Poznaj nasze kierunki studiów

Rozwój sportu akademickiego

o1840d

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania, w szczególności mające na celu: zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w pierwszym rzędzie przez jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego, wspieranie rozwoju badań dotyczących  diagnostyki treningu sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej, wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do docelowych imprez sportowych.

Otrzymany grant przyczyni się do rozwoju sportu akademickiego w oświęcimskiej Uczelni Wyższej w tym aktywności AZS PWSZ. Realizowany w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu Projekt projekt dotyczy diagnostyki procesu treningu sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej oraz kierowania przygotowaniem sportowym zawodników do docelowych imprez sportowych (Uniwersjada, Mistrzostwa Świata i Europy, Igrzyska Olimpijskie).