Poznaj nasze kierunki studiów

Trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Data utworzenia: 1 października 2021r.

Trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Drodzy Kandydaci na studia!

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na studia w naszej Uczelni.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 października 2021 r.!


Wystarczy tylko, że przygotujesz komplet wymaganych dokumentów i dostarczysz je do nas.

Po pozytywnej weryfikacji zostajesz naszym STUDENTEM. Prawda, że to łatwe??


Nie zwlekaj więc i już teraz sprawdź, na jakie kierunki prowadzimy jeszcze rekrutację:

1. Senat Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pozytywnie zaopiniował uruchomienie studiów I roku w roku akademickim 2021/2022 na następujących kierunkach i w następujących formach studiów:

1) Pierwszego stopnia:
a) studia niestacjonarne na kierunku Administracja publiczna i komunikowanie społeczne,
b) studia stacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
c) studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
d) studia stacjonarne na kierunku Dietetyka,
e) studia niestacjonarne na kierunku Dietetyka,
f) studia stacjonarne na kierunku Filologia angielska,
g) studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość,
h) studia niestacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość,
i) studia stacjonarne na kierunku Informatyka,
j) studia niestacjonarne na kierunku Mechatronika,
k) studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
l) studia stacjonarne na kierunku Ratownictwo medyczne,
m) studia niestacjonarne na kierunku Ratownictwo medyczne,
n) studia stacjonarne na kierunku Wychowanie fizyczne,
o) studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie,
p) studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie,
q) studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
r) studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2) Drugiego stopnia:
a) studia stacjonarne na kierunku Ekonomia,
b) studia stacjonarne na kierunku Pedagogika,
c) studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika,
d) studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
e) studia niestacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
f) studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,
3) Jednolite magisterskie:
a) studia stacjonarne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
b) studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

2. Senat Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pozytywnie opiniuje nieuruchomienie studiów I roku w roku akademickim 2021/2022 na następujących kierunkach i w następujących formach studiów:
1) Pierwszego stopnia:
a) studia stacjonarne na kierunku Administracja publiczna i komunikowanie społeczne,
b) studia niestacjonarne na kierunku Informatyka,
c) studia niestacjonarne na kierunku Filologia angielska,
d) studia stacjonarne na kierunku Praca socjalna,
e) studia niestacjonarne na kierunku Praca socjalna,
f) studia stacjonarne na kierunku Mechatronika,
g) studia stacjonarne na kierunku Politologia,
h) studia niestacjonarne na kierunku Politologia,
2) Drugiego stopnia:
a) studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia,
b) studia niestacjonarne na kierunku Politologia,
c) studia stacjonarne na kierunku Politologia,
d) studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.