Poznaj nasze kierunki studiów

Trwa nabór uzupełniający na studia w roku akademickim 2022/2023

Data utworzenia: 14 października 2022r.

Trwa nabór uzupełniający na studia w roku akademickim 2022/2023

Informujemy, że do dnia 31.10.2022 r. w naszej Uczelni trwa nabór uzupełniający na studia w roku akademickim 2022/2023.

Kierunki, na które można jeszcze się zrekrutować:

na studiach pierwszego stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Dietetyka (studia stacjonarne)
 • Filologia angielska (studia stacjonarne)
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Mechatronika (studia niestacjonarne)
 • Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)
 • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  (studia niestacjonarne)

na studiach drugiego stopnia:

 • Ekonomia (studia niestacjonarne)
 • Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji  (studia stacjonarne)

na studiach jednolitych magisterskich:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Aby zapisać się na studia należy zgłosić się do Działu Spraw Studenckich (pok. 2.13 Collegium Primum) z kompletem  wymaganych dokumentów. 


Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Studenckich: