Poznaj nasze kierunki studiów

Drodzy Studenci i tegoroczni Absolwenci!

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim obronioną w 2021 roku!

W konkursie mogą wziąć udział prace:

1) licencjackie i magisterskie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych;
2) licencjackie i magisterskie z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu;
3) inżynierskie i magisterskie z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Prace dyplomowe do konkursu należy składać w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki (pok. 2.18 Collegium Primum) w wersji elektronicznej na płycie CD, bez podpisu autora, tylko i wyłącznie z tytułem pracy, bez wskazania imienia, nazwiska, kierunku studiów, formy studiów, poziomu i profilu kształcenia.

Do pracy załącza się:
1) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
2) kopię dokumentu (dyplom lub odpis dyplomu wraz z suplementem) potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego w oparciu o zgłoszoną pracę dyplomową lub zaświadczenie dla absolwenta o ukończeniu studiów wraz z datą obrony oraz oceną na dyplomie.

 

Prace dyplomowe może zgłosić autor lub promotor za zgodą autora najpóźniej do 30 września br.

Autorzy najlepszych prac dyplomowych z poszczególnych dziedzin nauk otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!


Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu – SCHEMAT KONKURSU

Załącznik nr 2 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY