Poznaj nasze kierunki studiów

Terminy szkoleń I i II turnusu dla uczestników programu pn. „Legia Akademicka”

Data utworzenia: 16 maja 2022r.

Terminy szkoleń I i II turnusu dla uczestników  programu pn. „Legia Akademicka”

Terminy szkoleń I i II turnusu dla uczestników Legii Akademickiej

 

W ramach I turnusu:

3 lipca — przyjęcie studentów na ćwiczenia wojskowe,

4 — 22 lipca — szkolenie w ramach modułu podstawowego,

23 lipca — uroczysta przysięga wojskowa,

23 lipca — zwolnienie i przeniesienie do rezerwy studentów, którzy zadeklarowali odbycie wyłącznie modułu podstawowego,

24 lipca — przyjęcie studentów (żołnierzy rezerwy) na moduł podoficerski,

25 lipca — 12 sierpnia — szkolenie w ramach modułu podoficerskiego,

13 sierpnia — mianowanie na pierwszy stopień podoficerski w korpusie osobowym Wojsk Lądowych,

13 sierpnia — zwolnienie i przeniesienie do rezerwy absolwentów Legii Akademickiej 2022 r., którzy ukończyli szkolenia w korpusie osobowym Wojsk Lądowych,

14 sierpnia — stawiennictwo ochotników szkolonych na potrzeby Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (NCBC DKWOC),

15 — 25 sierpnia —szkolenie specjalistyczne absolwentów (tj. studentów, którzy pozytywnie ukończyli moduł podoficerski, zdali egzamin na podoficera i zostali mianowani na pierwszy stopień podoficerski)  modułu podoficerskiego Legii Akademickiej

na potrzeby NCBC – DKWOC,

26 sierpnia — zwolnienie i przeniesienie do rezerwy absolwentów modułu podoficerskiego szkolonych

na potrzeby NCBC – DKWOC w ramach „Legii Akademickiej” 2022 r.,


 W ramach II turnusu:

 14 sierpnia — przyjęcie studentów na ćwiczenia wojskowe,

 15 sierpnia — 2 września — szkolenie w ramach modułu podstawowego,

3 września — uroczysta przysięga wojskowa,

3 września — zwolnienie i przeniesienie do rezerwy studentów, którzy zadeklarowali odbycie wyłącznie modułu podstawowego,

4 września — przyjęcie studentów (żołnierzy rezerwy) na moduł podoficerski oraz specjalistyczny (CSWL oraz CSWIiCh),

 5 września — 23 września — szkolenie w ramach modułu podoficerskiego i specjalistycznego,

24 września — mianowanie na pierwszy stopień podoficerski, w korpusie osobowym Wojsk Lądowych,

24 września — zwolnienie i przeniesienie do rezerwy absolwentów Legii Akademickiej 2022 r., którzy ukończyli moduł podoficerski w korpusie osobowym Wojsk Lądowych oraz moduł  specjalistyczny