Poznaj nasze kierunki studiów

Dwóch pracowników naukowych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Pan dr Krzysztof Żarna (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego) i Pan dr Krzysztof Koźbiał (zastępca dyrektora) brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”.

Pan dr Krzysztof Żarna wygłosił referat nt. „Ewolucji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych” a  Pan dr Krzysztof Koźbiał „Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej”.

Organizatorem konferencji, w której referaty wygłosiło 120 prelegentów, była Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdacznego we Lwowie.

Relacja na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Ukrainy:

http://www.mil.gov.ua/en/news/2016/06/17/ukrainian-and-polish-scientists-discuss-current-problems-of-security-policy/

Relacja na stronie internetowej Akademii:

http://www.asv.gov.ua/?q=en/news/2016/06/16/ukrainian-polish-experts-have-begun-discussing-current-security-policy-issues-lviv


Pracujesz?

Chcesz studiować całkowicie za darmo?

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje i być bardziej atrakcyjny dla pracodawcy?

Mamy dla Ciebie korzystną ofertę!

11 kierunków studiów jest dostępnych dla Ciebie!

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
INFORMATYKA
PRACA SOCJALNA
PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
ZARZĄDZANIE
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oferuje możliwość studiowania w trybie popołudniowym* dla pracujących.

Warunkiem jest zgromadzenie grupy 15 zainteresowanych osób.

 

Ale to nie wszystko!

 

Chcesz łączyć naukę i pracę zawodową, my dbamy o jakość kształcenia, dlatego, zgodnie z
§ 12 obowiązującego Regulaminu Studiów „Za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według indywidualnego toku studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia”.

 

Udowadniamy, że bez przeszkód można pogodzić naukę z pracą zawodową, nie ponosząc żadnych kosztów!

 

Studiuj blisko domu! Również wtedy, kiedy pracujesz!

Czekamy na Ciebie!

 

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/Nasza-Oferta-44.html

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Nauczania – pok. 1.14 Collegium Primum, Oświęcim ul. Kolbego 8

tel. 33 842 98 13,

e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl

 

* – z wyjątkiem kierunku PIELĘGNIARSTWO


W dniach 1-6 czerwca studenci drugiego roku wychowania fizycznego (w służbach mundurowych) Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego uczestniczyli w zajęciach programowych poza terenem uczelni nad Jeziorem Rożnowskim w Ośrodku Sportów Wodnych AWF w Krakowie.

Plan zajęć obejmował pływanie zadaniowe na wodach ekstremalnych, podstawy ratownictwa wodnego oraz atletykę terenową.

Studenci wykorzystywali podczas zajęć profesjonalny sprzęt wodny i ratowniczy: kajaki, łódki, motorówki, skutery wodne, tratwę ratowniczą, rzutki, koła, bojki itp.

Skoki desantowe z rozpędzonej motorówki, pływanie we wzburzonej wodzie i deszczowej aurze, wycieczki łódką i kajakami po otwartej wodzie oraz wymagające marszobiegi w leśnym i górzystym terenie dostarczyły wielu wrażeń.

Zgłębianie tajników ratownictwa wodnego zainspirowało wielu studentów do uczestnictwa w dalszych szkoleniach i zdobycia zawodu ratownika, czym  mogą się pochwalić.

To była cenna nauka, dobra zabawa i niezapomniana przygoda.

Link do filmu: https://goo.gl/photos/4WHxJAHSQYUQf3nW7


Dnia 03. 11. 2016 r. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się spotkanie Pani Prorektor ds. studentów dr Soni Grychtoł z Panią mgr Bogusławą Bebak Dyrektorem Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.

Tematem spotkania było podjęcie współpracy, której przedmiotem jest wsparcie przez Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu w procesie kształcenia kierunkowego i zawodowego na planowanym do uruchomienia w naszej Uczelni nowym kierunku  studiów Dietetyka.

Rozmowa dotyczyła również planów współdziałania pomiędzy Uczelnią oraz Zespołem  nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w zakresie wspólnych inicjatyw promocyjnych, edukacyjnych, a także objęcia przez PWSZ im. rtm. W. Pileckiego patronatu nad zespołami klasowymi Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.