Poznaj nasze kierunki studiów

W dniu 08.11.2016 r. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Spotkania z Praktykami” pt.: „Kariera pełna życia” zorganizowana przez mgr Luizę Mańkowską-Wróbel oraz dr Joannę Stuglik w ramach upraktyczniania procesu kształcenia.

 

Tym razem studenci kierunków Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji mieli okazję wysłuchania wykładu przygotowanego przez przedstawicieli banku Pekao S.A. na temat pracy i rozwoju zawodowego, jakie stwarza instytucja finansowa. Studenci poznali techniki rekrutacji, w tym szczegóły przebiegu rozmów kwalifikacyjnych na konkretne stanowiska. Dowiedzieli się, na co należy zwracać uwagę, jak być dobrze przygotowanym. Ponadto słuchacze zaznajomili się z możliwościami rozwoju zawodowego, jakie oferuje bank, zarówno w kontekście pracowników, jak i stażysty czy studenta praktykanta. Pracownicy banku zapoznali także studentów z nowoczesną ofertą produktów kierowanych do młodych ludzi przez Bank Pekao S.A., w tym z korzyściami, jakie niesie za sobą mądre inwestowanie i zarządzanie gotówką.

Studenci mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami Banku dotyczącymi oferty produktowej dedykowanej studentom, możliwości odbycia stażu w instytucji bankowej i innych nurtujących studentów problemów w tej tematyce.