Poznaj nasze kierunki studiów

Troje nowych Profesorów Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu

Data utworzenia: 6 kwietnia 2021r.

Troje nowych Profesorów Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu

Z wielką dumą informujemy, że 1 kwietnia 2021 roku JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr n. o zdr. Sonia Grychtoł otrzymała awans na stanowisko Profesora MUP. Awans jest wynikiem decyzji Komisji ds. Oceny Dorobku dla Nauczycieli Akademickich oraz pozytywnej jednogłośnej opinii Senatu i jest przyznawany pracownikom odznaczającym się znaczącymi osiągnięciami oraz dynamicznym rozwojem pracy naukowej i dydaktycznej.

JM Rektor z oświęcimską Alma Mater związana jest od 2014 r. Swoje wieloletnie doświadczenie uzyskała pełniąc odpowiedzialne funkcje kierownicze, m.in.: dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju w organizacji Helimed Imaging z siedzibą w Katowicach, kierownika Działu Medyczno-Organizacyjnego w  Szpitalu Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach, a także dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa MUP Oświęcim, a następnie Prorektora ds. Studentów (2016-2020).

Dr Sonia Grychtoł jest autorem 42 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych oraz podręcznikach, w tym 13 afiliowanych MUP Oświęcim. Jest także organizatorką i uczestniczką licznych międzynarodowych projektów unijnych, konferencji, czy sympozjów naukowych.

Posiada bogate doświadczenie jako nauczyciel akademicki i promotor. W zakresie rozwoju naukowego wypromowała kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych (103 prace magisterskie, 150 prac licencjackich). Ponadto była recenzentką imponującej liczby ponad 200 prac.

Obszarem działalności naukowo-badawczej JM Rektor są szeroko pojęte aspekty społeczne oraz psychologiczne uwarunkowania zdrowotne człowieka.

W swojej pracy nie ogranicza się jedynie do ośrodków akademickich, o czym świadczy fakt, że była redaktor naczelną biuletynu: „Moja Przychodnia” w ZLA w Katowicach, a także autorką programów Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice. Do dziś czynnie współpracuje z Naczelną Izbą Pielęgniarską.

Ponadto dr Sonia Grychtoł  jest współautorem wniosku o otwarcie kierunku Dietetyka w MUP Oświęcim, pomysłodawczynią konkursu ”Laury Uczelni”, twórcą wielu kół naukowych.

Podczas wieloletniej pracy na rzecz oświęcimskiej Alma Mater brała czynny udział w pozyskiwaniu do współpracy  partnerów międzynarodowych, a także zasiadała w licznych komisjach uczelnianych.

Została odznaczona przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.


Decyzją Komisji ds. Oceny Dorobku dla Nauczycieli Akademickich, do grona uczelnianych profesorów dołączyła również dr hab. Agnieszka Palej, pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, która związana jest z Uczelnią od 2006 r. jako pracownik dydaktyczny na kierunku Filologia Germańska, koordynator praktyk oraz członek Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Dr hab. Agnieszka Palej może się pochwalić bogatym dorobkiem naukowym oraz organizacyjnym. Obszarem jej zainteresowań jest głównie językoznawstwo niemieckie. Swoje badania w dużej mierze koncentruje na literaturze migracyjnej polsko-niemieckiej i polsko-austriackiej. Bada również aspekty wielokulturowości. Od początku swojej kariery naukowo-dydaktycznej związana z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Filologii Germańskiej.

W zakresie rozwoju naukowego wypromowała znaczne grono magistrantów (64 osób) i licencjatów ( 41 osób). Obecnie ma pod opieką jedną pracę doktorancką. Do tej pory recenzowała jedną pracę doktorską, a także jedną habilitacyjną oraz ponad 90 prac magisterskich.

Dr hab. Agnieszka Palej jest autorką dwóch monografii, 36 artykułów naukowych w czasopismach, a także współredaktorem trzech tomów zbiorowych. Ponadto systematycznie bierze udział w licznych konferencjach  oraz spotkaniach naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi także liczne wykłady, przemówienia w ramach spotkań polsko-niemieckich. Czynnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowym, m.in.: z uniwersytetami we Frankfurcie, Berlinie, Bratysławie, czy Budapeszcie. Kształci młode pokolenia germanistów biorąc czynny udział w organizowaniu i przeprowadzaniu eliminacji Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Dr hab. Agnieszka Palej została trzykrotnie wyróżniona Nagrodą Zespołową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Trzecim pracownikiem dydaktycznym awansowanym przez Komisję na stanowisko Profesora Uczelni jest dr hab. Aleksander Gomola związany z uczelnią od 2006 roku. Jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie kultury brytyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Ruskin College, Oxford. Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przekładoznawstwa Wydziału Filologicznego.

Jako językoznawca koncentruje się przede wszystkim na analizie języka religijnego, sposobie jego tworzenia, funkcjonowania i oddziaływania na odbiorców. Jego drugim obszarem badawczym jest translatoryka, a trzecim dydaktyka przekładu, gdzie wykorzystuje doświadczenie dydaktyka przekładu, tłumacza oraz weryfikatora tłumaczeń.

Dr hab. Aleksander Gomola opublikował dwie monografie, w tym ostatnią pt. Conceptual Blending in Early Christian Discourse: A Cognitive Linguistic Analysis of Pastoral Metaphors in Patristic Literature. Ponadto jest autorem kilku rozdziałów w monografiach zbiorowych w wydawnictwach: De Gruyter, Palgrave Macmillan, John Benjamins i Brill oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Wygłosił wykłady gościnne na uniwersytetach w Queen’s University w Belfaście oraz University College w Londynie, a także wypromował ponad sto prac magisterskich i ponad sto licencjackich. Jest promotorem przewodów doktorskich i prowadzi seminarium doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ucząc studentów MUP rzemiosła translatorskiego, wykorzystuje swoje długie doświadczenie tłumacza literatury (głównie non-fiction), którego owocem jest ponad dziewięćdziesiąt przetłumaczonych książek. Jest także tłumaczem audiowizualnym, tłumaczem słowa żywego oraz weryfikatorem tłumaczeń audiowizualnych. Jako tłumacz konsekutywny i symultaniczny tłumaczył między innymi negocjacje handlowe i restrukturyzacyjne dla spółek skarbu państwa i Banku Światowego, wizyty delegacji sportowych (dwukrotne jako escort interpreter podczas wizyt angielskiej reprezentacji piłki nożnej w Polsce).


Wszystkim Państwu Profesorom serdecznie gratulujemy awansów i życzymy dalszych sukcesów na gruncie zawodowym oraz osobistym.