Poznaj nasze kierunki studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu,  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli wychowawców wszystkich typów szkół na konferencję: „NIEZŁOMNI z oddziału „Sosienki”, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku w godz. 1500 do godz. 1700w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, budynek Collegium Primum sala 2.19.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

15.00 – 15.05 – Otwarcie konferencji.

15.05 – 15.15 – „NIEZŁOMNI z oddziału „ Sosienki”, jako przykład historii społeczności lokalnej  Bogdan Wasztyl – Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

15.15 – 15.40 – „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz” – projekcja filmu.

15.40 – 15.55 – Merytoryczne i metodyczne możliwości wykorzystania książki „NIEZŁOMNI z oddziału „Sosienki” w kształtowaniu postaw i wartości współczesnej młodzieży – Teresa Szakiel – MCDN ODN w Oświęcimiu.

15.55 – 16.20 – „Październik 1956 – przełom czy kontynuacja” – Dariusz Gorajczyk – IPN/ Oddział w Krakowie

16.20– 16.50 – Powojenne losy Niezłomnych z oddziału „ Sosienki” – Marcin Dziubek – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 52 Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim.

16.50 – 17.00 – Podsumowanie konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną lub faksem na adres:

MCDN ODN w Oświęcimiu ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

tel. (0-33) 84-44-314, tel. kom.513-042-427, fax. (0-33) 84-44-293

e – mail: bok.oswiecim@mcdn.edu.pl

Elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie: http://www.oswiecim.mcdn.edu.pl