Poznaj nasze kierunki studiów

W dniu 08.11.2016 r. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Spotkania z Praktykami” pt.: „Kariera pełna życia” zorganizowana przez mgr Luizę Mańkowską-Wróbel oraz dr Joannę Stuglik w ramach upraktyczniania procesu kształcenia.

 

Tym razem studenci kierunków Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji mieli okazję wysłuchania wykładu przygotowanego przez przedstawicieli banku Pekao S.A. na temat pracy i rozwoju zawodowego, jakie stwarza instytucja finansowa. Studenci poznali techniki rekrutacji, w tym szczegóły przebiegu rozmów kwalifikacyjnych na konkretne stanowiska. Dowiedzieli się, na co należy zwracać uwagę, jak być dobrze przygotowanym. Ponadto słuchacze zaznajomili się z możliwościami rozwoju zawodowego, jakie oferuje bank, zarówno w kontekście pracowników, jak i stażysty czy studenta praktykanta. Pracownicy banku zapoznali także studentów z nowoczesną ofertą produktów kierowanych do młodych ludzi przez Bank Pekao S.A., w tym z korzyściami, jakie niesie za sobą mądre inwestowanie i zarządzanie gotówką.

Studenci mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami Banku dotyczącymi oferty produktowej dedykowanej studentom, możliwości odbycia stażu w instytucji bankowej i innych nurtujących studentów problemów w tej tematyce.


18 października 2016 r. w Domu Kultury w Kętach odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Imprezy byli Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Andrychowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Andrychowie.

W ramach części seminaryjnej odbyły się trzy prezentacje:

prezentacja zawodów: szklarz i pszczelarz,

prezentacja „Moja pierwsza praca”,

Prezentacja „Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

W części wystawienniczej swoje stoiska miało 27 wystawców, w tym Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Na naszym stoisku zatrzymało się kilkanaście osób, które pytały o ofertę edukacyjną Uczelni, możliwość podjęcia studiów wieczorowych i studiowania na więcej niż jednym kierunku.

Jednym z gości na naszym stoisku był Pan dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Kęt.

Wszyscy otrzymali wyczerpujące informacje a na pożegnanie ulotki z informacjami na temat studiów w Naszej Uczelni.


W dniach 14-18 listopada 2016 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Ignatianum oraz Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych z Małopolski odbędzie się cykl spotkań pod nazwą „VII Tydzień Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach”.

Z inicjatywy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest partnerem tego przedsięwzięcia. Zapraszamy na spotkania organizowane przez Naszą Uczelnię.
1.    15 listopada 2016 r. – Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
2.    17 listopada 2016 r. – Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna

Udział w spotkaniach wymaga zrealizowania procedury rejestracyjnej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem Tygodnia.
Oto skrócony program VII Tygodnia Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach
Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Debata oksfordzka pn. „Ta izba twierdzi, że podmioty ekonomii społecznej lepiej wpływają na rozwój Krakowa niż startup’y”
Miejsce: UEK, Kraków, ul. Rakowicka 27, Nowa Sala Senacka, pawilon G, sala 13
2.    Warsztaty biznesowe – podmioty ekonomii społecznej alternatywnym źródłem samozatrudnienia.
Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ, Kraków, Ul. Batorego 12, sala konferencyjna
3.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: UEK, Kraków, ul. Rakowicka 16, sala 11
4.    Warsztat: Lokalne produkty kulturowo – turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej.
Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26, sala 205
5.    Wizyta studyjna: Krakowski spacer szlakiem Św. Brata Alberta (wydarzenie w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”)
Miejsce: wyjazd busem z ul. Bernardyńskiej 3 – przejazd do ul. Woronicza 10
Zamiejscowo, 14 listopada 2016 r.
1.    Warsztat: Ekonomia społeczna pod lokalną marką – przykłady przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca.
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Dwudniowe warsztaty  wprowadzające do zagadnień ekonomii społecznej i przygotowujące do debaty oksfordzkiej
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8
Wtorek, 15 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Sesja dyskusyjna: Przedsiębiorczość społeczna, w poszukiwaniu solidarnej wspólnoty (wydarzenie w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”).
Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Aula
2.    Warsztat: Lokalne produkty kulturowo-turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej
Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26, sala 204

3.    Warsztat: Wokół przedsiębiorczości Jacka Hajnosa „Domność-bezdomność-różnica”
Miejsce: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 60.
Zamiejscowo, 15 listopada 2016 r.
1.    Warsztat pn.: „Ekonomia społeczna pod lokalną marką – przykłady przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca”
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
Miejsce: PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, sala 3.07
Środa, 16 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Warsztat Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
Prowadzący: dr Łukasz Hajduk
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 103
Zamiejscowo, 16 listopada 2016 r.
1.    Seminarium pn. „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
Miejsce: PWSZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, sala 25
2.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: PWSZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, sala 21
3.    Spotkanie z praktykiem ekonomii społecznej
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicz 8, sala C006
4.    Debata oksfordzka: „Ta izba twierdzi, że praca w przedsiębiorstwie społecznym daje większe możliwości rozwoju niż praca w korporacji”
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicz 8, sala C006
Czwartek, 17 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Seminarium pn. Zarządzanie w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce – wyzwania
i dylematy”
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, sala 11
2.    Warsztat pn. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w podmiocie ekonomii społecznej – Gra Symbole
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 203
3.    Warsztat pn. Współpraca, budowanie lokalnej społeczności i dbałość o zasoby – Gra
z Klimatem.
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 204
4.    Wizyta studyjna: Kultura dla oka w Kinokawiarni KIKA
Miejsce: Kraków, ul. Ignacego Krasickiego 18
Zamiejscowo
1.    Warsztat pn. Przedsiębiorstwo społeczne jako narzędzie rozwoju lokalnego, rozwoju turystyki, promocji mikroregionu
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, sala 2.0
TES_program_szczegółowy
1.    Wizyta studyjna „Jak powstają produkty lokalne w podmiotach ekonomii społecznej. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

Szczegółowy program „VII Tygodnia Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach” znajdą Państwo w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy.


Wizyta została zrealizowana w ramach upraktyczniania procesu kształcenia, na kierunku Zarządzanie, w dniu 26.10.2016 r.

Stanowiła ona element modułu „Nauka o organizacji” prowadzonego przez prof. nadzw. dr hab. Piotra Górskiego.

Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego wynikał z tej prostej przyczyny, iż jest to  najstarsza, świecka organizacja w Polsce, działająca nieprzerwanie od 650 lat. Na jej przykładzie można pokazać, jak zmieniało się otoczenie tej organizacji, jak formułowano i realizowano cele, jak pozyskiwano i zagospodarowywano niezbędne zasoby. W dniu 26.10 2016 roku studenci
I roku zarządzania odbyli taki wyjazd studyjny do Krakowa. Wyjazd obejmował zapoznanie się z obiektami uniwersytetu powstającymi na przestrzeni od XV do początków XX wieku ukazującymi rozwój bazy materialnej organizacji, wynikający zarówno z realizacji celów, zmiany postrzegania nauki w społeczeństwie, jak i sposobów finansowania i zarządzania organizacją. Zwiedzanie obejmowało Collegium Maius (Uniwersytet średniowieczny), Collegium Nowodworskiego (Uniwersytet renesansowy), Kościół św. Anny (związki uniwersytetu z kościołem), postać św. Jana z Kęt (związki uniwersytetu z ziemią oświęcimską) Collegium Kołłątaja (reforma oświeceniowa), Collegium Novum, Collegium Witkowskiego (Uniwersytet doby autonomii galicyjskiej), : „Gołębnik”, uniwersytet międzywojenny i jego wybitni wychowankowie (papież Jan Paweł II i  Wisława Szymborska).

Osobnym obiektem było Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwoliło na zapoznanie się nie tylko z architekturą, ale także z pamiątkami po ludziach, którzy zarządzali tą organizacją,  realizowali podstawowe funkcje badań i kształcenia oraz z wyposażeniem, które służyło realizacji tych funkcji. Poznanie wnętrz pozwoliło na poznanie sposobów realizacji funkcji nie tylko naukowych, ale i integracyjnych środowiska profesorskiego oraz kształtowania wizerunku organizacji na zewnątrz.

Wyjazd ten stanowił wprowadzenie do samodzielnego prezentowania innych, współczesnych organizacji działających na rynku edukacyjnym na poziomie wyższym.


W dniu 21.10.2016 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Studenckiego Naszej Uczelni wybrano Prezydium Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego został Pan Szymon Pęczalski – Student drugiego roku na kierunku Zarządzanie,  specjalność Zarządzanie Administracją Publiczną.

 

Na pytanie:  Jakie są Plany Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2016/2017? odpowiada:

 

Ważne dla Nas – Prezydium Samorządu Studenckiego jest nawiązanie współpracy z AZS-em oraz  Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, powstałym w naszej Uczelni. Chcemy wspólnie działać na rzecz wszystkich studentów Naszej Uczelni, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wskazywać dobre – naszym zdaniem rozwiązania. 

Zależy Nam na kontynuowaniu akcji oraz wydarzeń, które miały miejsce w poprzednich latach, takich jak np. „Piątka” Pileckiego.

Studia to nie tylko nauka, to również czas na rozrywkę, dlatego chcemy organizować imprezy rozrywkowe dla studentów. W tym celu planujemy nawiązać współpracę z jednym z klubów muzycznych. Jednym z ważnych dla Nas celów jest organizacja Juwenaliów Oświęcimskich 2017. 

Oprócz tego myślimy nad organizacją turniejów w gry e-sport, takie jak Counter-Strike, League of Legends, FIFA czy NBA.

Mamy w planach także cykliczne zapraszanie ważnych osobistości ze świata m.in. polityki, muzyki, czy sztuki na spotkania dla studentów oraz pracowników Uczelni.

Nowemu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Panu Szymonowi Pęczalskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sprawnej realizacji zamierzonych przedsięwzięć.


Inauguracja odbyła się 17 października 2016 r. Poprzedziła ją uroczysta msza św. odprawiona 14 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu. Uroczystość główną zorganizowano w  Auli im. Kazimierza Piechowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Uczelni, następnie do Auli weszli członkowie Wysokiego Senatu, Dyrektorzy Instytutów, Władze Uczelni – Prorektor ds. Studenckich dr. n. o zdr. Sonia Grychtoł, Prorektor dr n. praw. Maciej Mączyński, Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak oraz JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

W Inauguracji Roku Akademickiego wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i miejskich, instytucji kultury, służb mundurowych, Magnificencje Rektorzy szkół wyższych, dziekani i pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący polskie uczelnie, także prezesi firm z terenu Śląska i Małopolski.

Gościem honorowym uroczystości był: Patron auli, bohater, więzień obozu KL Auschwitz
i wielki Przyjaciel Uczelni Kazimierz Piechowski wraz z bratankiem Danielem Piechowskim. Władze uczelni uroczyście powitały Pana Kazimierza Piechowskiego.

Wzruszające życzenia przekazała Pani Zofia Pilecka Optułowicz, która nie mogła przybyć na inaugurację. W trakcie wcześniejszej rozmowy z JM Rektorem podziękowała za zaproszenie, zwracając się z prośbą, aby ’’obok życzeń uściskać tę wspaniałą młodzież”.

W uroczystościach Inauguracji udział wzięła delegacja z Niemiec na czele z Panią Sabine Sahling dyrektorem Alice Salomon-Schule Berufsbildenden Schule fuer Gesundheit und Soziales der Region Hannover z mężem dyrektorem Udo Sahling oraz profesorem honorowym dr Matthiasem Gleitze. Współpraca pomiędzy zespołem szkół policealnych oraz naszą uczelnią trwa od lat. Jej wymiernym efektem jest wymiana młodzieży oraz studentów.

Jako pierwszy do zebranych zwrócił się  Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut. Podkreślił, iż Oświęcim to dynamiczne, nowoczesne miasto, które może być dumne z faktu, iż w jego pejzażu od 10 lat funkcjonuje Uczelnia Wyższa. Wyraził nadzieję, że kolejne lata działania Uczelni wzmocnią symbiozę z miastem i jego mieszkańcami. Ważne, podkreślił, by w przestrzeni miasta była aktywna Uczelnia, aktywni studenci. Na koniec złożył JM Rektorowi gratulacje z okazji wyboru na kolejną kadencję, na stanowisku Rektora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego przekazał także Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Zbigniew Starzec. Wyraził radość z tego, że Uczelnia działa i stale się rozwija. Cieszy się, iż mimo niżu demograficznego, nabór na studia jest na wysokim poziomie. Przypomniał, że od początku istnienia uczelni, żyje jej problemami.

Następnie Pan Piotr Polanek odczytał listy od Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów i Pana Zbigniewa Biernata – Posła na Sejm RP.

Pani Premier RP Beata Szydło podziękowała za zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego. Przekazała wyrazy uznania za dotychczasową pracę, podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do sukcesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która na stałe wpisała się w krajobraz Ziemi Oświęcimskiej. Podziękowała za wytrwałość
i pracę dla dobra studentów. Zwracając się do studentów, wyraziła nadzieję, że czas studiów stanie się dla nich czasem wielkich możliwości.

Pan Poseł Zbigniew Biernat w swoim liście złożył na ręce JM Rektora gratulacje z powodu wyboru na kolejną kadencję. Stwierdził też, że Oświęcimska Alma Mater to wyjątkowe miejsce otwierające, przed studentami nowe perspektywy. Życzył też wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

List od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy odczytał Pan Piotr Hertig – Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu. Pan Marszałek napisał m.in. „Życzę wszystkim, by nadchodzące miesiące były ważnym czasem
i by dały jak najwięcej satysfakcji z pracy”.  Złożył też życzenia dalszego rozwoju Uczelni
i realizacji kolejnych ważnych planów i projektów.

Pani Kanclerz Uczelni, dr n. med. Katarzyna Matusiak odczytała  listy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Jarosława Gowina – Wicepremiera,  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan Prezydent m.in.: przekazał  pozdrowienia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego. Przypominał o postaci patrona Uczelni, wielkiego bohatera narodowego, Żołnierza Wyklętego. Podkreślił, że szkoły wyższe są wciąż niezbędne jako czynnik formujący młodego człowieka, członka elity intelektualnej, który nie uchyla się od obowiązków, jakie wiążą się z posiadaną wiedzą i wykształceniem. Złożył też Uczelni, jej pracownikom i studentom życzenia wszelkiej pomyślności.

Ważnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektor, prof. zw. dra hab. Witolda Stankowskiego.

JM Rektor w swoim przemówieniu inauguracyjnym mówił m.in. o planach Uczelni, podsumował minioną kadencję. Zaznaczył, że rozpoczęty rok jest bardzo ważny dla wszystkich uczelni w kraju, ponieważ trwa debata, która ma doprowadzić do powstania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Przypomniał też, że  weszły już w życie nowe przepisy zmieniające dotychczasowe zasady zatrudniania w szkołach wyższych. W odniesieniu do tych spraw JM Rektor uważa, że „przyjęta przez nas w ostatnich czterech latach strategia była jak najbardziej słuszna. Mam satysfakcję, że nie posłuchałem głosów z roku 2012, kiedy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, że ten czas trzeba przeczekać, nie wychylać się przed szereg. Przyjmując to myślenie, stawiam sobie pytanie, w jakim miejscu bylibyśmy teraz, przy sześciu kierunkach studiów. Proszę sobie samemu odpowiedzieć. A tak, mamy ich w sumie dwanaście. To powód do dumy, ale nie spoczywajmy na laurach”. JM Rektor podkreślił też, że powstało sześć nowych kierunków studiów, na studiach licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Dodał, że „minioną kadencję zakończyliśmy najwyższymi zyskami w historii PWSZ. To jest powód do dumy. Dzięki wypracowanym środkom możemy myśleć o remontach i zakupie obiektów po byłej jednostce wojskowej. Pieniądze te są także niezwykle istotne z punktu widzenia starań o granty i projekty naukowe”.

Po przemówieniu inauguracyjnym  JM Rektora głos zabrał Pan Grzegorz Konior – Przewodniczący Konwentu Uczelni, prezes General Electric Power Controls Polska sp. z o.o. w Bielsku-Białej. W swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Konior zwrócił uwagę na to, że nowy rok akademicki będzie ważny dla Naszej Uczelni. Rozpoczyna się nowa kadencja Władz Rektorskich, przed Uczelnią, jej pracownikami i studentami wiele wyzwań, może trudności, ale przede wszystkim wiele nowych możliwości na dalszy rozwój. Złożył JM Rektorowi gratulacje z powodu wyboru na kolejną kadencję, a także życzył wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji planów.

Ważnym punktem Inauguracji były odznaczenia. Odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani za długoletnią służbę Pani prof. nadzw. dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś i  Pan dr Paweł Ochwat z Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu. Odznaczenia wręczył  Starosta Oświęcimski Pan Zbigniew Starzec.

Podziękowania za wkład w rozwój Uczelni otrzymały:

Pani prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik – pierwszy wykładowca w historii Uczelni, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika nadany Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Pani dr inż. Katarzyna Pantoł – za wielki wkład włożony w tworzenie Instytutu Informatyki i kierunków: Informatyka – studia inżynierskie, Finanse i Rachunkowość – studia licencjackie.
JM Rektor pogratulował pierwszym absolwentkom studiów magisterskich, na kierunku politologia. Pamiątkowe pióra otrzymały:

Pani mgr Barbara Grabowska,

Pani mgr Halina Donocik,

Pani mgr Anżelika Długosz.

Wyróżnienie, w postaci pamiątkowego pióra oraz dyplomu otrzymała także Pani Monika Tobuła, absolwentka studiów I stopnia oraz studentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, która zajęła II miejsce w VII Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr J. Fetlińskiej w 2016 r.

JM Rektor prof. zw dr hab. Witold Stankowski poinformował, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim w naszej Uczelni podjęło pięciu studentów z partnerskiego Uniwersytetu Muğla w Turcji.  Są to studenci, którzy realizują naukę w ramach programu ERASMUS+.

Akt  immatrykulacji poprowadziła Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł. W imieniu ponad 500 studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli ich przedstawiciele, reprezentujący wszystkie kierunki  studiów funkcjonujące w Naszej Uczelni.

Studenci  ślubowali uroczyście „wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczeni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu”.

Po ślubowaniu studenci pierwszego roku otrzymali indeksy z rąk Pani Prorektor dr n. o zdr. Soni Grychtoł oraz zostali pasowani na studentów przez JM Rektora prof. zw. dra hab. Witolda Stankowskiego.

Do studentów zwróciła się Pani Prorektor ds. studenckich
dr n. o zdr. Sonia Grychtoł. Podkreśliła, że moment ten jest ważny dla studentów, ale także dla niej, występującej w nowej  roli – Prorektora ds. studenckich. Podziękowała społeczności akademickiej za zaufanie i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by budować dobry wizerunek Uczelni i podejmować działania zmierzające do jej rozwoju.

Wykład inauguracyjny pt. Serce pod szczególną opieką – tajemnice współczesnej kardiochirurgii” wygłosił dr hab. n. med. chirurg, spec. kardiochirurg Mirosław Wilczyński.

Pan dr hab. n.med. M. Wilczyński zwrócił m.in. uwagę na to, że polska kardiochirurgia stoi na najwyższym, światowym poziomie. Przyznał, że to zasługa wielu wspaniałych lekarzy-mistrzów, jak zaznaczył. Szczególnie podkreślił rolę profesora Zbigniewa Religii. Mówił też m.in., że w powszechnej świadomości serce to nie tylko pompa tłocząca życiodajną krew, ale również narząd ściśle związany z duszą człowieka i jego charakterem. Następnie omówił nowe rozwiązania we współczesnej kardiochirurgii. Wskazał na to, że nowoczesne rozwiązania medyczne doskonale funkcjonują w Polsce.

Oprawę muzyczną uroczystości uświetnił Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dyrygentem Michałem Brożkiem.

Władze Uczelni dziękują Cukierni „Kołaczek” za ufundowanie wspaniałego tortu z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

Okolicznościowe Adresy do Naszej Uczelni przesłali m.in.:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda,

Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło,

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin,

Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł,

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Aleksander Bobko,

Poseł na Sejm RP – Józef Brynkus,

Poseł na Sejm – Zbigniew Biernat,

Poseł na Sejm RP – Dorota Niedziela,

Poseł na Sejm RP – Marek Sowa,

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Wenta,

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak,

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego- prof. dr  hab. med. Wojciech Nowak,

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. dr hab. Tadeusz Słomka,

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Chochół,

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie
– prof. dr hab. Włodzimierz Sady

JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
– prof. dr hab. Jarosław Janicki

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
– prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak,

JM Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w  Jeleniej Górze
– prof. dr hab. Marian Ursel,

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
– prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – dr hab. Andrzej Samborski,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
– prof. dr hab. Grzegorz Przebinda,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
– dr Paweł Trefler,

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – dr inż. Arkadiusz Tofil,

JM Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
– prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gulak,

Uniwersytet Rzeszowski – Prorektor ds. studenckich i Kształcenia,
– prof. UR. dr hab. Wojciech Walat,

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kraków Agencji Mienia Wojskowego – Przemysław Wierzba,

Burmistrz Miasta Bierunia – Krystian Grzesica.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu,  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli wychowawców wszystkich typów szkół na konferencję: „NIEZŁOMNI z oddziału „Sosienki”, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku w godz. 1500 do godz. 1700w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, budynek Collegium Primum sala 2.19.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

15.00 – 15.05 – Otwarcie konferencji.

15.05 – 15.15 – „NIEZŁOMNI z oddziału „ Sosienki”, jako przykład historii społeczności lokalnej  Bogdan Wasztyl – Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

15.15 – 15.40 – „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz” – projekcja filmu.

15.40 – 15.55 – Merytoryczne i metodyczne możliwości wykorzystania książki „NIEZŁOMNI z oddziału „Sosienki” w kształtowaniu postaw i wartości współczesnej młodzieży – Teresa Szakiel – MCDN ODN w Oświęcimiu.

15.55 – 16.20 – „Październik 1956 – przełom czy kontynuacja” – Dariusz Gorajczyk – IPN/ Oddział w Krakowie

16.20– 16.50 – Powojenne losy Niezłomnych z oddziału „ Sosienki” – Marcin Dziubek – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 52 Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim.

16.50 – 17.00 – Podsumowanie konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną lub faksem na adres:

MCDN ODN w Oświęcimiu ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

tel. (0-33) 84-44-314, tel. kom.513-042-427, fax. (0-33) 84-44-293

e – mail: bok.oswiecim@mcdn.edu.pl

Elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie: http://www.oswiecim.mcdn.edu.pl


W dniu 27.10.2016 grupa studentów Filologii Germańskiej wraz ze studentkami z Turcji pod opieką dr Elwiry Miter-Dąbrowskiej zwiedziła Synagogę i Muzeum Żydowskie w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Stare Miasto Oświęcim.  Dzięki uprzejmości Pana dra Artura Szyndlera przewodnikiem była Pani Judith Althaus, która oprowadzała grupę w języku niemieckim. Studenci mieli możliwość poznania nie tylko ciekawej historii ponad 400 lat obecności Żydów w Oświęcimiu, lecz również praktycznego zastosowania umiejętności językowych zdobywanych podczas nauki na naszej Uczelni. Spotkania tego rodzaju pokazują, jak ważny jest dialog międzykulturowy w kształtowaniu otwartego, tolerancyjnego  i pokojowego społeczeństwa.


Szanowni Kandydaci!

 

 Trwa rekrutacja uzupełniająca w naszej Uczelni na rok akademicki 2016/2017

na następujące kierunki:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆNOWOŚĆ!!!

specjalności:
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

INFORMATYKA
specjalność:
Informatyka w przedsiębiorstwie

PRACA SOCJALNA
specjalności:
Praca socjalna z osobami starszymi
Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika opiekuńcza i rodziny
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – nowość!!!

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ

POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
specjalności:
Media i Prawa Człowieka
Polityka Bezpieczeństwa

Prawa Człowieka
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Komunikowanie społeczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
specjalności:
Instruktor rekreacji
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
Zarządzanie w Kulturze Fizycznej

ZARZĄDZANIE
specjalności:
Zarządzanie Administracją Publiczną
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie Jakości

FILOLOGIA
specjalności:
Filologia angielska
Filologia germańska z językiem angielskim

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
Inżynier jakości
Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
Zarządzanie i inżynieria procesów chemicznych

Aktualnie prowadzona jest  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – polegająca na składaniu dokumentów wraz podaniem o przyjęcie do Komisji Rekrutacyjnej (pok. 1.14 Collegium Primum, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Uczelni!

W ramach kształcenia gwarantujemy:

– profesjonalną kadrę dydaktyczną,
– możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych,
– studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+,
– płatne staże i praktyki zagraniczne,
– atrakcyjne stypendia,
– atrakcyjne specjalności,
– nowoczesne metody pracy ze studentem – e-learning,
– możliwość bezpłatnego studiowania na dwóch kierunkach lub specjalnościach,
– przyjazną atmosferę.

Ponadto oferujemy:

– nowoczesny kampus uczelni,
– duży, bezpłatny parking,
– bufet studencki,
– dogodną lokalizację.

Dodatkowe informacje o rekrutacji oraz poszczególnych kierunkach znajdziecie Państwo w zakładce: Kandydaci – warunki rekrutacji ; terminy rekrutacji ; niezbędne dokumenty.

Uczelnia w Oświęcimiu – bezpłatne studia, profesjonalna kadra, nowoczesny kampus!

Zapraszamy do rejestracji na studia w Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu!

Szczegółowych informacji na temat REKRUTACJI udziela Dział Nauczania:
tel. 33/ 842-98-13 wew. 205 (w godz. 7.00-15.00)
e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl


Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni PWSZ w Oświęcimiu dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś i  dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś przebywali na Uniwersytecie Matei Bela w Banskiej Bystricy  prowadząc zajęcia praktyczne ze studentami kierunku wychowanie fizyczne. Podczas pobytu omówiono możliwości współpracy naukowej oraz dydaktycznej.  Duże zainteresowanie strona słowacka wykazała możliwością współpracy naukowej i wykorzystaniem we wspólnych badaniach nowoczesnej aparatury, jaką dysponuje Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu dzięki realizacji Grantowi Rozwój Sportu Akademickiego.


Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczyli w 8 Europejskim Sympozjum Hipoksji, które odbyło się w dniach 9-11.09, 2016 roku w Słowenii. Sympozjum odbywało się w międzynarodowym ośrodku przygotowań do działań wysokogórskich żołnierzy  NATO.  Prof. Urszula Szmatlan-Gabryś i prof. Tomasz Gabryś zaprezentowali prace, które powstały w ramach badań prowadzonych w grancie Rozwój Sportu Akademickiego. Była to także okazja do zapoznania się z licznymi opracowaniami dotyczącymi przygotowania żołnierzy NATO do udziału w akcjach bojowych prowadzonych w warunkach ekstremalnych (Afganistan, Irak). Niewątpliwie wiedza i doświadczenia wyniesione z udziału w sympozjum i bezpośrednich kontaktów z naukowcami i żołnierzami NATO przyczyni się do wzbogacenia zajęć studentów naszej Uczelni poprowadzonych w ramach specjalności – wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Powstanie program wzbogacający Survival w warunkach letnich i zimowych o wymagania stawiane żołnierzom NATO podczas przygotowań do misji.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W jej trakcie rozmawiałem ze studentami, pracownikami administracyjnymi, a także pracownikami dydaktycznymi Uczelni. Przedstawiam zapis rozmowy z Panem  Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofem Żarną, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Szanowny Panie Profesorze,

czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Biorąc pod uwagę strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce, to uczelnie dzielimy na publiczne
i niepubliczne. Obok uniwersytetów, uniwersytetów tzw. przymiotnikowych i akademii istnieją również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, których jest w Polsce ponad trzydzieści. Uważam, że warto studiować na uczelni zawodowej z jednego, bardzo istotnego względu. Kształcą one na profilach praktycznych, co daje absolwentom możliwość zdobycia takich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Zdobycie tytułu zawodowego licencjata nie zamyka też drogi do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) prowadzonych na uczelniach akademickich.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Z kilku względów. Jak już wspomniałem, Uczelnia proponuje kierunki studiów o profilu praktycznym. Co to oznacza w rzeczywistości? W programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż trzy miesiące, uczelnia ma podpisane umowy
z pracodawcami reprezentującymi sektor publiczny, firmy prywatne i organizacje pozarządowe. To gwarancja zdobycia już na etapie studiów doświadczenia tak pożądanego przez potencjalnych pracodawców. Wiele zajęć prowadzonych jest przez wykładowców, którzy zdobyli doświadczenie poza szkolnictwem wyższym, w wyniku czego nasi absolwenci są wyposażeni nie tylko w „suchą wiedzę”, ale przede wszystkim w umiejętności i kompetencje społeczne. Mają również możliwość uzyskiwania różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień. Studenci mogą też zdobywać doświadczenie, angażując się w działalność licznych kół naukowych. PWSZ w Oświęcimiu to jedyna publiczna, bezpłatna uczelnia w Małopolsce Zachodniej (powiaty: oświęcimski, wadowicki, olkuski
i chrzanowski). Studenci mogą studiować według Indywidualnej Organizacji Zajęć, co umożliwia łączenie zajęć z pracą zawodową.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Po pierwsze, praktyczna forma studiów.

Po drugie, studiowanie blisko domu.

Po trzecie, bezpłatne studia.

Po czwarte, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz wykwalifikowaną kadrę naukową.

Po piąte, rozwinięty system wymiany międzynarodowej studentów.

Po szóste, przyjazna atmosfera.

Po siódme, znakomita infrastruktura.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Ze względów ekonomicznych z pewnością tak. Podejmując studia blisko miejsca zamieszkania, nie musimy ponosić dodatkowych wydatków związanych z wynajmem stancji, czy też miejsca w domu studenckim. Poza tym pracując bądź mając perspektywę podjęcia pracy w swoim środowisku lokalnym lub regionalnym, a chcąc podnieść swoje kwalifikacje, podjęcie studiów blisko miejsca zamieszkania jest znakomitym rozwiązaniem.

Jakie możliwości dają studia na kierunkach Politologia i Praca Socjalna?

W ofercie Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego są studia pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Politologia oraz pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna.

Studia na kierunku Politologia mają profil praktyczny, wśród form zajęć dominują ćwiczenia
i konwersatoria (aktywne metody zajęć), co pozwala studentom na doskonalenie swoich umiejętności
i kompetencji społecznych. Potencjalni pracodawcy często narzekają, że dzisiejsi absolwenci szkół wyższych nie są wyposażeni w podstawowe kompetencje, niezbędne w codziennej pracy. Z kolei absolwenci szkół wyższych często narzekają, że pracodawcy wymagają od nich doświadczenia. Tymczasem takim doświadczeniem jest odbycie praktyki i zaangażowanie samego studenta, wolontariat, korzystanie z możliwości zdobywania certyfikatów, działalność w kole naukowym. Już
w trakcie studiów można zbudować sobie imponujące CV. Z pewnością takim doświadczeniem jest również wyjazd w ramach programu Erasmus+ w celu podjęcia semestralnych studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Studia na kierunku Politologia, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, przygotowują do pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalności związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dają absolwentom możliwość starania się o podjęcie pracy w jednostkach mundurowych: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Gminnej (Miejskiej), Straży Pożarnej, absolwenci mogą również podejmować pracę w agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach międzynarodowych, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych.

W przypadku pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca socjalna
z osobami starszymi; praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Obie specjalności są bardzo nowatorskie i przyszłościowe. W obliczu procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, na rynku pracy potrzebne będą osoby wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi. Z kolei obecna sytuacja w Europie – kryzys migracyjny, napływ uchodźców powodują sytuację,
w której coraz częściej Polska będzie państwem docelowym i to zarówno uchodźców, jak i migrantów ekonomicznych. W konsekwencji tego potrzebni będą również specjaliści w tym zakresie.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Politologia i Praca Socjalna?

W przypadku Politologii kształcenie studentów odbywa się w obszarze praw człowieka
i bezpieczeństwa. Prawa człowieka to specjalność, której nie da się zamknąć w ramach jednej dyscypliny naukowej, ma charakter interdyscyplinarny: zawiera elementy prawa, nauk
o polityce, filozofii. Niezwykle istotnym elementem programu studiów jest tzw. pedagogika pamięci. Studenci poznają istotę ustrojów totalitarnych, analizują przypadki masowych naruszeń praw człowieka i kwestie odpowiedzialności za nie. Urozmaiceniem zajęć teoretycznych są liczne warsztaty (dziennikarskie i praw człowieka) pozwalające na doskonalenie umiejętności. Od przyszłego roku akademickiego rozpoczynamy realizację programów edukacyjno-naukowych z uczelniami z Niemiec oraz Ukrainy. Zamierzamy rozszerzyć ofertę zajęć w języku angielskim, aby kształcić studentów
w tematyce praw człowieka z zagranicy. Z kolei problematyka bezpieczeństwa jest jednym
z najintensywniej rozwijających się obszarów. W naszej ofercie studenci mają niepowtarzalną okazję licznych zajęć o charakterze praktycznym: ratownictwa wodnego, ratownictwa lodowego, strzelectwa, użycia środków przymusu bezpośredniego. Kształtujemy również tzw. miękkie kompetencje: kreatywność, komunikatywność, dynamizm działania, praca w grupie czy radzenie sobie ze stresem. Reasumując: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia oferujemy dwie specjalności: Polityka bezpieczeństwa oraz Media i prawa człowieka. Z kolei na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Prawa człowieka, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Komunikowanie społeczne.

Na szczególną uwagę przysługuje fakt starań władz Uczelni w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk
o polityce. Osiągnięcie tego celu pozwoli na uruchomienie w Instytucie Nauk o Polityce studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku Pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz Praca socjalna z osobami starszymi. Studenci mają zaoferowany zwiększony wymiar zajęć z lektoratów języków obcych, co naszym absolwentom stwarza możliwość podjęcia pracy za granicą. Służą też temu praktyki, które nasi studenci mają możliwość odbywać w Republice Federalnej Niemiec – dzięki podpisanym porozumieniom z Caritasem w Dreźnie i Hidelsheim.

W przypadku studiów na kierunkach Politologia i Praca socjalna na uwagę zasługuje oferta skierowana do osób już pracujących, którzy mają możliwość bezpłatnie studiować na studiach dziennych. Tworzymy dla takich osób tzw. grupy wieczorowe – z takiej oferty skorzystali pracownicy administracyjni, samorządowi i policjanci. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta formuła się sprawdza i zadowoleni z tego faktu są zarówno wykładowcy, jak i studenci.

 

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Pożegnanie Absolwentów rocznik 2016

26 września 2016 r. o godz. 16.00. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego, Collegium sub Horologio  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Uroczystość Pożegnania Absolwentów.

W uroczystości wzięli udział:

 • JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,
 • Prorektor dr M. Mączyński,
 • Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł,
 • Kanclerz Uczelni, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa – dr n. med. Katarzyna Matusiak,
 • Dyrektorzy Instytutów:
  • dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • dr inż. Katarzyna Pantoł, Dyrektor Instytutu Informatyki,
  • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych,
  • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. J. Karskiego
 • Profesor honorowy PWSZ  dr Matthias Gleitze.
 • Goście:
  • Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski
  • Pani Barbara Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, reprezentująca Prezydenta Miasta Oświęcim.

Prowadząca uroczystość Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość: Władze Uczelni, Dyrektorów Instytutów, Pana prof. dr. Matthiasa Gleitze, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych,  a przede wszystkim absolwentów i ich rodziny oraz przyjaciół.

Słowa powitania skierowała również do  przybyłych gości:  Starosty Oświęcimskiego Pana  Zbigniewa Starca oraz Pani Barbary Rokowskiej reprezentującej Prezydenta Miasta Oświęcim.

JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski  w swoim wystąpieniu  skierowanym do tegorocznych absolwentów zwrócił uwagę jak ważną rolę, odgrywa Uczelnia w lokalnym środowisku. Wskazał na  dynamiczny rozwój Uczelni, która proponuje dla swoich studentów  coraz lepszą ofertę edukacyjną.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wyraził uznanie  studentom za ich ciężką pracę, która doprowadziła do sukcesu, jakim jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednocześnie  wyraził nadzieję, że wielu z dzisiejszych absolwentów będzie kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Pan Rektor prosił, aby w przyszłości, godnie reprezentowali Uczelnię, w której ukończyli studia.

JM Rektor Uczelni w swoim przemówieniu podziękował również rodzicom absolwentów za ich wsparcie dla studiujących.

W trakcie uroczystości zabrał głos Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, który podkreślił jak ważna jest rola  Uczelni w Powiecie Oświęcimskim. Pogratulował absolwentom ukończenia studiów. Zwracając się do JM Rektora, złożył na jego ręce życzenia dalszych sukcesów w działaniu i co najmniej dwunastu kierunków studiów magisterskich.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom. Dyrektorzy poszczególnych  Instytutów, po krótkich przemówieniach, wręczyli  dyplomy ukończenia studiów.

Szesnastu Absolwentów  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego otrzymało, przyznane przez JM Rektora – tytuły Wyróżniającego się Absolwenta.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Kontynuujemy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Joanną Starowicz absolwentką studiów licencjackich  na kierunku Politologia, studentką III roku Filologii germańskiej (z językiem angielskim) i kandydatką na studia magisterskie na kierunku Politologia w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

W ogóle warto studiować. Bo studia to czas rozwoju, sprawdzania siebie, do czego tak naprawdę posiada się predyspozycje, czym chciałoby się zająć w przyszłości. To dobry czas na ukierunkowanie swojego życia na odpowiednie tory. W dzisiejszej rzeczywistości posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej to już standard, wymóg. Warto zapewnić sobie lepszy start.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przed rozpoczęciem studiów w PWSZ miałam trochę inne plany. Było w tym trochę przypadku, ze ostatecznie trafiłam właśnie tutaj, jednak patrząc z perspektywy czasu, uważam tą decyzję za właściwą. Niewielkie grupy ćwiczeniowe czy niedalekie położenie względem sąsiednich miast, które nie posiadają własnych uczelni wyższych, wpływają pozytywnie na wizerunek oświęcimskiej Uczelni.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Moim zdaniem jest to fakt ciągłego rozwoju uczelni. Nowe kierunki w ofercie uczelni to jej wyjście naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy. Trudne to zadanie dla uczelni, zapewnić rozwój studentom, ale także i sobie. Ale swoją drogą, nie trzeba być mocno związanym z Uczelnią, aby zauważać wyraźny postęp z roku na rok.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Każdy rozpoczynający studia stoi przed samodzielną oceną własnej sytuacji. Dla wielu możliwość wyboru uczelni, położonej niedaleko miejsca zamieszkania, staje się szansą na rozpoczęcie kilkuletniej przygody ze studiami. Nie jest tajemnicą, iż podjęcie studiów
w dużym, dalekim mieście wiąże się z pewnymi kosztami natury fizycznej, finansowej czy  chociażby psychicznej, czego przejawem może być konieczność całkowitej zaradności
i samodzielności. Dla jednych jest to wyraźny plus, jednak nie dla wszystkich. Każdy musi tą kwestię rozpatrzyć indywidualnie.

Jakie możliwości dają studia na kierunku politologia?

Wybór specjalności leży w gestii każdego studenta. W ramach kierunku politologii można zająć się komunikowaniem, prawami człowieka czy bezpieczeństwem międzynarodowym. Administracja publiczna, organizacje międzynarodowe działające w Polsce, służby mundurowe czy media lokalne bądź regionalne – to tylko niektóre z propozycji przyszłych miejsc pracy dla potencjalnego absolwenta kierunku Politologia.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku politologia?

Zwłaszcza jedna ze specjalności: prawa człowieka. Nie jest łatwo znaleźć obecnie uczelnię z takim obszarem badań w ramach kierunku politologii. Interesujący może być także tzw. profil praktyczny studiowania, czyli w skrócie więcej praktyki, mniej teorii.
A co ponadto? Najlepiej sprawdzić to samodzielnie  w progach PWSZ.

Warto dodać, że w naszej Uczelni studiować na kierunku Politologia można zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa II etap rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmowa z  Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. rozpoczęła cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Karoliną Sikorską studentką III roku Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną w Instytucie Pedagogiki Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Trudno mi stwierdzić stricte, czy warto podejmować studia na uczelni zawodowej. Wcześniej zaczynałam studia na innych uczelniach, dopiero gdy dotarłam na PWSZ w Oświęcimiu poczułam, że to jest to. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jest to uczelnia zawodowa, czy raczej tym, że jest to po prostu TA uczelnia. To pierwsza uczenia zawodowa z jaką mam kontakt i szczerze nie widzę większej różnicy, jeśli chodzi o zasady działania np. w Uniwersytecie Śląskim, czy prywatnej szkole wyższej w Tychach. Widzę jednak różnice w moim podejściu, na tej uczelni chce mi się być aktywną. Zdecydowanie to nie jest jedynie moja droga do zdobycia wykształcenia, czy zawodu, ale jest to miejsce, które miło mi się współtworzy z kadrą i innymi studentami.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Długo błądziłam z wyborem mojej dalszej drogi edukacyjnej. PWSZ w Oświęcimiu to moja trzecia uczelnia. Przeszłam przez inne kierunki, wciąż nie wiedząc czego tak naprawdę oczekuję od życia. Dotarłam do Oświęcimia z rozpędu, a uczelnią zainteresowałam się, bo moja koleżanka tu studiowała. Nie miałam większych oczekiwań względem tej uczelni, jednak okazała się ona naprawdę dobrym wyborem. Oczywiście piszę to z perspektywy studiowania na moim kierunku, bo tylko na niego uczęszczam. Kadra Instytutu Pedagogiki to bardzo dobre połączenie teoretyków i praktyków. Budzą w studentach aktywność, sami także nie siedzą w przeszłości lecz wciąż aktywnie poszukają nowych rozwiązań, nurtów i wiadomości. Czuję nie tylko ich ogromną wiedzę, ale i chęć i zamiłowanie do jej przekazywania. Jako starosta często mam też do czynienia ze sprawami organizacyjnymi i pomimo małej ilości czasu, nigdy nie miałam z tym problemu. Otwartość władz Instytutu względem mnie, jako starosty, jest jak najbardziej właściwa. Z każdym problemem mogę się zgłosić i wiem, że Pracownicy Instytutu zrobią wszystko, żeby go rozwiązać i nam pomoc. Świadczy też o tym samo to, że pomimo pracy zawodowej i studiów naprawdę chętnie podejmuję się innych aktywności na rzecz instytutu i uczelni.

Jako osoba, która doświadczyła już studiowania na innych uczelniach, mogę ze spokojem stwierdzić, że rozpoczęcie studiów na PWSZ Oświęcim to była bardzo dobra decyzja. W końcu znalazłam drogę, którą chcę podążać i to właśnie dzięki kadrze instytutu.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Trudno mi pisać o atutach całości uczelni, głównie przecież współpracuję z Instytutem Pedagogiki. Nie mam problemu z kontaktem z administracją, czy z kadrą dydaktyczną Uczelni. Jako starosta zawsze jestem w stanie wszystko załatwić szybko i bezproblemowo, bo chęci do rozwiązywania problemów i załatwiania spraw są nie tylko po mojej stronie. To chyba najbardziej cenię na swoim kierunku. Drugi atut to zdecydowanie aktywizacja studentów. Na każdych prawie zajęciach prowadzący starają się by studenci działali aktywnie, prowadzili prezentacje, zajęcia, projekty. W dzisiejszych czasach przychodzi to młodym ludziom z coraz większym trudem. Aktywność jest często nietypowym zachowaniem i wychylaniem się z szeregu. Należy pomagać młodym ludziom w przedstawianiu swojej wiedzy i umiejętności, budzić ich kreatywność i wspierać chęci i aktywność. Dzięki temu o wiele łatwiej poradzą sobie na rynku pracy. Ważna jest też aktywność prowadzących. Faktycznie im się chce. To też jedna z największych zalet mojego kierunku. Bo jak prowadzącym się chce, to siłą rzeczy odbija się to pozytywnie na chęciach studentów.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Nie mam jakoś blisko do uczelni, jestem z Tychów, więc dojazd zajmuje mi co najmniej godzinę, zależnie od transportu. Jednakże mam możliwość mieszkania blisko domu rodzinnego, kontaktu z miejscem gdzie się wychowałam i ludźmi których kocham. Osobiście jestem bardzo rodzinną osobą, więc cieszę się, że studiowanie nie zmusiło mnie do przeprowadzki. Nie jest mi łatwo oczywiście dojeżdżać, ale też nie jest to niemożliwe.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Pedagogiki?

Ilość otworzonych specjalizacji jest oczywiście zależna od ilości studentów. Na naszym roku udało się otworzyć dwie. Instytut zrobił wszystko by nam umożliwić studiowanie zarówno pedagogiki nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, jak i mojej specjalizacji, czyli pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną. Większość małych uczelni proponuje tylko tą pierwszą specjalizację, którą ja nie byłam w ogóle zainteresowana. Do tego zmobilizowali i zachęcili sporą część osób na naszym roku do studiowania dwóch specjalizacji, a niewielką grupkę, dwóch kierunków (oprócz pedagogiki, także nowo otwartą pracę socjalną). Co oczywiście zwiększa nasze możliwości, wiedzę i atrakcyjność na rynku pracy. To co najważniejsze Instytut robi wszystko by ułożyć harmonogramy i terminy zaliczeń tak, by studenci na dwóch kierunkach, czy specjalizacjach mieli jak najmniej problemów. Dzięki temu uczelnia daje więcej możliwości zawodowych swoim absolwentom. A mając do wyboru dwie specjalizacje, możemy wybrać nie tylko drogę nauczycielską, w przypadku pierwszej, ale także w przypadku pedagogiki opiekuńczej, możliwość pracy z innymi grupami wiekowymi, pracy terapeutycznej i opiekuńczej w wielu instytucjach i placówkach oświatowych.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Pedagogiki.

Na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć, wielu ofert nie porównywałam. Chodziłam na uczelnie prywatną, także na kierunek pedagogiki i tam jedynie oferowali specjalizację nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Ja cenie sobie zdecydowanie możliwość studiowania innej, jednak nie przyglądałam się szczególnie innym uczelniom.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Biblioteka  Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest jednostką organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym. Jej rola w życiu Uczelni jest bardzo istotna. To wspieranie procesów naukowych i edukacyjnych poprzez właściwy, kompetentny dobór, gromadzenie i opracowanie zbiorów. To także organizowanie i zapewnienie dostępu do wszelkiego typu  informacji studentom, pracownikom dydaktycznym oraz środowisku lokalnemu, przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii.

Od września nowym Dyrektorem Bibliotek jest Pan mgr Adrian Orawski.  Nowy Pan Dyrektor jest bibliotekarzem z ponad dwudziestoletnim  doświadczeniem zawodowym w bibliotekach publicznych i naukowych.  Pracował w Bibliotece Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej w Wypożyczalni, później w Czytelni Ekologicznej, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Dziale Informacji Bibliograficznej i Zbiorów Regionalnych oraz Animacji, Promocji i Marketingu jako rzecznik prasowy. Ostatnie kilkanaście lat był pracownikiem informacji naukowej oraz Dyrektorem Biblioteki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Pan mgr Adrian Orawski jest autorem publikacji w czasopismach naukowych oraz tekstów historycznych i regionalnych, zarówno w czasopismach drukowanych, jak i w internecie. W czasie prywatnym nie ogląda telewizji, wiec ma dużo czasu na czytanie książek i czasopism. Lubi zwiedzać zamki  średniowieczne, które zachowały pierwotny charakter i chodzić po górach.  Jest też akwarystą.

Według mgr Adriana Orawskiego bibliotekarz akademicki  musi być przyjacielem czytelnika, jego przewodnikiem na ścieżce zdobywania wiedzy. Wszystkie prace, jakie wykonuje w bibliotece, mają zmierzać do udostępnienia jak największej ilości informacji naukowej na podstawie gromadzonych zbiorów bibliotecznych, książek, czasopism, baz danych, niezależnie od tego, czy zainteresowanym jest student, czy pracownik naukowy. A samo miejsce biblioteka – ma być miejscem przyjaznym, gdzie nie stawia się rygorów,  ocen i regulaminowych murów, gdzie  miło się spędza czas wśród zgromadzonej wiedzy.

Nowy Dyrektor Biblioteki uważa, że w Naszej Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest bardzo dobra biblioteka. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze wyprofilowany księgozbiór, tytuły czasopism oraz elektroniczne bazy danych.

Z nowości, jakie pojawią się w bibliotece od nowego roku akademickiego, możemy zapowiedzieć bezpłatne karty biblioteczne dla wszystkich użytkowników, zarówno dla studentów pierwszego roku, jak i dotychczasowych użytkowników. Karty biblioteczne są na całym świecie symbolem korzystania z biblioteki, czasem też stanowią pamiątkę po szczęśliwym okresie studiowania.  Ułatwiają korzystanie ze zbiorów zarówno czytelnikowi, jak i bibliotekarzowi. Poprawiają także bezpieczeństwo dostępu do „profilu użytkownika” w systemie bibliotecznym, dzięki wprowadzonym od początku indywidualnym danym dostępowym.

Od października realizowana będzie nowa formuła szkoleń bibliotecznych realizowana poprzez e-learning. Szkolenie będzie dostępne on-line na stronie internetowej naszej biblioteki. Zaliczenia będą udzielane na podstawie testów przygotowanych oddzielnie dla każdego z kierunków, np. studenci pielęgniarstwa będą poznawać zbiory medyczne, a  studenci informatyki poznają zbiory komputerowe. Szkolenie obejmie studentów I roku, a także wszystkich zainteresowanych, np. studentów wyższych roczników, gdy zaistnieje taka potrzeba przy pisaniu prac dyplomowych .

W planach na najbliższą przyszłość Pan Dyrektor będzie chciał zachować dotychczasową rozsądną dynamikę rozwoju biblioteki, a zwłaszcza zakupy książek naukowych, listy prenumerowanej prasy i baz danych.  Poza zadaniami związanymi z zajmowanym stanowiskiem Pan mgr Adrian Orawski będzie w miarę potrzeby dyżurować za ladą biblioteczną, wypożyczając książki i udzielając informacji naukowych.

Panu Dyrektorowi życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.


W dniu 26 sierpnia miało miejsce pożegnanie z Panią mgr Urszulą Walczak. Pani mgr Urszula Walczak prowadziła w sposób niezwykle zaangażowany, wzorcowy, wręcz wyśmienity Biuro Rektora Uczelni. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Słowa podziękowania za wspaniałą pracę w imieniu całego zespołu złożył Rektor Uczelni oraz Kwestor Uczelni.

Pani mgr Urszula Walczak jest związana z Uczelnią niemal od początku jej powstania. Była zatrudniona w Instytucie Pielęgniarstwa, Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego, by wreszcie trafić do Biura Rektora. Miło było usłyszeć od Pani Urszuli Walczak słowa, że będzie zawsze wspierać swoje dawne miejsce pracy; podziękowała za wspaniałą atmosferę pracy, życząc Uczelni jak najprężniejszego jak dotychczas, dalszego rozwoju.

Pani Urszulo życzymy Pani wszystkiego najlepszego i dziękujemy!

Obowiązki prowadzenia Biura Rektora przejęła Pani mgr Justyna Jeleń.

Pani mgr Justyna Jeleń jest absolwentem naszej Uczelni. Należy do grona pierwszych, wyróżniających się absolwentów- magistrów. Ukończyła kierunek Politologia na dwóch specjalnościach: Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne oraz Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym. Jest pierwszą osobą z tytułem magistra, która ukończyła naszą Uczelnię i pozostała w niej nadal z racji zatrudnienia.  ŻYCIORYS.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2016/2017 dotychczasowy Dział Nauczania ulega reorganizacji. W ślad za pozytywną opinią Senatu z dnia 20 czerwca 2016 roku będzie to Dział Nauczania i Spraw Studenckich. W zadaniach Działu pozostaną sprawy nauczania, tworzenia nowych kierunków oraz sprawy studenckie. Kierownikiem Działu pozostaje Pani mgr Monika Ubik. ŻYCIORYS.

Funkcja rzecznika prasowego w uczelni nie jest obsadzona. Sprawami kontaktów z mediami oraz promocją zajmuje się mgr Piotr Ichniowski, specjalista ds. kontaktów z mediami.


Z dumą informujemy, że Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia PIELĘGNIARSTWO na okres 3 lat. Jest to kolejny sukces zarówno dla Instytutu Pielęgniarstwa, jak i całej Uczelni.  Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) poddała szczegółowej ocenie system kształcenia, kadrę naukowo-dydaktyczną, prowadzone badania oraz praktyki na kierunku pielęgniarstwo. Pozytywna akredytacja świadczy o wysokim poziomie jakości kształcenia i może być wizytówką oświęcimskiej Uczelni.


Ukazały się dwie pozycje książkowe współautorstwa naszego pracownika dydaktycznego dr Zbigniewa Witkowskiego. Osoba autora jest doskonale znana sympatykom piłki nożnej. To główny trener Reprezentacji Polski U-17 kobiet, z którą w 2013 roku po zwycięstwie w finale ze Szwecją (1-0) zdobył tytuł Mistrza Europy, osiągając największy sukces w historii polskiej piłki kobiecej.

Pierwszy z podręczników we współpracy z Wł. Żmudą prezentuje podział techniki piłki nożnej i poszczególnych jej elementów, analizę techniki wykonania i błędy występujące przy nauczaniu różnych elementów technicznych oraz szczegółową metodykę ich nauczania z praktycznymi przykładami konspektów zajęć szkoleniowo-treningowych.

Drugi podręcznik, który powstał we współpracy z Wł. Żmudą i A. Piechniczkiem przedstawia uniwersalny program przygotowania taktycznego z akcentem na metodykę nauczania i doskonalenia taktyki gry. Uwzględniono w nim współczesne tendencje rozwojowe piłki nożnej na bazie analizy gry najlepszych zespołów MŚ, ME i LM.

Podręczniki przeznaczone są głównie dla uczestników kursów trenerskich zgodnych z konwencją przyjętą przez UEFA (Europejska Federacja Piłki Nożnej) i systemem kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej). Podręczniki są także skierowane do aktualnych trenerów piłki nożnej, wykładowców i studentów, zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu, pracowników naukowych, a także nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników instytucji związanych z piłką nożną oraz sportem i kulturą fizyczną.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmawiałem już z Panią mgr Moniką Ubik z Działu Nauczania PWSZ Oświęcim, Panem Aleksandrem Kubasem, studentem II roku Zarządzania, dziś pora na rozmowę z Panią dr n. med. Kornelią Wac – zastępcą dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ Oświęcim.

Szanowna Pani Dyrektor, czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

To dobry pomysł dla kogoś, kto chce zdobyć wyższe wykształcenie i jednocześnie dobry, praktyczny zawód. Warto też wspomnieć o tym, że studiowanie na uczelni zawodowej, jaką jest Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego jest pierwszym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego blisko domu. A to będzie służyło zarówno rozwojowi konkretnego człowieka, jak i miejsca, w którym pracuje.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Uważam, że to dobry pomysł, bo z jednej strony umożliwia obniżenie kosztów studiowania (dojazdy, stancja, akademik).

A z drugiej strony zdobycie wyższego wykształcenia (licencjackiego lub magisterskiego), połączonego z uzyskaniem zawodu, w okolicy, w której się mieszka, przyczynia się do rozwoju regionu, jednocześnie pozwalając młodemu człowiekowi na integrację z jego Małą Ojczyzną.

Jakie są najważniejsze, Pani zdaniem, atuty PWSZ Oświęcim?

Przede wszystkim to – wysoko wykwalifikowany naukowo i praktycznie zespół nauczycieli akademickich. To sympatyczni, choć wymagający ludzie stwarzający dobre warunki do rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy, umiejętności, relacji społecznych, a także zainteresowań i talentów studentów. Wspierający ich w działalności naukowej i praktycznej, tu wspomnę tylko o możliwości udziału studentów konferencjach naukowych, korzystaniu z programu Erasmus +, czy działalności w studenckich kołach naukowych.

Nie wolno też zapominać, że PWSZ Oświęcim to – przyjazne środowisko bytowania, studiowania, rozwoju indywidualnego i pracy zawodowej.

Dlaczego tak uważam? Uzasadniając swoją wypowiedź, chciałabym zwrócić uwagę na trzy elementy:

Pierwszy – Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego, zwracając szczególną uwagę na rozwój kompetencji społecznych, tak ważnych w pracy z człowiekiem w jego najbliższej sferze, jak też w zespole interdyscyplinarnym.  Świadczą o tym zarówno wyniki nauczania osiągane przez studentów, jak i informacje o życiu zawodowym naszych absolwentów.

Drugi – to bardzo dobre warunki lokalowe, wspomagające proces kształcenia. Chciałabym zwrócić uwagę m.in. na bardzo dobre wyposażenie pracowni specjalistycznych dla studentów kierunków praktycznych. Nowoczesne wyposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych – sprzęt multimedialny, wygodne, zgodne z zasadami ergonomii – meble.

Wreszcie – trzeci – to strefy przyjazne dla studenta; przestronne korytarze z miejscami do indywidualnej pracy lub relaksu, budynki przystosowane dla studentów niepełnosprawnych i bufet z miłym klimatem, serwujący bardzo dobre posiłki.

Co jest szczególnego w ofercie dla kandydatów rozważających studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo?

Zawód pielęgniarki należy do nielicznych zawodów zaufania społecznego, co oznacza wykazanie się wysoką kulturą osobistą, empatią oraz postępowaniem wobec człowieka zgodnie z etyką zawodu bez względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, czy stan zdrowia.

Równolegle do nabycia i kształtowania wymaganych cech osobowościowych i społecznych konieczne jest nabycie umiejętności praktycznych oraz interdyscyplinarnej wiedzy medycznej w celu sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w każdym wieku w zdrowiu i chorobie.  Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Instytucie Pielęgniarstwa kształci studentów chcących w przyszłości wykonywać zawód praktyczny, samodzielny, coraz bardziej doceniany w Polsce, uznawany także w Europie, a jakość przygotowania pielęgniarek i pielęgniarzy do zawodu jest doceniana na całym świecie.

Studenci przygotowani są do realizacji zadań zawodowych wobec pacjentów na wysokim poziomie, zdobywając wiedzę i umiejętności, korzystając z doświadczenia wybitnych specjalistów różnych działów medycyny, pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych.

Natomiast kształcenie praktyczne prowadzone jest przez doświadczonych praktyków zawodu w kilkunastu placówkach ochrony zdrowia o różnym stopniu referencyjności. Uczelnia proponuje także studentom rozwój naukowy poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych w Studenckim Kole Naukowym.

Kierunek Pielęgniarstwo można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  Absolwenci kierunku mają wyjątkową możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w licznych propozycjach kształcenia podyplomowego, uzyskując dodatkowe, kwalifikacje i osiągając specjalizację w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa.  Natomiast absolwenci, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, a pasjonują się rozwojem pielęgniarstwa, jako nauki oraz chcący w przyszłości rozpocząć działalność dydaktyczną w tej dziedzinie, mogą podjąć studia doktoranckie w uniwersytetach medycznych.

Współpracując w wielu dziedzinach z Małopolską oraz Śląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych mamy informację, że istnieje szeroka oferta pracy absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Potwierdzeniem tej informacji jest wysoki odsetek pozyskania pracy przez tegorocznych absolwentów. Odbierając dyplomy licencjata pielęgniarstwa, z radością chwalą się o zatrudnieniu, szczególnie w wymarzonych oddziałach specjalistycznych na terenie Małopolski i Śląska, bywa, że i poza granicami kraju.

Jeśli czujesz w sobie potencjał realizowania się w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza podejmij studia na dobrej uczelni, czyli w PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i jako absolwent być atrakcyjny na rynku pracy?

Chcesz zostać wszechstronnie wyspecjalizowanym ekspertem?

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu ma dla Ciebie ofertę:

dwanaście bezpłatnych kierunków studiów, które poszerzą Twoje kompetencje! 

PODEJMIJ STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU:

Studia inżynierskie:

INFORMATYKA                                                    

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Sprawdź szczegóły

 

Studia licencjackie:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ    Nowy kierunek!

PRACA SOCJALNA                                              

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA                                                      

WYCHOWANIE FIZYCZNE                               

ZARZĄDZANIE                                                      

FILOLOGIA ANGIELSKA                                  

FILOLOGIA GERMAŃSKA z j. angielskim

Sprawdź szczegóły      

 

Oferujemy również studia magisterskie:

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA

Sprawdź szczegóły

 

JEŻELI CHCESZ WIĘCEJ, TO JEST OFERTA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

OFERTA DOTYCZY STUDENTÓW PWSZ OŚWIĘCIM IM. RTM. W. PILECKIEGO ORAZ INNYCH UCZELNI

Student zainteresowany podjęciem studiów na drugim kierunku powinien złożyć  podanie w tej sprawie do JM Rektora PWSZ Oświęcim.

Uczelnia nie rekrutuje na drugi kierunek studiów w systemie elektronicznej rekrutacji.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozpoczynamy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Jak najbardziej. Uczelnie zawodowe przede wszystkim skupiają się na kształceniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach, bardzo często wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, głównie lokalnych przedsiębiorców. Nie mniej jednak doświadczenie zdobyte przez cały tok studiów, jak również to nabyte poprzez odbywanie praktyk studenckich, otwiera nam drzwi na niemal każdym rynku pracy.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przede wszystkim z uwagi na konkretną wiedzę przekazywaną przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, wśród których znajdują się wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego i kilku innych dużych uczelni. Drugą rzeczą, wracając do tematu praktyk, jest możliwość ich realizacji w największych zakładach pracy w regionie, np.  Synthos Dwory 7 sp. z o.o. czy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.. Powiększająca się regionalna strefa ekonomiczna stwarza tutejszym studentom coraz to lepsze możliwości podjęcia pracy zawodowej, nawet jeszcze  w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. Znalazłbym jeszcze kilka dobrych powodów, dlaczego warto tu studiować, ale te z pewnością są dla mnie najważniejsze.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

PWSZ w Oświęcimiu jest uczelnią, która ciągle się rozwija. Wszystko można załatwić w przyjaznej, spokojnej atmosferze, bez traktowania kogokolwiek z tzw. „góry”. To sprawia bardzo miłe wrażenie i zdecydowanie przemawia za tą uczelnią. Co do innych atutów warto tutaj wymienić także wcześniej wspomnianą lokalizację, możliwość pogodzenia pracy zawodowej i studiów stacjonarnych, jak również poprzez możliwość stworzenia dla siebie Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Na naszej uczelni działa również projekt wymian studenckich ERASMUS+ oraz pomoc stypendialna, o którą może starać się każdy student. To będą chyba najistotniejsze cechy tej uczelni.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Jasne, że tak. Z każdym wyjazdem na studia, czy to do oddalonego większego miasta, czy na drugi koniec kraju, wiążą się pewne niedogodności. Głównie chodzi tu o „dach nad głową”. Nie zawsze udaje się znaleźć fajne mieszkanie, i oczywiście za rozsądną cenę. Przyjazdy do rodzinnego domu, co tydzień lub dwa, jedynie na weekend, to też niełatwa sprawa. Musimy się często na ten czas rozstać ze swoimi znajomymi, z rodziną albo
z dziewczyną, czy chłopakiem. Studia podjęte blisko domu oszczędzają nam tych zmartwień. Oczywiście można mówić, że przeprowadzka na studia do dużego miasta, to forma usamodzielniania się, lecz w większości przypadków wiąże się to głównie z dużymi kosztami dla naszych rodziców. Mało kto na studiach dziennych
w akademickich metropoliach, w wynajmowanym mieszkaniu będzie miał czas i możliwość samodzielnego utrzymania się z pracy, tzw. wieczorowej. Studiując blisko domu ten problem staje się znacząco mniejszy.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Zarządzanie?

Z całą pewnością bardzo szerokie. Istnieje cała gama przedsiębiorstw w różnych branżach, w której absolwent kierunku zarządzania będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Wszędzie tam, gdzie kształtują się procesy decyzyjne, gdzie trzeba zarządzać, planować i działać, przede wszystkim tam absolwent będzie mógł rozwinąć skrzydła i pokazać co już potrafi.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na tym kierunku?

Dla mnie osobiście są to specjalizacje wybierane na II roku. To nadaje całemu studiowaniu sens w mojej opinii. Możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez siebie zakresie, bycie fachowcem w danej dziedzinie i ciągłe poszerzanie swoich horyzontów w tym, co naprawdę nas interesuje. Na moim kierunku to m.in.: zarządzanie finansami, administracją publiczną lub zarządzanie jakością.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Z dumą i szacunkiem zawiadamiamy, że studentka Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,  Pani Rita Malinkiewicz została Wicemistrzynią Polski MTB 2016!

Tegoroczne Mistrzostwa odbywały się na bardzo trudnej technicznie trasie w Gielniowie. Jak relacjonuje Sebastian Żabiński z UKS Sokół Zator „Na bardzo trudnej technicznie trasie Rita po starcie jechała na trzeciej pozycji, by po chwili objąć nawet prowadzenie w stawce zawodniczek do lat 23. Od 3 rundy nasza zawodniczka zajmowała drugą lokatę i nie oddała jej aż do mety. Mimo, że Rita jest aktualną Mistrzynią Polski w kolarstwie przełajowym, to jak sama przyznaje, srebro zdobyte w Gielniowie jest dla niej ważniejsze.”

Jesteśmy dumni z osiągnięć Pani Rity Malinkiewicz, tym bardziej, że pamiętamy o odniesionej niedawno kontuzji i ciężkiej pracy jaką musiała podjąć by wrócić do mistrzowskiej formy.

Gratulujemy Tytułu i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów w przyszłości.


Zbliża się do końca pierwsza tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Wśród kandydatów pierwszej tury najbardziej popularny kierunek studiów to PIELĘGNIARSTWO. Na drugim miejscu jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, na trzecim  – PEDAGOGIKA.

Ze względu na WOLNE MIEJSCA rekrutacja trwa nadal!

Największy atut naszej Uczelni  to indywidualne podejście do studenta. Chcemy jak najlepiej pomóc studentowi wejść na rynek pracy, aby zdobył odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i był atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.

Potwierdzenia tych słów poszukam w Dziale Nauczania Naszej Uczelni. Rozmawiam z  Panią mgr Moniką Ubik p.o. Kierownika Działu Nauczania PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Co w sytuacji, kiedy ktoś chce studiować nie przerywając pracy?

Jedną z możliwości związanych ze studiowaniem w Uczelni PWSZ Oświęcim jest – kształcenie dostosowane do potrzeb studenta – utworzenie „grup popołudniowych” na studiach stacjonarnych – dla osób pracujących, tym samym udowadniamy, że da się bez przeszkód pogodzić pracę i naukę, podnosząc swoje kwalifikacje. Atutem jest też praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych, co sprawia, że studenci łatwo się integrują, atmosfera nauczania jest przyjazna, co sprzyja pozytywnym relacjom.

Czy dla studentów możemy jeszcze coś ciekawego zaproponować?  

Ależ tak, odpowiada Pani Monika Ubik – oferujemy także – Indywidualny Tok Studiów – wychodząc naprzeciw potrzebom studentów (np. którzy chcą łączyć naukę i pracę zawodową lub studiują na więcej niż jednym kierunku, bądź specjalności lub są w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej), w celu usprawnienia nauczania oraz podnoszenia jakości kształcenia, za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według Indywidualnego Toku Studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Ale to nie wszystko, studenci mogą również korzystać z – kształcenia interdyscyplinarnego – możliwości studiowania więcej niż jednego kierunku oraz więcej niż jednej specjalności (całkowicie bez wnoszenia opłat!) – co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty kształcenia. Uczelnia w ramach kierunków studiów oferuje ciekawe specjalności, co jest niewątpliwie atutem studiowania w Naszej Uczelni.

Co jeszcze, według Pani, wyróżnia naszą oświęcimską uczelnię?

Są jeszcze inne istotne atuty kształcenia w Naszej Uczelni:

Pierwszy to – kształcenie elastyczne – nasza uczelnia oferuje studentowi tzw. „zajęcia do wyboru”, – student sam może zdecydować, jak będzie wyglądał jego program kształcenia, gdyż oprócz wyboru specjalności w ramach kierunku studiów, wybiera również przedmioty, które uważa za interesujące, niezwiązane z kierunkiem studiów, poszerzające wiedzę ogólną. Dlatego nasza oferta jest tak unikatowa. Student sam „projektuje” swoją drogę kształcenia. W tym roku akademickim studenci oprócz zagadnień nowoczesnych technologii związanych z przedmiotem „Grafika komputerowa”,  postawili także na kształcenie zdrowotne, gdyż zdecydowana większość wybrała przedmioty, takie jak: „Dietetyka” czy „Zdrowie publiczne”.  Studenci sami decydują również o formie realizacji zajęć z wychowania fizycznego, mając do wyboru zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia z fitness, zajęcia z technik samoobrony oraz zajęcia na basenie.

Drugi – kształcenie międzynarodowe – student ma możliwość bezpłatnego wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus + do takich krajów jak:  Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Hiszpania, czy Turcja.

Trzeci – kształcenie osobiste – uczelnia dba o rozwój osobisty i naukowy studenta – student rozwija swoją osobowość poprzez działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych.
Student ma także możliwość rozwoju naukowego, otwierającego mu drzwi do dalszej kariery. Ma możliwość wygłoszenia referatu na konferencjach, a także, jeśli referat zostanie pozytywnie zrecenzowany, – publikacji w wydaniu pokonferencyjnym.

Czwarty – kształcenie zawodowe – atrakcyjne praktyki zawodowe w ramach programu studiów, gwarantują przygotowanie do pracy zawodowej. Nasi studenci realizowali praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie nasza absolwentka, po odbyciu praktyki i obronie pracy dyplomowej otrzymała pracę. Ponadto oferujemy pomoc i doradztwo zawodowe dla studenta oraz absolwenta, dzięki działalności Akademickiego Biura Karier, polegające na pozyskiwaniu oraz udostępnianiu studentom oraz absolwentom ofert pracy związanych z kierunkiem studiów.

Trudno w kilku słowach opisać zalety studiowania w Naszej Uczelni. Najlepiej zapisać się i samemu przekonać. REKRUTACJA TRWA!

Przed nami kolejne etapy rekrutacji, zapraszamy wszystkich chętnych, nasza oferta dotycząca wyboru kierunku studiów jest atrakcyjna i zróżnicowana.

Szczegóły znajdują się TUTAJ 

P.I.


»WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ«

to nie tylko przysłowie, ale również argument dla osób, które chcą studiować i mieszkać w domu rodzinnym.

Jeżeli chcesz studiować, a równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd lub mieszkanie w dużych miastach akademickich – rozpocznij naukę w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu!

 

 • Kraków – około 65 kilometrów od Oświęcimia, samochodem – ok. 1h i 15 minut, innymi środkami transportu – co najmniej godzinę dłużej.
 • Katowice – około 38 kilometrów, samochodem, ok. 40 minut, innymi środkami transportu – sporo ponad godzinę.
 • Oświęcim – maksymalnie 25-30 minut autobusem, o połowę krócej – samochodem.

Jesteś spoza Oświęcimia?

Cztery miasta w pobliżu Oświęcimia i orientacyjny czas dojazdu (wg Google maps)           

Andrychów

Andrychów– Oświęcim, około 30 km, min. 35-40 minut

Andrychów-Katowice, około 67 km, min. 1 h 20 minut

Andrychów-Kraków, około 65 km, min. 1 h 20 minut

Kęty

Kęty– Oświęcim, około 20 km, min. 25 minut

Kęty-Katowice, około 60 km, min. 1 h 10 minut

Kęty-Kraków, około 72 km, min. 1 h 30 minut

Trzebinia

Trzebinia– Oświęcim, około 34 km, min. 40 minut

Trzebinia-Katowice, około 42 km, min. 50 minut

Trzebinia-Kraków, około 45 km, min. 1 h

Chrzanów

Chrzanów– Oświęcim, około 21 km, min. 30 minut

Chrzanów-Katowice, około 38 km, min. 40 minut

Chrzanów-Kraków, około 50 km, min. 1 h

Czechowice Dziedzice

Czechowice Dziedzice– Oświęcim, około 26 km, min. 36 minut

Czechowice Dziedzice-Katowice, około 50 km, min. 40 minut

Czechowice Dziedzice-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Pszczyna

Pszczyna– Oświęcim, około 25 km, min. 30 minut

Pszczyna-Katowice, około 38 km, min. 30 minut

Pszczyna-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Tychy

Tychy– Oświęcim, około 21 km, min. 25 minut

Tychy-Katowice, około 20 km, min. 16 minut

Tychy-Kraków, około 97 km, min. 1 h 32 min.

Podsumujmy.

Jeżeli mieszkasz w Oświęcimiu – w przypadku Krakowa, od 2,5 h do ponad 4 godzin codziennie trzeba poświęcić na dojazdy, Katowice – od 1,5 h do 2,5 h – codziennie.

Jeżeli mieszkasz poza Oświęcimiem, to w przypadku czterech wymienionych miast, twój czas dojazdu do Uczelni w Oświęcimiu może być nawet o połowę krótszy, niż w przypadku wybrania innych miast.

Ktoś powie – przecież można wynająć mieszkanie w każdym z tych miast. Można, tyle że to dodatkowe koszty.

MY PROPONUJEMY BEZPŁATNE STUDIA W UCZELNI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

 

Sprawdź szczegółową ofertę……..

 

Rekrutacja trwa do 17 lipca br.!!!

 

Jeżeli chcesz wybrać – wybierz mądrze – studiuj blisko domu!