Poznaj nasze kierunki studiów

Terminy zajęć teoretycznych IV edycji Legii Akademickiej

Data utworzenia: 23 kwietnia 2021r.

Terminy zajęć teoretycznych IV edycji Legii Akademickiej

Drodzy Studenci,

informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, zajęcia teoretyczne realizowane przez MUP Oświęcim w ramach IV edycji Legi Akademickiej odbywać się będą online na platformie MS Teams w terminach:

4, 8 i 9 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 17.30.


Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP.

Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami z uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych, w formie wykładów i pokazów, ale także kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej składają ochotniczo do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwego dla ich miejsca zamieszkania, wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.