Poznaj nasze kierunki studiów

Urząd gminny – sprawny i przyjazny

logo_efs_kapital_ludzki

Urząd gminny – sprawny i przyjazny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet V: Dobre rządzenie

Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Termin realizacji projektu: 01.09.2011r. – 30.04.2014 r.

Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w pięciu gminnych urzędach działających na terenie województwa małopolskiego (w powiatach oświęcimskim i wadowickim) poprzez:

– wdrożenie 6 systemowych rozwiązań organizacyjnych, co wpłynie na podniesienie jakości obsługi obywatela w urzędzie gminy

– wzrost kompetencji zawodowej120 pracowników ww. urzędów gmin

Realizacja projektu zaspokoi najbardziej palące potrzeby w zakresie podniesienia standardów świadczonych usług i poziomu kompetencji pracowników oraz wpłynie na poprawę procesu zarządzania.

plakatGminaMaly