Poznaj nasze kierunki studiów

Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu to pierwsze i najnowocześniejsze Centrum w Małopolsce Zachodniej, które stanowi nowoczesną bazę dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunku pielęgniarstwo.  Dzięki budowie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej studenci i nauczyciele akademiccy będą mogli realizować ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz supernowoczesnych trenażerów.

Kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oparte jest na metodzie symulacji medycznej, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy w pomieszczeniach imitujących sale szpitale, pozwala na realizację wysokiej jakość kształcenia, a szczególnie na wypracowaniu wysokiego poziomu umiejętności praktycznych, co jest niezwykle ważne w pracy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Budowa oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej została zrealizowana w ramach projektu MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” nr WND-POWR.05.03.00-00-0083/17  na kierunku pielęgniarstwo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 2 402 615,42 zł