Poznaj nasze kierunki studiów
Szanowni Kandydaci!

 

 Trwa rekrutacja uzupełniająca w naszej Uczelni na rok akademicki 2016/2017

na następujące kierunki:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆNOWOŚĆ!!!

specjalności:
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

INFORMATYKA
specjalność:
Informatyka w przedsiębiorstwie

PRACA SOCJALNA
specjalności:
Praca socjalna z osobami starszymi
Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika opiekuńcza i rodziny
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – nowość!!!

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ

POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
specjalności:
Media i Prawa Człowieka
Polityka Bezpieczeństwa

Prawa Człowieka
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Komunikowanie społeczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
specjalności:
Instruktor rekreacji
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
Zarządzanie w Kulturze Fizycznej

ZARZĄDZANIE
specjalności:
Zarządzanie Administracją Publiczną
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie Jakości

FILOLOGIA
specjalności:
Filologia angielska
Filologia germańska z językiem angielskim

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
Inżynier jakości
Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
Zarządzanie i inżynieria procesów chemicznych

Aktualnie prowadzona jest  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – polegająca na składaniu dokumentów wraz podaniem o przyjęcie do Komisji Rekrutacyjnej (pok. 1.14 Collegium Primum, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Uczelni!

W ramach kształcenia gwarantujemy:

– profesjonalną kadrę dydaktyczną,
– możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych,
– studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+,
– płatne staże i praktyki zagraniczne,
– atrakcyjne stypendia,
– atrakcyjne specjalności,
– nowoczesne metody pracy ze studentem – e-learning,
– możliwość bezpłatnego studiowania na dwóch kierunkach lub specjalnościach,
– przyjazną atmosferę.

Ponadto oferujemy:

– nowoczesny kampus uczelni,
– duży, bezpłatny parking,
– bufet studencki,
– dogodną lokalizację.

Dodatkowe informacje o rekrutacji oraz poszczególnych kierunkach znajdziecie Państwo w zakładce: Kandydaci – warunki rekrutacji ; terminy rekrutacji ; niezbędne dokumenty.

Uczelnia w Oświęcimiu – bezpłatne studia, profesjonalna kadra, nowoczesny kampus!

Zapraszamy do rejestracji na studia w Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu!

Szczegółowych informacji na temat REKRUTACJI udziela Dział Nauczania:
tel. 33/ 842-98-13 wew. 205 (w godz. 7.00-15.00)
e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl


Zbliża się do końca pierwsza tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Wśród kandydatów pierwszej tury najbardziej popularny kierunek studiów to PIELĘGNIARSTWO. Na drugim miejscu jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, na trzecim  – PEDAGOGIKA.

Ze względu na WOLNE MIEJSCA rekrutacja trwa nadal!

Największy atut naszej Uczelni  to indywidualne podejście do studenta. Chcemy jak najlepiej pomóc studentowi wejść na rynek pracy, aby zdobył odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i był atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.

Potwierdzenia tych słów poszukam w Dziale Nauczania Naszej Uczelni. Rozmawiam z  Panią mgr Moniką Ubik p.o. Kierownika Działu Nauczania PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Co w sytuacji, kiedy ktoś chce studiować nie przerywając pracy?

Jedną z możliwości związanych ze studiowaniem w Uczelni PWSZ Oświęcim jest – kształcenie dostosowane do potrzeb studenta – utworzenie „grup popołudniowych” na studiach stacjonarnych – dla osób pracujących, tym samym udowadniamy, że da się bez przeszkód pogodzić pracę i naukę, podnosząc swoje kwalifikacje. Atutem jest też praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych, co sprawia, że studenci łatwo się integrują, atmosfera nauczania jest przyjazna, co sprzyja pozytywnym relacjom.

Czy dla studentów możemy jeszcze coś ciekawego zaproponować?  

Ależ tak, odpowiada Pani Monika Ubik – oferujemy także – Indywidualny Tok Studiów – wychodząc naprzeciw potrzebom studentów (np. którzy chcą łączyć naukę i pracę zawodową lub studiują na więcej niż jednym kierunku, bądź specjalności lub są w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej), w celu usprawnienia nauczania oraz podnoszenia jakości kształcenia, za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według Indywidualnego Toku Studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Ale to nie wszystko, studenci mogą również korzystać z – kształcenia interdyscyplinarnego – możliwości studiowania więcej niż jednego kierunku oraz więcej niż jednej specjalności (całkowicie bez wnoszenia opłat!) – co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty kształcenia. Uczelnia w ramach kierunków studiów oferuje ciekawe specjalności, co jest niewątpliwie atutem studiowania w Naszej Uczelni.

Co jeszcze, według Pani, wyróżnia naszą oświęcimską uczelnię?

Są jeszcze inne istotne atuty kształcenia w Naszej Uczelni:

Pierwszy to – kształcenie elastyczne – nasza uczelnia oferuje studentowi tzw. „zajęcia do wyboru”, – student sam może zdecydować, jak będzie wyglądał jego program kształcenia, gdyż oprócz wyboru specjalności w ramach kierunku studiów, wybiera również przedmioty, które uważa za interesujące, niezwiązane z kierunkiem studiów, poszerzające wiedzę ogólną. Dlatego nasza oferta jest tak unikatowa. Student sam „projektuje” swoją drogę kształcenia. W tym roku akademickim studenci oprócz zagadnień nowoczesnych technologii związanych z przedmiotem „Grafika komputerowa”,  postawili także na kształcenie zdrowotne, gdyż zdecydowana większość wybrała przedmioty, takie jak: „Dietetyka” czy „Zdrowie publiczne”.  Studenci sami decydują również o formie realizacji zajęć z wychowania fizycznego, mając do wyboru zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia z fitness, zajęcia z technik samoobrony oraz zajęcia na basenie.

Drugi – kształcenie międzynarodowe – student ma możliwość bezpłatnego wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus + do takich krajów jak:  Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Hiszpania, czy Turcja.

Trzeci – kształcenie osobiste – uczelnia dba o rozwój osobisty i naukowy studenta – student rozwija swoją osobowość poprzez działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych.
Student ma także możliwość rozwoju naukowego, otwierającego mu drzwi do dalszej kariery. Ma możliwość wygłoszenia referatu na konferencjach, a także, jeśli referat zostanie pozytywnie zrecenzowany, – publikacji w wydaniu pokonferencyjnym.

Czwarty – kształcenie zawodowe – atrakcyjne praktyki zawodowe w ramach programu studiów, gwarantują przygotowanie do pracy zawodowej. Nasi studenci realizowali praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie nasza absolwentka, po odbyciu praktyki i obronie pracy dyplomowej otrzymała pracę. Ponadto oferujemy pomoc i doradztwo zawodowe dla studenta oraz absolwenta, dzięki działalności Akademickiego Biura Karier, polegające na pozyskiwaniu oraz udostępnianiu studentom oraz absolwentom ofert pracy związanych z kierunkiem studiów.

Trudno w kilku słowach opisać zalety studiowania w Naszej Uczelni. Najlepiej zapisać się i samemu przekonać. REKRUTACJA TRWA!

Przed nami kolejne etapy rekrutacji, zapraszamy wszystkich chętnych, nasza oferta dotycząca wyboru kierunku studiów jest atrakcyjna i zróżnicowana.

Szczegóły znajdują się TUTAJ 

P.I.


»WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ«

to nie tylko przysłowie, ale również argument dla osób, które chcą studiować i mieszkać w domu rodzinnym.

Jeżeli chcesz studiować, a równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd lub mieszkanie w dużych miastach akademickich – rozpocznij naukę w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu!

 

  • Kraków – około 65 kilometrów od Oświęcimia, samochodem – ok. 1h i 15 minut, innymi środkami transportu – co najmniej godzinę dłużej.
  • Katowice – około 38 kilometrów, samochodem, ok. 40 minut, innymi środkami transportu – sporo ponad godzinę.
  • Oświęcim – maksymalnie 25-30 minut autobusem, o połowę krócej – samochodem.

Jesteś spoza Oświęcimia?

Cztery miasta w pobliżu Oświęcimia i orientacyjny czas dojazdu (wg Google maps)           

Andrychów

Andrychów– Oświęcim, około 30 km, min. 35-40 minut

Andrychów-Katowice, około 67 km, min. 1 h 20 minut

Andrychów-Kraków, około 65 km, min. 1 h 20 minut

Kęty

Kęty– Oświęcim, około 20 km, min. 25 minut

Kęty-Katowice, około 60 km, min. 1 h 10 minut

Kęty-Kraków, około 72 km, min. 1 h 30 minut

Trzebinia

Trzebinia– Oświęcim, około 34 km, min. 40 minut

Trzebinia-Katowice, około 42 km, min. 50 minut

Trzebinia-Kraków, około 45 km, min. 1 h

Chrzanów

Chrzanów– Oświęcim, około 21 km, min. 30 minut

Chrzanów-Katowice, około 38 km, min. 40 minut

Chrzanów-Kraków, około 50 km, min. 1 h

Czechowice Dziedzice

Czechowice Dziedzice– Oświęcim, około 26 km, min. 36 minut

Czechowice Dziedzice-Katowice, około 50 km, min. 40 minut

Czechowice Dziedzice-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Pszczyna

Pszczyna– Oświęcim, około 25 km, min. 30 minut

Pszczyna-Katowice, około 38 km, min. 30 minut

Pszczyna-Kraków, około 100 km, min. 1 h 40 min.

Tychy

Tychy– Oświęcim, około 21 km, min. 25 minut

Tychy-Katowice, około 20 km, min. 16 minut

Tychy-Kraków, około 97 km, min. 1 h 32 min.

Podsumujmy.

Jeżeli mieszkasz w Oświęcimiu – w przypadku Krakowa, od 2,5 h do ponad 4 godzin codziennie trzeba poświęcić na dojazdy, Katowice – od 1,5 h do 2,5 h – codziennie.

Jeżeli mieszkasz poza Oświęcimiem, to w przypadku czterech wymienionych miast, twój czas dojazdu do Uczelni w Oświęcimiu może być nawet o połowę krótszy, niż w przypadku wybrania innych miast.

Ktoś powie – przecież można wynająć mieszkanie w każdym z tych miast. Można, tyle że to dodatkowe koszty.

MY PROPONUJEMY BEZPŁATNE STUDIA W UCZELNI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

 

Sprawdź szczegółową ofertę……..

 

Rekrutacja trwa do 17 lipca br.!!!

 

Jeżeli chcesz wybrać – wybierz mądrze – studiuj blisko domu!


Pracujesz?

Chcesz studiować całkowicie za darmo?

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje i być bardziej atrakcyjny dla pracodawcy?

Mamy dla Ciebie korzystną ofertę!

11 kierunków studiów jest dostępnych dla Ciebie!

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
INFORMATYKA
PRACA SOCJALNA
PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
ZARZĄDZANIE
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oferuje możliwość studiowania w trybie popołudniowym* dla pracujących.

Warunkiem jest zgromadzenie grupy 15 zainteresowanych osób.

 

Ale to nie wszystko!

 

Chcesz łączyć naukę i pracę zawodową, my dbamy o jakość kształcenia, dlatego, zgodnie z
§ 12 obowiązującego Regulaminu Studiów „Za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według indywidualnego toku studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia”.

 

Udowadniamy, że bez przeszkód można pogodzić naukę z pracą zawodową, nie ponosząc żadnych kosztów!

 

Studiuj blisko domu! Również wtedy, kiedy pracujesz!

Czekamy na Ciebie!

 

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/Nasza-Oferta-44.html

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Nauczania – pok. 1.14 Collegium Primum, Oświęcim ul. Kolbego 8

tel. 33 842 98 13,

e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl

 

* – z wyjątkiem kierunku PIELĘGNIARSTWO