Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje ogólne

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” otrzymały

1 milion złotych

na podniesienie i doskonalenie jakości kształcenia.

Premia finansowa jest przyznawana uczelniom, które mogą pochwalić się najlepszymi osiągnięciami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, określane na podstawie wskaźników z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.

 

W zakładach, po lewej stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w poszczególnych edycjach programu.