Poznaj nasze kierunki studiów

Trwa składanie zadań do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

Data utworzenia: 7 września 2022r.

Trwa składanie zadań do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informujemy, że rozpoczęło się składanie zadań do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

W dniach od 1 do 30 września br. Małopolanie będą mogli zgłaszać własne propozycje o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym, a także transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz ochrony środowiska.

Ponadto składane propozycje zadań mogą być zarówno inwestycyjne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i nie inwestycyjne, czyli o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp.

Pomysły inwestycji i inicjatyw mogą mieć zasięg regionalny bądź ogólnowojewódzki.

Wszystkie zgłoszone zadania poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji zadań.