał się poznać jako człowiek i kapłan wrażliwy na potrzeby wszystkich ludzi, a szczególnie ubogich i potrzebujących. Patronował licznym akcjom charytatywnym, powstawaniu domów opieki i hospicjów.

Dziękujemy Bogu za posługę śp. Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Pogrążeni w smutku

JM Rektor i Społeczność Akademicka PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

 

Zdjęcie: http://pl.radiovaticana.va/