Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie organizacyjne

27 września br. Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Prorektor dr Maciej Mączyński spotkali się z ks. Piotrem Pawelcem SDB, aby omówić dzieło tworzenia w Uczelni Duszpasterstwa Akademickiego. Rozmawiano o planowanych cyklicznie spotkaniach tematycznych, wolontariacie, rekolekcjach i wyjazdach młodzieży. Duszpasterstwo akademickie ma być miejscem, do którego przychodzi się z radością, który tworzy  wspólnota kochająca Boga i ludzi.
Planowanych inicjatyw  jest wiele, liczymy na zaangażowanie i pomysły ze strony studentów – zgodnie uważają Duszpasterz Akademicki i władze Uczelni.

Duszpasterstwo Akademickie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu działa  we współpracy ze Wspólnotą Salezjanów. Kościołem akademickim jest Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

Duszpasterzem Akademickim został ksiądz Piotr Pawelec SDB, który pełni dyżur duszpasterski w każdy piątek w godz. 10.00-12.00 w pokoju 105 w budynku Collegium sub Horologio, poziom 0 (pomarańczowy).

Pierwsze spotkanie Duszpasterstwa, na które zaproszono przedstawicieli samorządu, koła naukowe, starostów grup, przedstawicieli uczelnianego wolontariatu oraz wszystkich chętnych, odbędzie się w piątek 4 października o godz. 10.00 w Sali 1.08 w Collegium Primum (obok Rektoratu). ZAPRASZAMY!