Poznaj nasze kierunki studiów

Zbliża się do końca pierwsza tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Wśród kandydatów pierwszej tury najbardziej popularny kierunek studiów to PIELĘGNIARSTWO. Na drugim miejscu jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, na trzecim  – PEDAGOGIKA.

Ze względu na WOLNE MIEJSCA rekrutacja trwa nadal!

Największy atut naszej Uczelni  to indywidualne podejście do studenta. Chcemy jak najlepiej pomóc studentowi wejść na rynek pracy, aby zdobył odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i był atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.

Potwierdzenia tych słów poszukam w Dziale Nauczania Naszej Uczelni. Rozmawiam z  Panią mgr Moniką Ubik p.o. Kierownika Działu Nauczania PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Co w sytuacji, kiedy ktoś chce studiować nie przerywając pracy?

Jedną z możliwości związanych ze studiowaniem w Uczelni PWSZ Oświęcim jest – kształcenie dostosowane do potrzeb studenta – utworzenie „grup popołudniowych” na studiach stacjonarnych – dla osób pracujących, tym samym udowadniamy, że da się bez przeszkód pogodzić pracę i naukę, podnosząc swoje kwalifikacje. Atutem jest też praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych, co sprawia, że studenci łatwo się integrują, atmosfera nauczania jest przyjazna, co sprzyja pozytywnym relacjom.

Czy dla studentów możemy jeszcze coś ciekawego zaproponować?  

Ależ tak, odpowiada Pani Monika Ubik – oferujemy także – Indywidualny Tok Studiów – wychodząc naprzeciw potrzebom studentów (np. którzy chcą łączyć naukę i pracę zawodową lub studiują na więcej niż jednym kierunku, bądź specjalności lub są w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej), w celu usprawnienia nauczania oraz podnoszenia jakości kształcenia, za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według Indywidualnego Toku Studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Ale to nie wszystko, studenci mogą również korzystać z – kształcenia interdyscyplinarnego – możliwości studiowania więcej niż jednego kierunku oraz więcej niż jednej specjalności (całkowicie bez wnoszenia opłat!) – co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty kształcenia. Uczelnia w ramach kierunków studiów oferuje ciekawe specjalności, co jest niewątpliwie atutem studiowania w Naszej Uczelni.

Co jeszcze, według Pani, wyróżnia naszą oświęcimską uczelnię?

Są jeszcze inne istotne atuty kształcenia w Naszej Uczelni:

Pierwszy to – kształcenie elastyczne – nasza uczelnia oferuje studentowi tzw. „zajęcia do wyboru”, – student sam może zdecydować, jak będzie wyglądał jego program kształcenia, gdyż oprócz wyboru specjalności w ramach kierunku studiów, wybiera również przedmioty, które uważa za interesujące, niezwiązane z kierunkiem studiów, poszerzające wiedzę ogólną. Dlatego nasza oferta jest tak unikatowa. Student sam „projektuje” swoją drogę kształcenia. W tym roku akademickim studenci oprócz zagadnień nowoczesnych technologii związanych z przedmiotem „Grafika komputerowa”,  postawili także na kształcenie zdrowotne, gdyż zdecydowana większość wybrała przedmioty, takie jak: „Dietetyka” czy „Zdrowie publiczne”.  Studenci sami decydują również o formie realizacji zajęć z wychowania fizycznego, mając do wyboru zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia z fitness, zajęcia z technik samoobrony oraz zajęcia na basenie.

Drugi – kształcenie międzynarodowe – student ma możliwość bezpłatnego wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus + do takich krajów jak:  Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Hiszpania, czy Turcja.

Trzeci – kształcenie osobiste – uczelnia dba o rozwój osobisty i naukowy studenta – student rozwija swoją osobowość poprzez działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych.
Student ma także możliwość rozwoju naukowego, otwierającego mu drzwi do dalszej kariery. Ma możliwość wygłoszenia referatu na konferencjach, a także, jeśli referat zostanie pozytywnie zrecenzowany, – publikacji w wydaniu pokonferencyjnym.

Czwarty – kształcenie zawodowe – atrakcyjne praktyki zawodowe w ramach programu studiów, gwarantują przygotowanie do pracy zawodowej. Nasi studenci realizowali praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie nasza absolwentka, po odbyciu praktyki i obronie pracy dyplomowej otrzymała pracę. Ponadto oferujemy pomoc i doradztwo zawodowe dla studenta oraz absolwenta, dzięki działalności Akademickiego Biura Karier, polegające na pozyskiwaniu oraz udostępnianiu studentom oraz absolwentom ofert pracy związanych z kierunkiem studiów.

Trudno w kilku słowach opisać zalety studiowania w Naszej Uczelni. Najlepiej zapisać się i samemu przekonać. REKRUTACJA TRWA!

Przed nami kolejne etapy rekrutacji, zapraszamy wszystkich chętnych, nasza oferta dotycząca wyboru kierunku studiów jest atrakcyjna i zróżnicowana.

Szczegóły znajdują się TUTAJ 

P.I.