Poznaj nasze kierunki studiów

Uchwały Senatu 2014

pobraneUchwała 83 – 2014 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2014


pobraneUchwała 82 – 2014 w sprawie przyjęcie darowizny od Salomon Schule


pobraneUchwała 81 – 2014 w sprawie współpracy Mukaczew, Ukraina


pobraneUchwała 80 – 2014 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia w IP


pobraneUchwała79 – 2014 w sprawie liczby miejsc na kierunkach studiów


pobraneUchwała 78 – 2014 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia stacjonarne


pobraneUchwała 77 – 2014 w sprawie Regulaminu Studium Pedagogicznego


pobraneUchwała 76 – 2014 w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta


pobraneUchwała 75 – 2014 w sprawie zmian planu rzeczowo finansowego na rok 2014


pobraneUchwała 74 – 2014 w sprawie pobierania opłat


pobraneUchwała 73 – 2014 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 72 – 2014 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 71 – 2014 w sprawie Komisji ds Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 70 – 2014 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 69 – 2014 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 68 – 2014 w sprawie zatwierdzenia raportu samooceny kierunku Politologia


pobraneUchwała 67 – 2014 w sprawie ilości studentów


pobraneUchwała 66 – 2014 w sprawie zmiany Uchwały 42 – 2013 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne


pobraneUchwała 65 – 2014 w sprawie zmiany Uchwały 63 – 2013 Pielęgniarstwo efekty kształcenia,programy studiów,plany studiów


pobraneUchwała 64 – 2014 w sprawie Regulaminu Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 63 – 2014 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów


pobraneUchwała 62 – 2014 w sprawie terminu zamknięcia rekrutacji


pobraneUchwała 61 – 2014 w sprawie zmiany uchwalenia limitów przyjęć, praca socjalna nst


pobraneUchwała 60 – 2014 w sprawie zmiany Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej


pobraneUchwała 59 – 2014 w sprawie zmiany ustalenia pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania


pobraneUchwała 58 – 2014 w sprawie zmiany uchwalenia limitów przyjęć


pobraneUchwała 57 – 2014 w sprawie odnowy budynku nr III


pobraneUchwała 56 – 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora


pobraneUchwała 55 – 2014 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego dla dra Matthiasa Gleitze


pobraneUchwała 54 – 2014 w sprawie uchwalenia programów kształcenia, planów studiów na kierunku Pielęgniarstwo ścieżka AB


pobraneUchwała 53 – 2014 w sprawie warunków rekrutacji na studia pomostowe ścieżka AB Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 51 – 2014 w sprawie przedmiotów ogólnouczelnianych na studiach II stopnia


pobraneUchwała 50 – 2014 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne


pobraneUchwała 49 – 2014 w sprawie warunków rekrutacji II stopień Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 48 – 2014 w sprawie efektów,planów,programów II st


pobraneUchwała 47 – 2014 w sprawie uruchomienia II st


pobraneUchwała 46 – 2014 w sprawie umowy z uczelnią w Mariborze


pobraneUchwała 45 – 2014 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku WF


pobraneUchwała 44 – 2014 w sprawie programów kształcenia, planów studiów na kierunku Zarządzanie


pobraneUchwała 43 – 2014 w sprawie uchwalenia programów kształcenia, planów studiów na kierunku ZiP


pobraneUchwała 42 – 2014 w sprawie utworzenie specjalności na kierunku Zarządzanie


pobraneUchwała 41 – 2014 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Zarządzanie


pobraneUchwała 40 – 2014 w sprawie utworzenia specjalności na Politologii II stopnia


pobraneUchwała 39 – 2014 w sprawie zmian w planach i programach Politologii II stopnia


pobraneUchwała 38 – 2014 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Politologia


pobraneUchwała 37 – 2014 w sprawie wyrażenia zgody na adaptacje kamienicy – akademik


pobraneUchwała 36 – 2014 w sprawie przekształcenia Instytutu Politologii


pobraneUchwała 35 – 2014 w sprawie zmian w Statucie


pobraneUchwała 33 – 2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013


pobraneUchwała 32 – 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji 2015-2016


pobraneUchwała 31 – 2014 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów


pobraneUchwała 30 – 2014 w sprawie warunków i trybów rekrutacji na kierunek Informatyka


pobraneUchwała 28 – 2014 w sprawie uruchomienia kierunku Informatyka


pobraneUchwała 27 – 2014 w sprawie zawiązania współpracy z Uczelnią w Koblencji-Landau


pobraneUchwała 26 – 2014 w sprawie nawiązania współpracy z Uczelnią w Regensburgu


pobraneUchwała 25 – 2014 w sprawie nawiązania współpracy z Białorusko – Rosyjskim Uniwersytetem


pobraneUchwała 24 – 2014 w sprawie nawiązania współpracy z międzynarodową organizacją charytatywną „Caritas”


pobraneUchwała 23 – 2014 w sprawie nawiązania współpracy z Uczelnią w Berlinie


pobraneUchwała 22 – 2014 w sprawie uczczenia papieża JP II


pobraneUchwała 21 – 2014 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014


pobraneUchwała 20 – 2014 – w sprawie umowy Presov


pobraneUchwała 19 – 2014 – w sprawie umowy Praga


pobraneUchwała 18 – 2014 – w sprawie umowy Ostrava


pobraneUchwała 17 – 2014 – w sprawie umowy Chemnitz


pobraneUchwała 16 – 2014 – w sprawie umowy Banska


pobraneUchwała 15 – 2014 – w sprawie umowy Avila


pobraneUchwała 14 – 2014 w sprawie nieuruchomienia studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 13 – 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunek Praca Socjalna


pobraneUchwała 12 – 2014 w sprawie efektów kształcenia, programów kształcenia oraz planów studiów Praca Socjalna


pobraneUchwała 11 – 2014 w sprawie uruchomienia kierunku Praca Socjalna


pobraneUchwała 10 – 2014 w sprawie upamiętnienia roku Bronisława Czecha


pobraneUchwała 9 – 2014 w sprawie współpracy z Uczelnią w Berlinie


pobraneUchwała 8 – 2014 w sprawie Kapituły Medalu Uczelni


pobraneUchwała 7 – 2014 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2013


pobraneUchwała 6 – 2014 w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2014


pobraneUchwała 5 – 2014 w sprawie utworzenie studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńcza z terapią”


pobraneUchwała 4 – 2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne” w Instytucie Pedagogiki


pobraneUchwała 3 – 2014 w sprawie organizacji toku studiów na kierunku ZiP


pobraneUchwała 2 – 2014 sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na kierunku ZIP


pobraneUchwała 1- 2014 w sprawie przekształcenia Instytutu