Poznaj nasze kierunki studiów

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019

Informacje ogólne

 

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych, które w ramach I edycji przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” otrzymały środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

W dniu 05 czerwca 2019 r.  Rektor MUP prof. zw. dr hab. Witold Stankowski podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr MNISW/2019/217/DIR/DID, na mocy której Uczelnia otrzymała, w formie subwencji, środki finansowe na realizację zadań, których celem jest wsparcie doskonalenia jakości kształcenia.

Wykaz zrealizowanych zadań w 2019 roku

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

W ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019 Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

  • doposażył pracownię chemii, biochemii i biofizyki w liczne urządzenia i wyposażenie, w tym: spektrofotometr UV- VIS, wirówkę laboratoryjną, wodoszczelny ph/mv/ konduktometr/solomierz z kompletem elektrod, pH-metr / termometr / mieszadło magnetyczne, łaźnie wodne, suszarki i wagi laboratoryjne, wagi analityczne, mikroskopy monokularowe cyfrowe, mieszadła rolkowe, magnetyczne, mikroskopy i wiskozymetry

 

  • zakupił do pracowni elektroniki i elektrotechniki stanowiska dydaktyczne umożliwiające realizację ćwiczeń z zastosowaniem: silnika prądu stałego 24 V bocznikowego obcowzbudnego z prądnicą prądu stałego obciążaną rezystancyjnie, trójfazowego asynchronicznego silnika klatkowego (konfiguracja, sterowanie oraz monitorowanie parametrów falownika na komputerze) oraz nagrzewnicy indukcyjnej do obróbki metali; pracownia wzbogaciła się także w nowe moduły ćwiczeniowe z silnikami prądu stałego, rozbieralne transformatory, zestawy do ćwiczeń z obwodem szeregowym i równoległym prądu stałego, zestawy przetworników, multimetry graficzne, sondy prądowe, oscyloskopy cyfrowe i zasilacze.

 

 

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

W ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019 Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego:

  • wzbogacił się o sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym fantomy ratownicze i kamizelki ratunkowe

Z zakupionego sprzętu skorzystają studenci z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Ratownictwo medyczne.

  • stworzył pracownię metodyczną dla studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, która ma odpowiadać realiom klasy szkolnej, w której studenci będą mieli realny kontakt ze środowiskiem klasy lekcyjnej wyposażonej w wysokiej jakości klasy sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. tablety, monitor interaktywny, pianino elektryczne).

Instytut Nauk o Zdrowiu

W ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019 Instytut Nauk o Zdrowiu:

  • zakupił symulator porodu oraz sprzęt do ratownictwa medycznego

Na symulatorze porodu wykładowczyni pokazuje studentom ratownictwa medycznego jak odberać poród

 

  • doposażył Centrum Symulacji Medycznej w niezbędne meble, mobilne stoły oraz pozostałe wyposażenie umożliwiające wierne odtworzenie warunków panujących na sali szpitalnej

Wyposażenie sali Pielęgniarskiej - po prawej stronie stoją meble i stół z pomarańczowymi krzesłami, a po lewej stronie stoją zielone krzesła z nadstawkami ułatwiającymi pisanie

  • zakupił dla studentów Dietetyki sprzęt do pomiaru składu ciała i jego nawodnienia oraz program do układania diet.