Poznaj nasze kierunki studiów

Uchwały Senatu 2015

pobraneUchwała 84 – 2015 w sprawie zmian Filologia


pobraneUchwała 83 – 2015 w sprawie zmiany wewnętrznego systemu jakości kształcenia


pobraneUchwała 82 – 2015 w sprawie indywidualnego programu studiów Politologia


pobraneUchwała 81 – 2015 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Pedagogika


pobraneUchwała 80 – 2015 w sprawie zmiany powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej


pobraneUchwała 79 – 2015 w sprawie infrastruktury


pobraneUchwała 78 – 2015 w sprawie OSPR


pobraneUchwała 77 – 2015 w sprawie uchylenia uruchomienia FiR


pobraneUchwała 76 – 2015 w sprawie uchylenia uruchomienia Fizjoterapii


pobraneUchwała 75 – 2015 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015


pobraneUchwała 74 – 2015 w sprawie warunków rekrutacji na studia pomostowe ścieżka AB Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 73 – 2015 w sprawie powołania Kancelarii Biegłego Rewidenta


pobraneUchwała 72 – 2015 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym


pobraneUchwała 71 – 2015 w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach


pobraneUchwała 70 – 2015 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Pedagogika


pobraneUchwała 69 – 2015 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Zarządzanie


pobraneUchwala 68 – 2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ZiP


pobraneUchwała 67 – 2015 w sprawie indywidualnego programu studiów Zarządzanie


pobraneUchwała 65 – 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Fizjoterapię


pobraneUchwała 64- 2015 w sprawie uruchomienia Fizjoterapia


pobraneUchwała 63 – 2015 w sprawie utworzenia kierunku Fizjoterapia


pobraneUchwała 62 – 2015 w sprawie zmiany wewnętrznego systemu jakości kształcenia


pobraneUchwała 61 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 60 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 59 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 58 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 57 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 56 – 2015 w sprawie Komisji ds. Jakości Kształcenia


pobraneUchwała 55 – 2015 w sprawie indywidualnego programu studiów Politologia


pobraneUchwała 54 – 2015 w sprawie zmian przedmiotów Politologia


pobraneUchwała 53 – 2015 w sprawie zmian przedmiotów Pedagogika


pobraneUchwała 52 – 2015 w sprawie indywidualnego programu studiów


pobraneUchwała 51- 2015 w sprawie nowego wzoru dyplomu na wrześniowy Senat


pobraneUchwała 50 – 2015 –  w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów


pobraneUchwała 49 – 2015 w sprawie terminu zamknięcia rekrutacji


pobraneUchwała 48 – 2015 w sprawie ilości studentów


pobraneUchwała 47-2015 w sprawie zmniejszenia funduszu zasadniczego


pobraneUchwała 46-2015 w sprawie planu rzeczowo-finansowego


pobraneUchwała 45 – 2015 w sprawie członków PKA


pobraneUchwała 44 – 2015 w sprawie Sprawozdania Rektora 2015


pobraneUchwała 43-2015 w sprawie współpracy z Uniwersytetem Palackeho w Olomouci Erasmus


pobraneUchwała 42 – 2015 w sprawie umowy konsorcjum


pobraneUchwała 42 – 2015 w sprawie umowy konsorcjum


pobraneUchwała 41 – 2015- w sprawie OSA


pobraneUchwała 40 – 2015 w sprawie uchwalenia programów kształcenia oraz planów studiów ZiIP


pobraneUchwała 39 – 2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 43/2014 w sprawie uchwalenia programów kształcenia oraz planów studiów pierwszego stopnia na kierunku ZiIP


pobraneUchwała 38 – 2015 w sprawie zmian w efektach kształcenia na kierunku Filologia


pobraneUchwała 37 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Filologia


pobraneUchwała 36 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Informatyka


pobraneUchwała 35 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Praca socjalna


pobraneUchwała 34 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia


pobraneUchwała 33 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia


pobraneUchwała 32 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 31 – 2015 w sprawie zmian w planach studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 30 – 2015 w sprawie efekty, plany, programy Finanse i Rachunkowość


pobraneUchwała 29 – 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość


pobraneUchwała 28 – 2015 w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia FiR


pobraneUchwała 27 – 2015 w sprawie utworzenia kierunku Finanse i Rachunkowość


pobraneUchwała 26 – 2015 w sprawie uchwalenia limitów przyjęć – studia niestacjonarne 2015 2016


pobraneUchwała 25 – 2015 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne 2015/2016


pobraneUchwała 24 – 2015 w sprawie współpracy z Uniwersytetem Bratysława – Erasmus +


pobraneUchwala 23 – 2015 w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Jana Komeńskiego w Bratysławie


pobraneUchwała 22 – 2015 w sprawie utworzenia Instytutu Informatyki


pobraneUchwała 21 – 2015 w sprawie zmian w Statucie


pobraneUchwała 20 – 2015 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego


pobraneUchwała 19 – 2015 w sprawie profilu praktycznego – Zarządzanie


pobraneUchwała 18 – 2015 profil praktyczny – Pedagogika


pobraneUchwała 17 – 2015 w sprawie warunków i kryteriów rekrutacji 2016-2017


pobraneUchwała 16 – 2015 – w sprawie umowy Mugla Erasmus +


pobraneUchwała 15 – 2015 w sprawie Wychowania Fizycznego, profil praktyczny


pobraneUchwała 14 – 2015 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się


pobraneUchwała 13 – 2015 w sprawie Regulaminu Studiów od 01.10


pobraneUchwała 12 – 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego za
rok 2014


pobraneUchwała 11 – 2015 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego za rok 2015


pobraneUchwała 10 – 2015 w sprawie przyjęcia darowizny od Salomon Schule


pobraneUchwała 9 – 2015 w sprawie Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneUchwała 8 – 2015 w sprawie wzoru dyplomu


pobraneUchwała 7 – 2015 w sprawie Kapituły Medalu Uczelni


pobraneUchwała 6 – 2015 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej


pobraneUchwała 5 – 2015 w sprawie udzielania urlopów dla nauczycieli akademickich


pobraneUchwała 4 – 2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne” w Instytucie Pedagogiki.


pobraneUchwała 3 – 2015 w sprawie Strategii Uczelni 2015-2020


pobraneUchwała 2 – 2015 w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej


pobraneUchwała 1 – 2015 w sprawie zmiany realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu