Poznaj nasze kierunki studiów

To się nazywa praktyczne studiowanie!

Data utworzenia: 28 czerwca 2019r.

To się nazywa praktyczne studiowanie!

W środę 26 czerwca 2019 r. na terenie naszej Uczelni odbyły się warsztaty interdyscyplinarne dla 94 studentów z kierunku Pielęgniarstwo, w których udział wzięły służby ratunkowe: Straż Pożarna z Brzeszcz oraz Pogotowie Ratunkowe z Oświęcimia.

Podczas 8 godzin praktycznych ćwiczeń studenci brali udział w symulacjach medycznych, ucząc się współpracy z ekipami ratunkowymi, a także jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i jak udzielać pierwszą pomoc poszkodowanym.

Na wszystkich uczestników szkolenia podzielonych na kilka grup, czekały poszczególne stanowiska, na których musieli przećwiczyć m.in.:

  • reanimację dzieci i dorosłych
  • wyciąganie z pojazdu poszkodowanych z różnego rodzaju obrażeniami ciała
  • gaszenie pożaru
  • przeprowadzenie akcji ratunkowej podczas wypadku komunikacyjnego
  • kategoryzację poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych.

Po zaliczeniu każdego stanowiska nadszedł czas na przećwiczenie najtrudniejszej symulacji, jaką była aranżacja masowego wypadku komunikacyjnego. Podczas tego zadania część studentów odegrała rolę poszkodowanych, a pozostali wcielili się w ekipy ratunkowe, które udzielały pierwszej pomocy, segregowały poszkodowanych oraz próbowały uwolnić rannych z zakleszczonego pojazdu.

Dzięki takim warsztatom przyszli Pielęgniarze/Pielęgniarki zdobyli niezwykle cenną wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Składamy serdeczne podziękowania dla Europejskiego Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w Lublinie, Straży Pożarnej z Brzeszcz i ekipy Pogotowia Ratunkowego z Oświęcimia za przygotowanie warsztatów oraz poświęcenie czasu na praktyczną naukę studentów.

fot.: dr Tomasz Iwański

fot.: PWSZ Oświęcim