Poznaj nasze kierunki studiów

Dwóch pracowników naukowych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Pan dr Krzysztof Żarna (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego) i Pan dr Krzysztof Koźbiał (zastępca dyrektora) brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”.

Pan dr Krzysztof Żarna wygłosił referat nt. „Ewolucji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych” a  Pan dr Krzysztof Koźbiał „Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej”.

Organizatorem konferencji, w której referaty wygłosiło 120 prelegentów, była Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdacznego we Lwowie.

Relacja na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Ukrainy:

http://www.mil.gov.ua/en/news/2016/06/17/ukrainian-and-polish-scientists-discuss-current-problems-of-security-policy/

Relacja na stronie internetowej Akademii:

http://www.asv.gov.ua/?q=en/news/2016/06/16/ukrainian-polish-experts-have-begun-discussing-current-security-policy-issues-lviv