Poznaj nasze kierunki studiów

W dniu 26 sierpnia miało miejsce pożegnanie z Panią mgr Urszulą Walczak. Pani mgr Urszula Walczak prowadziła w sposób niezwykle zaangażowany, wzorcowy, wręcz wyśmienity Biuro Rektora Uczelni. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Słowa podziękowania za wspaniałą pracę w imieniu całego zespołu złożył Rektor Uczelni oraz Kwestor Uczelni.

Pani mgr Urszula Walczak jest związana z Uczelnią niemal od początku jej powstania. Była zatrudniona w Instytucie Pielęgniarstwa, Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego, by wreszcie trafić do Biura Rektora. Miło było usłyszeć od Pani Urszuli Walczak słowa, że będzie zawsze wspierać swoje dawne miejsce pracy; podziękowała za wspaniałą atmosferę pracy, życząc Uczelni jak najprężniejszego jak dotychczas, dalszego rozwoju.

Pani Urszulo życzymy Pani wszystkiego najlepszego i dziękujemy!

Obowiązki prowadzenia Biura Rektora przejęła Pani mgr Justyna Jeleń.

Pani mgr Justyna Jeleń jest absolwentem naszej Uczelni. Należy do grona pierwszych, wyróżniających się absolwentów- magistrów. Ukończyła kierunek Politologia na dwóch specjalnościach: Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne oraz Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym. Jest pierwszą osobą z tytułem magistra, która ukończyła naszą Uczelnię i pozostała w niej nadal z racji zatrudnienia.  ŻYCIORYS.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2016/2017 dotychczasowy Dział Nauczania ulega reorganizacji. W ślad za pozytywną opinią Senatu z dnia 20 czerwca 2016 roku będzie to Dział Nauczania i Spraw Studenckich. W zadaniach Działu pozostaną sprawy nauczania, tworzenia nowych kierunków oraz sprawy studenckie. Kierownikiem Działu pozostaje Pani mgr Monika Ubik. ŻYCIORYS.

Funkcja rzecznika prasowego w uczelni nie jest obsadzona. Sprawami kontaktów z mediami oraz promocją zajmuje się mgr Piotr Ichniowski, specjalista ds. kontaktów z mediami.