Poznaj nasze kierunki studiów

Szkoła liderów wolontariatu

o613dPR2 – promocja radości do kwadratu
– szkoła liderów wolontariatu
Program: „Młodzież w działaniu”
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe

Tematem projektu jest zainicjowanie tworzenia uczelnianego Centrum Wolontariatu (CW). Jego celem głównym jest wzmocnienie społecznego zaangażowania młodzieży poprzez konstruktywne reagowanie na problemy społeczne.

Cele szczegółowe:

  1. dostarczenie studentom wiedzy na temat funkcjonowania CW, sposobów finansowania jego pracy, aspektów prawnych działalności wolontarystcznej;
  2. praktyczne nabycie umiejętności niezbędnych w pracy woluntarystycznej w rożnego typu placówkach (Dom Dziecka, hospicjum, DPS);
  3. wzmocnienie postawy aktywności i bezinteresownej pomocy