Poznaj nasze kierunki studiów

Tydzień Jakości Kształcenia za nami!

Data utworzenia: 15 czerwca 2023r.

Za nami Tydzień Jakości Kształcenia

W dniach 1-7 czerwca 2023 r. odbył się Tydzień Jakości Kształcenia w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni POWR.03.04.00-00-P023/21, w którym przeprowadzono 75 różnych form zajęć w tym 25 wykładów i 50 warsztatów z następujących obszarów tematycznych:

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji procesu kształcenia.
  • Efektywne ocenianie zdobytych efektów uczenia się wspierające rozwój studenta.
  • Praktyczny profil studiów. Przygotowanie i ewaluacja kształcenia.
  • Współpraca uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia.

Prowadzącymi byli nauczyciele akademiccy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu: prof. Ewa Ogrodzka-Mazur,  dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, dr inż. Anna Kościej, dr Bożena Tyran, dr Dobrochna Sztajerska, dr Magdalena Gadamska-Kyrcz, dr Marcin Tomasik, dr Marek Niechwiej,  dr Elwira Miter-Dąbrowska, dr Jadwiga Oleksy, dr Jan Czechowski, dr Janina Duda, dr Justyna Dąbrowska, dr Kornelia Wac, mgr Monika Gibała, mgr Piotr Wędzina oraz pracownicy administracji: mgr Lidia Pietras, mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik.

Zajęcia prowadziły również osoby z innych ośrodków akademickich: dr hab. Kazimierz Jaracz, dr inż. Anna Piaskowy, dr Agnieszka Heba, dr Małgorzata Krzeczkowska, dr Marek Makowiec, dr Marek Małolepszy, dr Kamil Wilk,  mgr inż. Agnieszka Marekwia-Wójcik, mgr Aleksandra Witoszek-Kubicka, mgr Andrzej Pietrzyk, mgr Aneta Jarmułowicz, mgr Aneta Waszkiewicz, mgr Anna Gąsiorowska, mgr Krzysztof Paw, mgr Małgorzata Chojnacka-Lewandowska, mgr Piotr Synowiec, którzy reprezentowali takie uczelnie jak Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Uniwersytet Warszawki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uczestnikami Tygodnia Jakości Kształcenia byli wykładowcy i studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza W. Pileckiego, uczniowie z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, którzy brali udział w wykładach lub warsztatach dotyczących sztucznej inteligencji, start-upów, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, ChatuGPT, grywalizacji, automatyzacji procesów technologicznych, druku 3D w edukacji, narzędzi do tworzenia prezentacji, technologii w edukacji, a także wiele innych tematów odnośnie rozwoju studentów. Tydzień Jakości Kształcenia cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wykładowców i studentów co przyczyni się do zwiększenia jakości kształcenia na Uczelni.

Pełna fotorelacja dostępna jest na Facebooku Uczelni:

https://www.facebook.com/photo?fbid=649644883848015&set=pcb.649646400514530