Poznaj nasze kierunki studiów

Uchwały Senatu 2016

pobraneUchwała 94 – 2016 w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych


pobraneUchwała 93 – 2016 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Filologia dla rocznika 2015/2016


pobraneUchwała 92 – 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Piotra Górskiego na funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Organizacjami Sektora Publicznego


pobraneUchwała 91 – 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Piotra Górskiego na funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości


pobraneUchwała 90 – 2016 w sprawie powołania dra Kamila Mroczkę na funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Strategicznego i Finansów


pobraneUchwała 89 – 2016 w sprawie powołania dra Pawła Ochwata na funkcję Kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego


pobraneUchwała 88 – 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Piotra Porwika na Kierownika Zakładu Systemów Informatycznych


pobraneUchwała 87- 2016 w sprawie powołania Zakładu Systemów Informatycznych


pobraneUchwała 86 – 2016 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 85 – 2016 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Informatyki


pobraneUchwała 84 – 2016 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 83 – 2016 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 82 – 2016 – w sprawie wzoru dyplomu inżynierskiego


pobraneUchwała 81 -2016 w sprawie powołania Kierowników Studiów Podyplomowych EdB i POW


pobraneUchwała 80 – 2016 REGULAMIN studiów podyplomowych 2016


pobraneUchwała 79 – 2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa


pobraneUchwała 78 – 2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza


pobraneUchwała 77 – 2016 w sprawie zmian w planie rzeczowo- finansowym na rok 2016


pobraneUchwała 76 – 2016 w sprawie wyrażenia opinii Senatu w sprawie sfinansowania przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora prof. nadzw. dr hab. n. med. D. Mielżyńskiej – Svach


pobraneUchwała 75 – 2016 w sprawie nawiązania współpracy międzynarodowej z Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniprze oraz Alice Salomon Schule w Hannowerze


pobraneUchwała 74 – 2016 w sprawie utworzenia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne


pobraneUchwała 73 – 2016 w sprawie efekty,plany,programy Bezpieczeństwo wewnętrzne


pobraneUchwała 72- 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Koźbiała na stanowisko Kierownika Zakładu Systemów Politycznych


pobraneUchwała 71- 2016 w sprawie powołania dr Elwiry Miter – Dąbrowskiej na stanowisko Kierownika Zakładu Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego


pobraneUchwała 70 – 2016 w sprawie powołania prof. dr hab. Joachima Dieca na stanowisko Kierownika Zakładu Badań nad Cywilizacją Anglosaską


pobraneUchwała 69 – 2016 w sprawie powołania dr Leokadii Wiatrowskiej na stanowisko Kierownika Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny


pobraneUchwała 68 – 2016 w sprawie powołania dr hab. Aliny Górniok-Naglik na stanowisko Kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 67- 2016 w sprawie powołania Zakładu Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 66 – 2016 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Języka i Realioznawstwa Niemieckiego w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 65 – 2016 w sprawie powołania dr Zbigniewa Witkowskiego na Kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Sportu w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneUchwała 64 – 2016 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla powołania Komisji Bioetycznej przy Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 63 – 2016 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 62 – 2016 w sprawie powołania na Kierownika Zakładu Nowoczesnych Inicjatyw w Pielęgniarstwie prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Jezela-Stanek


pobraneUchwała 61 – 2016 w sprawie powołania na Kierownika Zakładu Praktyk Zawodowych dr Wiesławy Kołodziej


pobraneUchwała 60 – 2016 w sprawie powołania Zakładu Nowoczesnych Inicjatyw w Pielęgniarstwie


pobraneUchwała 59 – 2016 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Pielęgniarstwa Interdyscyplinarnego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego


pobraneUchwała 58 – 2016 w sprawie zmiany w programie kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 57 – 2016 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadające stopnia naukowego doktora


pobraneUchwała 56 – 2016 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Zarządzanie


pobraneUchwała 55 – 2016 – w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta


pobraneUchwała 54-2016 – w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Stypendium Ministra


pobraneUchwała 53 – 2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uchwała 52 – 2016 w sprawie utworzenia kierunku Dietetyka


pobraneUchwała 52 – 2016 w sprawie utworzenia kierunku Dietetyka


pobraneUchwała 51 – 2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunku Dietetyka


pobrane Uchwała 50 – 2016 w sprawie efekty,plany,programy Dietetyka


pobraneUchwała 49 – 2016 w sprawie zmian w planach na kierunku Zarządzanie NST – wrzesień 2016


pobraneUchwała 48 – 2016 w sprawie zmian planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku Pedagogika


pobraneUchwała 47 – 2016 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku FILOLOGIA


pobraneUchwała 46 – 2016 w sprawie zatwierdzenia nowej struktury Instytutu Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 45 – 2016 w sprawie powołania dra Artura Łacinę- Łanowskiego na Kierownika Zakładu Polityki Oświatowej i Pracy Socjalnej


pobraneUchwała 44 – 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Rafała Łętochy na stanowisko Kierownika Zakładu Myśli Politycznej i Teorii Politycznej


pobraneUchwała 43 -2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Patryka Pleskota na stanowisko Kierownika Zakładu Pamięć o Zagładzie i Prawa Człowieka


pobraneUchwała 42 – 2016 w sprawie powołania prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Szynowskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Polityki Bezpieczeństwa


pobraneUchwała 41- 2016 w sprawie powołania Zakładu Systemów Politycznych


pobraneUchwała 40 – 2016 w sprawie powołania Zakładu Polityki Oświatowej i Pracy Socjalnej


pobraneUchwała 39- 2016 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Pracy Socjalnej


pobraneUchwała 38 – 2016 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Politologia I stopień


pobraneUchwała 37 – 2016 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku FiR


pobraneUchwała 36 – 2016 – nieuruchomienie kierunków studiów


pobraneUchwała 35 – 2016 w sprawie terminu zamknięcia rekrutacji


pobraneUchwała 34 – 2016 w sprawie ilości studentów


pobraneUchwała 33 – 2016 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym


pobraneUchwała 32 – 2016 w sprawie wyrażenia opinii co do powołania Dyrektorów Instytutów


pobraneUchwała 31 – 2016 w sprawie wydania opinii w sprawie przekształcenia Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Neofilologii w Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 30 – 2016 w sprawie dodatkowego zatrudnienia Rektora Uczelni


pobraneUchwała 29 – 2016 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne


pobraneUchwała 28 – 2016 ws. uchwalenia limitów przyjęć – studia niestacjonarne


pobraneUchwała 27 – 2016 w sprawie efekty,plany,programy Mechatronika Uchwała 26-2016 w sprawie utworzenia kierunku Mechatronika


pobraneUchwała 26 – 2016 w sprawie utworzenia kierunku Mechatronika


pobraneUchwała 25 – 2016 przystąpienia do projektu pozakonkursowego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”


pobraneUchwała 24 – 2016 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku ZiIP


pobraneUchwała 23 – 2016 w sprawie zmian w efektach kształcenia na kierunku Filologia


pobraneUchwała 22 – 2016 w sprawie zmian w planach na kierunku Filologia


pobraneUchwała 21 – 2016 w sprawie uczczenia pamięci rtm. W. Pileckiego


pobraneUchwała 20 – 2016 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Pedagogika


pobraneUchwała 19 – 2016 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia FiR


pobraneUchwała 18 – 2016 w sprawie zmiany realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych ze zmianami – maj 2016 r


pobraneUchwała 17 – 2016 w sprawie liczebności grup studenckich


pobraneUchwała 16 – 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2017-2018


pobraneUchwała 15 – 2016 w sprawie indywidualnego programu studiów Neofilologia


pobraneUchwała 14 – 2016 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego


pobraneUchwała 13 – 2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 2015


pobraneUchwała 12 – 2016 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów


pobraneUchwała 11 – 2016 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów


pobraneUchwała 10 – 2016 w sprawie wzoru dyplomu


pobraneUchwała 9 – 2016 w sprawie współpracy- umowa Kilis Erasmus+


pobraneUchwała 8 – 2016 w sprawie wyjazdów prac


pobraneUchwała 7- 2016 w sprawie zmiany wewnętrznego systemu jakości kształcenia – ocena infrastruktury


pobraneUchwała 6 – 2016 w sprawie wyrażenia zgody na adaptacje kamienicy-akademik


pobraneUchwała 5 – 2016 w sprawie potwierdzenie efektów uczenia się -przedmioty


pobraneUchwała 4 – 2016 w sprawie indywidualnego programu studiów Neofilologia


pobraneUchwała 3 – 2016 w sprawie indywidualnego programu studiów Neofilologia


pobraneUchwała 2 – 2016 w sprawie powołania Komisji Wyborczej


pobraneUchwała 1 – 2016 Wstępny plan rzeczowo – finansowy 2016 r