Poznaj nasze kierunki studiów

Trwa nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Data utworzenia: 25 sierpnia 2023r.

Trwa nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM, której zadaniem jest przede wszystkim:

  • pomaganie młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • wydawanie opinii na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • tworzenie miejsc do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • wspieranie działalności instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)


Nabór trwa do 31 sierpnia 2023 r.

Wymogi naboru i szczegóły dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem