Poznaj nasze kierunki studiów

Uczciliśmy 105. rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę

Data utworzenia: 13 listopada 2023r.

Pani Rektor składa wieniec patriotyczny na Placu Kościuszki w Oświęcimiu, na Pomniku Nieznanego Żołnierza

W sobotę, 11 listopada 2023 r., społeczność akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu upamiętniła 105. rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę, biorąc udział w obchodach organizowanych na terenie miasta Oświęcim.W uroczystości z ramienia Uczelni udział wzięli: Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Pan Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, dyrektorzy Instytutów: Pani dr Jadwiga Oleksy – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Pani dr Wiesława Kołodziej – Instytut Nauk o Zdrowiu, Pani dr Dobrochna Sztajerska – Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie, Pani dr Joanna Stuglik – Instytut Inżynieryjno-Techniczny, Zastępca dyrektora INIT Pan dr Adam Tarniowy, Pani Dyrektor Biblioteki mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik, nauczyciele akademiccy: Pani dr Bożena Tyran, Pani dr Elwira Miter-Dąbrowska, Pani dr Lucyna Graf, Pan dr Marek Niechwiej, Pani mgr Eliza Mańkowska-Wróbel, Pani mgr Beata Lichosyt-Bassara, Pani mgr Jolanta Okarmus, Pan mgr Piotr Wędzina, Pan mgr inż. Adrian Hardek, Pan mgr Piotr Zięba, Pani mgr Karolina Pawlusiak, a także reprezentacja studentów.