Poznaj nasze kierunki studiów

Z wielką dumą informujemy, że kierunek Pielęgniarstwo prowadzony w naszym Instytucie Nauk o Zdrowiu otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością” 2021.

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w zabytkowych murach dawnego Pałacu Prymasowskiego w Warszawie podczas  Koncertu Finałowego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” Dyrektor Instytutu dr Wiesława Kołodziej oraz Zastępca Dyrektora dr Kornelia Wac odebrały Certyfikat Akredytacyjny dla kierunku Pielęgniarstwo.

Wyróżnienie to jest przyznawane kierunkom studiów, które wykazują się innowacyjnością, wysoką jakością kształcenia oraz programami nauczania dostosowanymi  do aktualnie panujących warunków na rynku pracy.

Organizatorami konkursu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, a wśród Kapituły konkursu dokonującej oceny znajdują się wybitni naukowcy, m.in. prof. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewy Kuli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, dra Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Zbigniewa Widery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Na ręce Dyrektor Instytutu dr Wiesławy Kołodziej składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów całemu Instytutowi Nauk o Zdrowiu!

Foto: archiwum Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 

 


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym nasi studenci Ratownictwa medycznego szkolą się pod czujnym okiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Relacja z zajęć praktycznych została opublikowana w Aktualnościach w TVP3 Katowice.

 

https://katowice.tvp.pl/54324222/pomoc-w-naglych-sytuacjach-ratownicy-na-fali

 

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja na kierunek Ratownictwo medyczne  i wszystkie pozostałe nasze kierunki cały czas trwa!

 


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozpoczynamy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Jak najbardziej. Uczelnie zawodowe przede wszystkim skupiają się na kształceniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach, bardzo często wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, głównie lokalnych przedsiębiorców. Nie mniej jednak doświadczenie zdobyte przez cały tok studiów, jak również to nabyte poprzez odbywanie praktyk studenckich, otwiera nam drzwi na niemal każdym rynku pracy.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przede wszystkim z uwagi na konkretną wiedzę przekazywaną przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, wśród których znajdują się wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego i kilku innych dużych uczelni. Drugą rzeczą, wracając do tematu praktyk, jest możliwość ich realizacji w największych zakładach pracy w regionie, np.  Synthos Dwory 7 sp. z o.o. czy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.. Powiększająca się regionalna strefa ekonomiczna stwarza tutejszym studentom coraz to lepsze możliwości podjęcia pracy zawodowej, nawet jeszcze  w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. Znalazłbym jeszcze kilka dobrych powodów, dlaczego warto tu studiować, ale te z pewnością są dla mnie najważniejsze.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

PWSZ w Oświęcimiu jest uczelnią, która ciągle się rozwija. Wszystko można załatwić w przyjaznej, spokojnej atmosferze, bez traktowania kogokolwiek z tzw. „góry”. To sprawia bardzo miłe wrażenie i zdecydowanie przemawia za tą uczelnią. Co do innych atutów warto tutaj wymienić także wcześniej wspomnianą lokalizację, możliwość pogodzenia pracy zawodowej i studiów stacjonarnych, jak również poprzez możliwość stworzenia dla siebie Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Na naszej uczelni działa również projekt wymian studenckich ERASMUS+ oraz pomoc stypendialna, o którą może starać się każdy student. To będą chyba najistotniejsze cechy tej uczelni.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Jasne, że tak. Z każdym wyjazdem na studia, czy to do oddalonego większego miasta, czy na drugi koniec kraju, wiążą się pewne niedogodności. Głównie chodzi tu o „dach nad głową”. Nie zawsze udaje się znaleźć fajne mieszkanie, i oczywiście za rozsądną cenę. Przyjazdy do rodzinnego domu, co tydzień lub dwa, jedynie na weekend, to też niełatwa sprawa. Musimy się często na ten czas rozstać ze swoimi znajomymi, z rodziną albo
z dziewczyną, czy chłopakiem. Studia podjęte blisko domu oszczędzają nam tych zmartwień. Oczywiście można mówić, że przeprowadzka na studia do dużego miasta, to forma usamodzielniania się, lecz w większości przypadków wiąże się to głównie z dużymi kosztami dla naszych rodziców. Mało kto na studiach dziennych
w akademickich metropoliach, w wynajmowanym mieszkaniu będzie miał czas i możliwość samodzielnego utrzymania się z pracy, tzw. wieczorowej. Studiując blisko domu ten problem staje się znacząco mniejszy.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Zarządzanie?

Z całą pewnością bardzo szerokie. Istnieje cała gama przedsiębiorstw w różnych branżach, w której absolwent kierunku zarządzania będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Wszędzie tam, gdzie kształtują się procesy decyzyjne, gdzie trzeba zarządzać, planować i działać, przede wszystkim tam absolwent będzie mógł rozwinąć skrzydła i pokazać co już potrafi.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na tym kierunku?

Dla mnie osobiście są to specjalizacje wybierane na II roku. To nadaje całemu studiowaniu sens w mojej opinii. Możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez siebie zakresie, bycie fachowcem w danej dziedzinie i ciągłe poszerzanie swoich horyzontów w tym, co naprawdę nas interesuje. Na moim kierunku to m.in.: zarządzanie finansami, administracją publiczną lub zarządzanie jakością.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Zbliża się do końca pierwsza tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Wśród kandydatów pierwszej tury najbardziej popularny kierunek studiów to PIELĘGNIARSTWO. Na drugim miejscu jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, na trzecim  – PEDAGOGIKA.

Ze względu na WOLNE MIEJSCA rekrutacja trwa nadal!

Największy atut naszej Uczelni  to indywidualne podejście do studenta. Chcemy jak najlepiej pomóc studentowi wejść na rynek pracy, aby zdobył odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i był atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.

Potwierdzenia tych słów poszukam w Dziale Nauczania Naszej Uczelni. Rozmawiam z  Panią mgr Moniką Ubik p.o. Kierownika Działu Nauczania PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Co w sytuacji, kiedy ktoś chce studiować nie przerywając pracy?

Jedną z możliwości związanych ze studiowaniem w Uczelni PWSZ Oświęcim jest – kształcenie dostosowane do potrzeb studenta – utworzenie „grup popołudniowych” na studiach stacjonarnych – dla osób pracujących, tym samym udowadniamy, że da się bez przeszkód pogodzić pracę i naukę, podnosząc swoje kwalifikacje. Atutem jest też praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych, co sprawia, że studenci łatwo się integrują, atmosfera nauczania jest przyjazna, co sprzyja pozytywnym relacjom.

Czy dla studentów możemy jeszcze coś ciekawego zaproponować?  

Ależ tak, odpowiada Pani Monika Ubik – oferujemy także – Indywidualny Tok Studiów – wychodząc naprzeciw potrzebom studentów (np. którzy chcą łączyć naukę i pracę zawodową lub studiują na więcej niż jednym kierunku, bądź specjalności lub są w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej), w celu usprawnienia nauczania oraz podnoszenia jakości kształcenia, za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według Indywidualnego Toku Studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Ale to nie wszystko, studenci mogą również korzystać z – kształcenia interdyscyplinarnego – możliwości studiowania więcej niż jednego kierunku oraz więcej niż jednej specjalności (całkowicie bez wnoszenia opłat!) – co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty kształcenia. Uczelnia w ramach kierunków studiów oferuje ciekawe specjalności, co jest niewątpliwie atutem studiowania w Naszej Uczelni.

Co jeszcze, według Pani, wyróżnia naszą oświęcimską uczelnię?

Są jeszcze inne istotne atuty kształcenia w Naszej Uczelni:

Pierwszy to – kształcenie elastyczne – nasza uczelnia oferuje studentowi tzw. „zajęcia do wyboru”, – student sam może zdecydować, jak będzie wyglądał jego program kształcenia, gdyż oprócz wyboru specjalności w ramach kierunku studiów, wybiera również przedmioty, które uważa za interesujące, niezwiązane z kierunkiem studiów, poszerzające wiedzę ogólną. Dlatego nasza oferta jest tak unikatowa. Student sam „projektuje” swoją drogę kształcenia. W tym roku akademickim studenci oprócz zagadnień nowoczesnych technologii związanych z przedmiotem „Grafika komputerowa”,  postawili także na kształcenie zdrowotne, gdyż zdecydowana większość wybrała przedmioty, takie jak: „Dietetyka” czy „Zdrowie publiczne”.  Studenci sami decydują również o formie realizacji zajęć z wychowania fizycznego, mając do wyboru zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia z fitness, zajęcia z technik samoobrony oraz zajęcia na basenie.

Drugi – kształcenie międzynarodowe – student ma możliwość bezpłatnego wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus + do takich krajów jak:  Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Hiszpania, czy Turcja.

Trzeci – kształcenie osobiste – uczelnia dba o rozwój osobisty i naukowy studenta – student rozwija swoją osobowość poprzez działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych.
Student ma także możliwość rozwoju naukowego, otwierającego mu drzwi do dalszej kariery. Ma możliwość wygłoszenia referatu na konferencjach, a także, jeśli referat zostanie pozytywnie zrecenzowany, – publikacji w wydaniu pokonferencyjnym.

Czwarty – kształcenie zawodowe – atrakcyjne praktyki zawodowe w ramach programu studiów, gwarantują przygotowanie do pracy zawodowej. Nasi studenci realizowali praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie nasza absolwentka, po odbyciu praktyki i obronie pracy dyplomowej otrzymała pracę. Ponadto oferujemy pomoc i doradztwo zawodowe dla studenta oraz absolwenta, dzięki działalności Akademickiego Biura Karier, polegające na pozyskiwaniu oraz udostępnianiu studentom oraz absolwentom ofert pracy związanych z kierunkiem studiów.

Trudno w kilku słowach opisać zalety studiowania w Naszej Uczelni. Najlepiej zapisać się i samemu przekonać. REKRUTACJA TRWA!

Przed nami kolejne etapy rekrutacji, zapraszamy wszystkich chętnych, nasza oferta dotycząca wyboru kierunku studiów jest atrakcyjna i zróżnicowana.

Szczegóły znajdują się TUTAJ 

P.I.