Poznaj nasze kierunki studiów

Uczciliśmy 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości!

Data utworzenia: 12 listopada 2019r.

Uczciliśmy 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości!

Jak co roku, społeczność akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uczciła Odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

W odbywających się w  dniu 11 listopada 2019 r. obchodach 101. rocznicy odzyskania Niepodległości udział z ramienia Uczelni wzięli: Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesława Kołodziej, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok- Naglik, Zastępca Dyrektora dr Jadwiga Oleksy, wykładowcy – dr Bożena Tyran i mgr Adrian Hardek, a także reprezentacja studentów.