Poznaj nasze kierunki studiów

18 października 2016 r. w Domu Kultury w Kętach odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Imprezy byli Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Andrychowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Andrychowie.

W ramach części seminaryjnej odbyły się trzy prezentacje:

prezentacja zawodów: szklarz i pszczelarz,

prezentacja „Moja pierwsza praca”,

Prezentacja „Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

W części wystawienniczej swoje stoiska miało 27 wystawców, w tym Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Na naszym stoisku zatrzymało się kilkanaście osób, które pytały o ofertę edukacyjną Uczelni, możliwość podjęcia studiów wieczorowych i studiowania na więcej niż jednym kierunku.

Jednym z gości na naszym stoisku był Pan dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Kęt.

Wszyscy otrzymali wyczerpujące informacje a na pożegnanie ulotki z informacjami na temat studiów w Naszej Uczelni.