Poznaj nasze kierunki studiów

W dniach 14-18 listopada 2016 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Ignatianum oraz Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych z Małopolski odbędzie się cykl spotkań pod nazwą „VII Tydzień Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach”.

Z inicjatywy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest partnerem tego przedsięwzięcia. Zapraszamy na spotkania organizowane przez Naszą Uczelnię.
1.    15 listopada 2016 r. – Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
2.    17 listopada 2016 r. – Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna

Udział w spotkaniach wymaga zrealizowania procedury rejestracyjnej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem Tygodnia.
Oto skrócony program VII Tygodnia Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach
Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Debata oksfordzka pn. „Ta izba twierdzi, że podmioty ekonomii społecznej lepiej wpływają na rozwój Krakowa niż startup’y”
Miejsce: UEK, Kraków, ul. Rakowicka 27, Nowa Sala Senacka, pawilon G, sala 13
2.    Warsztaty biznesowe – podmioty ekonomii społecznej alternatywnym źródłem samozatrudnienia.
Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ, Kraków, Ul. Batorego 12, sala konferencyjna
3.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: UEK, Kraków, ul. Rakowicka 16, sala 11
4.    Warsztat: Lokalne produkty kulturowo – turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej.
Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26, sala 205
5.    Wizyta studyjna: Krakowski spacer szlakiem Św. Brata Alberta (wydarzenie w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”)
Miejsce: wyjazd busem z ul. Bernardyńskiej 3 – przejazd do ul. Woronicza 10
Zamiejscowo, 14 listopada 2016 r.
1.    Warsztat: Ekonomia społeczna pod lokalną marką – przykłady przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca.
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Dwudniowe warsztaty  wprowadzające do zagadnień ekonomii społecznej i przygotowujące do debaty oksfordzkiej
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8
Wtorek, 15 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Sesja dyskusyjna: Przedsiębiorczość społeczna, w poszukiwaniu solidarnej wspólnoty (wydarzenie w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”).
Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Aula
2.    Warsztat: Lokalne produkty kulturowo-turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej
Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26, sala 204

3.    Warsztat: Wokół przedsiębiorczości Jacka Hajnosa „Domność-bezdomność-różnica”
Miejsce: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 60.
Zamiejscowo, 15 listopada 2016 r.
1.    Warsztat pn.: „Ekonomia społeczna pod lokalną marką – przykłady przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca”
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
Miejsce: PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, sala 3.07
Środa, 16 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Warsztat Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
Prowadzący: dr Łukasz Hajduk
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 103
Zamiejscowo, 16 listopada 2016 r.
1.    Seminarium pn. „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy”
Miejsce: PWSZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, sala 25
2.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: PWSZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, sala 21
3.    Spotkanie z praktykiem ekonomii społecznej
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicz 8, sala C006
4.    Debata oksfordzka: „Ta izba twierdzi, że praca w przedsiębiorstwie społecznym daje większe możliwości rozwoju niż praca w korporacji”
Miejsce: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicz 8, sala C006
Czwartek, 17 listopada 2016 r.
Kraków
1.    Seminarium pn. Zarządzanie w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce – wyzwania
i dylematy”
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, sala 11
2.    Warsztat pn. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w podmiocie ekonomii społecznej – Gra Symbole
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 203
3.    Warsztat pn. Współpraca, budowanie lokalnej społeczności i dbałość o zasoby – Gra
z Klimatem.
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 204
4.    Wizyta studyjna: Kultura dla oka w Kinokawiarni KIKA
Miejsce: Kraków, ul. Ignacego Krasickiego 18
Zamiejscowo
1.    Warsztat pn. Przedsiębiorstwo społeczne jako narzędzie rozwoju lokalnego, rozwoju turystyki, promocji mikroregionu
Miejsce: PWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Aula
2.    Rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ekonomia społeczna
Miejsce: PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, sala 2.0
TES_program_szczegółowy
1.    Wizyta studyjna „Jak powstają produkty lokalne w podmiotach ekonomii społecznej. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

Szczegółowy program „VII Tygodnia Ekonomii Społecznej w małopolskich uczelniach” znajdą Państwo w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy.


Wizyta została zrealizowana w ramach upraktyczniania procesu kształcenia, na kierunku Zarządzanie, w dniu 26.10.2016 r.

Stanowiła ona element modułu „Nauka o organizacji” prowadzonego przez prof. nadzw. dr hab. Piotra Górskiego.

Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego wynikał z tej prostej przyczyny, iż jest to  najstarsza, świecka organizacja w Polsce, działająca nieprzerwanie od 650 lat. Na jej przykładzie można pokazać, jak zmieniało się otoczenie tej organizacji, jak formułowano i realizowano cele, jak pozyskiwano i zagospodarowywano niezbędne zasoby. W dniu 26.10 2016 roku studenci
I roku zarządzania odbyli taki wyjazd studyjny do Krakowa. Wyjazd obejmował zapoznanie się z obiektami uniwersytetu powstającymi na przestrzeni od XV do początków XX wieku ukazującymi rozwój bazy materialnej organizacji, wynikający zarówno z realizacji celów, zmiany postrzegania nauki w społeczeństwie, jak i sposobów finansowania i zarządzania organizacją. Zwiedzanie obejmowało Collegium Maius (Uniwersytet średniowieczny), Collegium Nowodworskiego (Uniwersytet renesansowy), Kościół św. Anny (związki uniwersytetu z kościołem), postać św. Jana z Kęt (związki uniwersytetu z ziemią oświęcimską) Collegium Kołłątaja (reforma oświeceniowa), Collegium Novum, Collegium Witkowskiego (Uniwersytet doby autonomii galicyjskiej), : „Gołębnik”, uniwersytet międzywojenny i jego wybitni wychowankowie (papież Jan Paweł II i  Wisława Szymborska).

Osobnym obiektem było Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwoliło na zapoznanie się nie tylko z architekturą, ale także z pamiątkami po ludziach, którzy zarządzali tą organizacją,  realizowali podstawowe funkcje badań i kształcenia oraz z wyposażeniem, które służyło realizacji tych funkcji. Poznanie wnętrz pozwoliło na poznanie sposobów realizacji funkcji nie tylko naukowych, ale i integracyjnych środowiska profesorskiego oraz kształtowania wizerunku organizacji na zewnątrz.

Wyjazd ten stanowił wprowadzenie do samodzielnego prezentowania innych, współczesnych organizacji działających na rynku edukacyjnym na poziomie wyższym.


W dniu 21.10.2016 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Studenckiego Naszej Uczelni wybrano Prezydium Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego został Pan Szymon Pęczalski – Student drugiego roku na kierunku Zarządzanie,  specjalność Zarządzanie Administracją Publiczną.

 

Na pytanie:  Jakie są Plany Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2016/2017? odpowiada:

 

Ważne dla Nas – Prezydium Samorządu Studenckiego jest nawiązanie współpracy z AZS-em oraz  Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, powstałym w naszej Uczelni. Chcemy wspólnie działać na rzecz wszystkich studentów Naszej Uczelni, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wskazywać dobre – naszym zdaniem rozwiązania. 

Zależy Nam na kontynuowaniu akcji oraz wydarzeń, które miały miejsce w poprzednich latach, takich jak np. „Piątka” Pileckiego.

Studia to nie tylko nauka, to również czas na rozrywkę, dlatego chcemy organizować imprezy rozrywkowe dla studentów. W tym celu planujemy nawiązać współpracę z jednym z klubów muzycznych. Jednym z ważnych dla Nas celów jest organizacja Juwenaliów Oświęcimskich 2017. 

Oprócz tego myślimy nad organizacją turniejów w gry e-sport, takie jak Counter-Strike, League of Legends, FIFA czy NBA.

Mamy w planach także cykliczne zapraszanie ważnych osobistości ze świata m.in. polityki, muzyki, czy sztuki na spotkania dla studentów oraz pracowników Uczelni.

Nowemu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Panu Szymonowi Pęczalskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sprawnej realizacji zamierzonych przedsięwzięć.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Kontynuujemy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Joanną Starowicz absolwentką studiów licencjackich  na kierunku Politologia, studentką III roku Filologii germańskiej (z językiem angielskim) i kandydatką na studia magisterskie na kierunku Politologia w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

W ogóle warto studiować. Bo studia to czas rozwoju, sprawdzania siebie, do czego tak naprawdę posiada się predyspozycje, czym chciałoby się zająć w przyszłości. To dobry czas na ukierunkowanie swojego życia na odpowiednie tory. W dzisiejszej rzeczywistości posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej to już standard, wymóg. Warto zapewnić sobie lepszy start.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przed rozpoczęciem studiów w PWSZ miałam trochę inne plany. Było w tym trochę przypadku, ze ostatecznie trafiłam właśnie tutaj, jednak patrząc z perspektywy czasu, uważam tą decyzję za właściwą. Niewielkie grupy ćwiczeniowe czy niedalekie położenie względem sąsiednich miast, które nie posiadają własnych uczelni wyższych, wpływają pozytywnie na wizerunek oświęcimskiej Uczelni.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Moim zdaniem jest to fakt ciągłego rozwoju uczelni. Nowe kierunki w ofercie uczelni to jej wyjście naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy. Trudne to zadanie dla uczelni, zapewnić rozwój studentom, ale także i sobie. Ale swoją drogą, nie trzeba być mocno związanym z Uczelnią, aby zauważać wyraźny postęp z roku na rok.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Każdy rozpoczynający studia stoi przed samodzielną oceną własnej sytuacji. Dla wielu możliwość wyboru uczelni, położonej niedaleko miejsca zamieszkania, staje się szansą na rozpoczęcie kilkuletniej przygody ze studiami. Nie jest tajemnicą, iż podjęcie studiów
w dużym, dalekim mieście wiąże się z pewnymi kosztami natury fizycznej, finansowej czy  chociażby psychicznej, czego przejawem może być konieczność całkowitej zaradności
i samodzielności. Dla jednych jest to wyraźny plus, jednak nie dla wszystkich. Każdy musi tą kwestię rozpatrzyć indywidualnie.

Jakie możliwości dają studia na kierunku politologia?

Wybór specjalności leży w gestii każdego studenta. W ramach kierunku politologii można zająć się komunikowaniem, prawami człowieka czy bezpieczeństwem międzynarodowym. Administracja publiczna, organizacje międzynarodowe działające w Polsce, służby mundurowe czy media lokalne bądź regionalne – to tylko niektóre z propozycji przyszłych miejsc pracy dla potencjalnego absolwenta kierunku Politologia.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku politologia?

Zwłaszcza jedna ze specjalności: prawa człowieka. Nie jest łatwo znaleźć obecnie uczelnię z takim obszarem badań w ramach kierunku politologii. Interesujący może być także tzw. profil praktyczny studiowania, czyli w skrócie więcej praktyki, mniej teorii.
A co ponadto? Najlepiej sprawdzić to samodzielnie  w progach PWSZ.

Warto dodać, że w naszej Uczelni studiować na kierunku Politologia można zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa II etap rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmowa z  Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. rozpoczęła cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Karoliną Sikorską studentką III roku Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną w Instytucie Pedagogiki Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Trudno mi stwierdzić stricte, czy warto podejmować studia na uczelni zawodowej. Wcześniej zaczynałam studia na innych uczelniach, dopiero gdy dotarłam na PWSZ w Oświęcimiu poczułam, że to jest to. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jest to uczelnia zawodowa, czy raczej tym, że jest to po prostu TA uczelnia. To pierwsza uczenia zawodowa z jaką mam kontakt i szczerze nie widzę większej różnicy, jeśli chodzi o zasady działania np. w Uniwersytecie Śląskim, czy prywatnej szkole wyższej w Tychach. Widzę jednak różnice w moim podejściu, na tej uczelni chce mi się być aktywną. Zdecydowanie to nie jest jedynie moja droga do zdobycia wykształcenia, czy zawodu, ale jest to miejsce, które miło mi się współtworzy z kadrą i innymi studentami.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Długo błądziłam z wyborem mojej dalszej drogi edukacyjnej. PWSZ w Oświęcimiu to moja trzecia uczelnia. Przeszłam przez inne kierunki, wciąż nie wiedząc czego tak naprawdę oczekuję od życia. Dotarłam do Oświęcimia z rozpędu, a uczelnią zainteresowałam się, bo moja koleżanka tu studiowała. Nie miałam większych oczekiwań względem tej uczelni, jednak okazała się ona naprawdę dobrym wyborem. Oczywiście piszę to z perspektywy studiowania na moim kierunku, bo tylko na niego uczęszczam. Kadra Instytutu Pedagogiki to bardzo dobre połączenie teoretyków i praktyków. Budzą w studentach aktywność, sami także nie siedzą w przeszłości lecz wciąż aktywnie poszukają nowych rozwiązań, nurtów i wiadomości. Czuję nie tylko ich ogromną wiedzę, ale i chęć i zamiłowanie do jej przekazywania. Jako starosta często mam też do czynienia ze sprawami organizacyjnymi i pomimo małej ilości czasu, nigdy nie miałam z tym problemu. Otwartość władz Instytutu względem mnie, jako starosty, jest jak najbardziej właściwa. Z każdym problemem mogę się zgłosić i wiem, że Pracownicy Instytutu zrobią wszystko, żeby go rozwiązać i nam pomoc. Świadczy też o tym samo to, że pomimo pracy zawodowej i studiów naprawdę chętnie podejmuję się innych aktywności na rzecz instytutu i uczelni.

Jako osoba, która doświadczyła już studiowania na innych uczelniach, mogę ze spokojem stwierdzić, że rozpoczęcie studiów na PWSZ Oświęcim to była bardzo dobra decyzja. W końcu znalazłam drogę, którą chcę podążać i to właśnie dzięki kadrze instytutu.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Trudno mi pisać o atutach całości uczelni, głównie przecież współpracuję z Instytutem Pedagogiki. Nie mam problemu z kontaktem z administracją, czy z kadrą dydaktyczną Uczelni. Jako starosta zawsze jestem w stanie wszystko załatwić szybko i bezproblemowo, bo chęci do rozwiązywania problemów i załatwiania spraw są nie tylko po mojej stronie. To chyba najbardziej cenię na swoim kierunku. Drugi atut to zdecydowanie aktywizacja studentów. Na każdych prawie zajęciach prowadzący starają się by studenci działali aktywnie, prowadzili prezentacje, zajęcia, projekty. W dzisiejszych czasach przychodzi to młodym ludziom z coraz większym trudem. Aktywność jest często nietypowym zachowaniem i wychylaniem się z szeregu. Należy pomagać młodym ludziom w przedstawianiu swojej wiedzy i umiejętności, budzić ich kreatywność i wspierać chęci i aktywność. Dzięki temu o wiele łatwiej poradzą sobie na rynku pracy. Ważna jest też aktywność prowadzących. Faktycznie im się chce. To też jedna z największych zalet mojego kierunku. Bo jak prowadzącym się chce, to siłą rzeczy odbija się to pozytywnie na chęciach studentów.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Nie mam jakoś blisko do uczelni, jestem z Tychów, więc dojazd zajmuje mi co najmniej godzinę, zależnie od transportu. Jednakże mam możliwość mieszkania blisko domu rodzinnego, kontaktu z miejscem gdzie się wychowałam i ludźmi których kocham. Osobiście jestem bardzo rodzinną osobą, więc cieszę się, że studiowanie nie zmusiło mnie do przeprowadzki. Nie jest mi łatwo oczywiście dojeżdżać, ale też nie jest to niemożliwe.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Pedagogiki?

Ilość otworzonych specjalizacji jest oczywiście zależna od ilości studentów. Na naszym roku udało się otworzyć dwie. Instytut zrobił wszystko by nam umożliwić studiowanie zarówno pedagogiki nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, jak i mojej specjalizacji, czyli pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną. Większość małych uczelni proponuje tylko tą pierwszą specjalizację, którą ja nie byłam w ogóle zainteresowana. Do tego zmobilizowali i zachęcili sporą część osób na naszym roku do studiowania dwóch specjalizacji, a niewielką grupkę, dwóch kierunków (oprócz pedagogiki, także nowo otwartą pracę socjalną). Co oczywiście zwiększa nasze możliwości, wiedzę i atrakcyjność na rynku pracy. To co najważniejsze Instytut robi wszystko by ułożyć harmonogramy i terminy zaliczeń tak, by studenci na dwóch kierunkach, czy specjalizacjach mieli jak najmniej problemów. Dzięki temu uczelnia daje więcej możliwości zawodowych swoim absolwentom. A mając do wyboru dwie specjalizacje, możemy wybrać nie tylko drogę nauczycielską, w przypadku pierwszej, ale także w przypadku pedagogiki opiekuńczej, możliwość pracy z innymi grupami wiekowymi, pracy terapeutycznej i opiekuńczej w wielu instytucjach i placówkach oświatowych.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Pedagogiki.

Na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć, wielu ofert nie porównywałam. Chodziłam na uczelnie prywatną, także na kierunek pedagogiki i tam jedynie oferowali specjalizację nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Ja cenie sobie zdecydowanie możliwość studiowania innej, jednak nie przyglądałam się szczególnie innym uczelniom.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i jako absolwent być atrakcyjny na rynku pracy?

Chcesz zostać wszechstronnie wyspecjalizowanym ekspertem?

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu ma dla Ciebie ofertę:

dwanaście bezpłatnych kierunków studiów, które poszerzą Twoje kompetencje! 

PODEJMIJ STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU:

Studia inżynierskie:

INFORMATYKA                                                    

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Sprawdź szczegóły

 

Studia licencjackie:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ    Nowy kierunek!

PRACA SOCJALNA                                              

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA                                                      

WYCHOWANIE FIZYCZNE                               

ZARZĄDZANIE                                                      

FILOLOGIA ANGIELSKA                                  

FILOLOGIA GERMAŃSKA z j. angielskim

Sprawdź szczegóły      

 

Oferujemy również studia magisterskie:

PIELĘGNIARSTWO                                             

POLITOLOGIA

Sprawdź szczegóły

 

JEŻELI CHCESZ WIĘCEJ, TO JEST OFERTA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

OFERTA DOTYCZY STUDENTÓW PWSZ OŚWIĘCIM IM. RTM. W. PILECKIEGO ORAZ INNYCH UCZELNI

Student zainteresowany podjęciem studiów na drugim kierunku powinien złożyć  podanie w tej sprawie do JM Rektora PWSZ Oświęcim.

Uczelnia nie rekrutuje na drugi kierunek studiów w systemie elektronicznej rekrutacji.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozpoczynamy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Jak najbardziej. Uczelnie zawodowe przede wszystkim skupiają się na kształceniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach, bardzo często wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, głównie lokalnych przedsiębiorców. Nie mniej jednak doświadczenie zdobyte przez cały tok studiów, jak również to nabyte poprzez odbywanie praktyk studenckich, otwiera nam drzwi na niemal każdym rynku pracy.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przede wszystkim z uwagi na konkretną wiedzę przekazywaną przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, wśród których znajdują się wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego i kilku innych dużych uczelni. Drugą rzeczą, wracając do tematu praktyk, jest możliwość ich realizacji w największych zakładach pracy w regionie, np.  Synthos Dwory 7 sp. z o.o. czy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.. Powiększająca się regionalna strefa ekonomiczna stwarza tutejszym studentom coraz to lepsze możliwości podjęcia pracy zawodowej, nawet jeszcze  w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. Znalazłbym jeszcze kilka dobrych powodów, dlaczego warto tu studiować, ale te z pewnością są dla mnie najważniejsze.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

PWSZ w Oświęcimiu jest uczelnią, która ciągle się rozwija. Wszystko można załatwić w przyjaznej, spokojnej atmosferze, bez traktowania kogokolwiek z tzw. „góry”. To sprawia bardzo miłe wrażenie i zdecydowanie przemawia za tą uczelnią. Co do innych atutów warto tutaj wymienić także wcześniej wspomnianą lokalizację, możliwość pogodzenia pracy zawodowej i studiów stacjonarnych, jak również poprzez możliwość stworzenia dla siebie Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Na naszej uczelni działa również projekt wymian studenckich ERASMUS+ oraz pomoc stypendialna, o którą może starać się każdy student. To będą chyba najistotniejsze cechy tej uczelni.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Jasne, że tak. Z każdym wyjazdem na studia, czy to do oddalonego większego miasta, czy na drugi koniec kraju, wiążą się pewne niedogodności. Głównie chodzi tu o „dach nad głową”. Nie zawsze udaje się znaleźć fajne mieszkanie, i oczywiście za rozsądną cenę. Przyjazdy do rodzinnego domu, co tydzień lub dwa, jedynie na weekend, to też niełatwa sprawa. Musimy się często na ten czas rozstać ze swoimi znajomymi, z rodziną albo
z dziewczyną, czy chłopakiem. Studia podjęte blisko domu oszczędzają nam tych zmartwień. Oczywiście można mówić, że przeprowadzka na studia do dużego miasta, to forma usamodzielniania się, lecz w większości przypadków wiąże się to głównie z dużymi kosztami dla naszych rodziców. Mało kto na studiach dziennych
w akademickich metropoliach, w wynajmowanym mieszkaniu będzie miał czas i możliwość samodzielnego utrzymania się z pracy, tzw. wieczorowej. Studiując blisko domu ten problem staje się znacząco mniejszy.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Zarządzanie?

Z całą pewnością bardzo szerokie. Istnieje cała gama przedsiębiorstw w różnych branżach, w której absolwent kierunku zarządzania będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Wszędzie tam, gdzie kształtują się procesy decyzyjne, gdzie trzeba zarządzać, planować i działać, przede wszystkim tam absolwent będzie mógł rozwinąć skrzydła i pokazać co już potrafi.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na tym kierunku?

Dla mnie osobiście są to specjalizacje wybierane na II roku. To nadaje całemu studiowaniu sens w mojej opinii. Możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez siebie zakresie, bycie fachowcem w danej dziedzinie i ciągłe poszerzanie swoich horyzontów w tym, co naprawdę nas interesuje. Na moim kierunku to m.in.: zarządzanie finansami, administracją publiczną lub zarządzanie jakością.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


W dniach 1-6 czerwca studenci drugiego roku wychowania fizycznego (w służbach mundurowych) Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego uczestniczyli w zajęciach programowych poza terenem uczelni nad Jeziorem Rożnowskim w Ośrodku Sportów Wodnych AWF w Krakowie.

Plan zajęć obejmował pływanie zadaniowe na wodach ekstremalnych, podstawy ratownictwa wodnego oraz atletykę terenową.

Studenci wykorzystywali podczas zajęć profesjonalny sprzęt wodny i ratowniczy: kajaki, łódki, motorówki, skutery wodne, tratwę ratowniczą, rzutki, koła, bojki itp.

Skoki desantowe z rozpędzonej motorówki, pływanie we wzburzonej wodzie i deszczowej aurze, wycieczki łódką i kajakami po otwartej wodzie oraz wymagające marszobiegi w leśnym i górzystym terenie dostarczyły wielu wrażeń.

Zgłębianie tajników ratownictwa wodnego zainspirowało wielu studentów do uczestnictwa w dalszych szkoleniach i zdobycia zawodu ratownika, czym  mogą się pochwalić.

To była cenna nauka, dobra zabawa i niezapomniana przygoda.

Link do filmu: https://goo.gl/photos/4WHxJAHSQYUQf3nW7