Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta została zrealizowana w ramach upraktyczniania procesu kształcenia, na kierunku Zarządzanie, w dniu 26.10.2016 r.

Stanowiła ona element modułu „Nauka o organizacji” prowadzonego przez prof. nadzw. dr hab. Piotra Górskiego.

Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego wynikał z tej prostej przyczyny, iż jest to  najstarsza, świecka organizacja w Polsce, działająca nieprzerwanie od 650 lat. Na jej przykładzie można pokazać, jak zmieniało się otoczenie tej organizacji, jak formułowano i realizowano cele, jak pozyskiwano i zagospodarowywano niezbędne zasoby. W dniu 26.10 2016 roku studenci
I roku zarządzania odbyli taki wyjazd studyjny do Krakowa. Wyjazd obejmował zapoznanie się z obiektami uniwersytetu powstającymi na przestrzeni od XV do początków XX wieku ukazującymi rozwój bazy materialnej organizacji, wynikający zarówno z realizacji celów, zmiany postrzegania nauki w społeczeństwie, jak i sposobów finansowania i zarządzania organizacją. Zwiedzanie obejmowało Collegium Maius (Uniwersytet średniowieczny), Collegium Nowodworskiego (Uniwersytet renesansowy), Kościół św. Anny (związki uniwersytetu z kościołem), postać św. Jana z Kęt (związki uniwersytetu z ziemią oświęcimską) Collegium Kołłątaja (reforma oświeceniowa), Collegium Novum, Collegium Witkowskiego (Uniwersytet doby autonomii galicyjskiej), : „Gołębnik”, uniwersytet międzywojenny i jego wybitni wychowankowie (papież Jan Paweł II i  Wisława Szymborska).

Osobnym obiektem było Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwoliło na zapoznanie się nie tylko z architekturą, ale także z pamiątkami po ludziach, którzy zarządzali tą organizacją,  realizowali podstawowe funkcje badań i kształcenia oraz z wyposażeniem, które służyło realizacji tych funkcji. Poznanie wnętrz pozwoliło na poznanie sposobów realizacji funkcji nie tylko naukowych, ale i integracyjnych środowiska profesorskiego oraz kształtowania wizerunku organizacji na zewnątrz.

Wyjazd ten stanowił wprowadzenie do samodzielnego prezentowania innych, współczesnych organizacji działających na rynku edukacyjnym na poziomie wyższym.