Poznaj nasze kierunki studiów

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 11 grudnia 2018r.

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”, w ramach którego zorganizowane zostaną szkolenia, kursy i wyjazdy studyjne mające na celu podnieść kompetencje studentów w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dodatkowo każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.

W projekcie uczestniczyć mogą studenci II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Uczelnię. Projekt kierowany jest do osób posiadających status studenta. Osoby angażujące się w projekt nie mogą być jednocześnie uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć do pokoju 3.05 w budynku Collegium Primum Uczelni. Dokumenty aplikacyjne można również wysłać pocztą na adres: ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem „Szkolenia – ZSZ”. Dokumenty te powinny być wydrukowane w kolorze. Formularze w wersji drukowanej dostępne będą w  pokoju 3.05 CP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 08.