Poznaj nasze kierunki studiów

Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu

FUNDUSZE UNIJNE dla STUDENTÓW

i  PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA

Znalezione obrazy dla zapytania promocja projektów unijnych power

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowie w Ministerstwie Zdrowia w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia (działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych) rozstrzygnął konkurs i spośród 22 Uczelni, które w tej edycji przystąpiły do konkursu, pozytywnie ocenił 17 propozycji podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach medycznych, na realizację których przyznał dofinansowanie. Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania tymi studiami i przyczyni się do podniesienia liczby absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym właśnie kierunku.

Zwiększenie atrakcyjności studiów nastąpi dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu rozwojowego składającego się z czterech komponentów:

  • stypendiów motywacyjnych dla najlepszych studentów;
  • dostosowania warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (OPZ) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
  • finansowania ponadprogramowych praktyk zawodowych (PPZ);
  • cyklu szkoleń dla kadry dydaktycznej,

które, nie da się ukryć, będą wymierną korzyścią dla studentów.

Stypendia motywacyjne przyczynią się do poprawienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, jako że skonstruowany system, oparty o trzy kategorie stypendiów, będzie motywował do osiągania jak najlepszych wyników w nauce poprzez zwiększanie konkurencyjności między studentami. Wprowadzenie obowiązkowych i ponadprogramowych płatnych praktyk dostosowanych do ERJPiS spowoduje, że studenci otrzymają możliwość bieżącego wsparcia, konsultacji ze strony wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej, dzięki czemu zostaną wzmocnione umiejętności praktyczne. Dla kandydatów na studia pielęgniarskie będzie to również sygnał o możliwościach praktycznego przygotowania (na wysokim poziomie) do rozpoczęcia trudnej pracy w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza. Szkolenia kadry dydaktycznej sprawią, że dojdzie do wzmocnienia kompetencji dydaktycznych wśród wykładowców Instytutu, w którego strukturze realizowany jest kierunek Pielęgniarstwo. Umiejętności z zakresu metod uczenia i merytorycznych, pogłębiane będą w oparciu o rozwiązania stosowane w najnowocześniejszych pracowniach (centrach symulacji) w Europie.

Projekt obejmie studentów II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo, rozpoczynających kształcenie w latach 2015-2020.

Łączna wysokość projektu: 1 943 424,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 637 917,74 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 111 163,86 zł

Wkład własny: 194 342,40 zł


HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

pobraneHarmonogram Realizacji Wsparcia – Projekt pn. Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu – zmiana 10.07.2018