Poznaj nasze kierunki studiów

Komunikat w sprawie naboru uczestników do projektu „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu”, którzy w roku akademicki 2020/2021 otrzymają wsparcie w formie ponadprogramowych praktyk zawodowych

Komunikat nr 4/2021

Kierownika Projektu

„Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa

w PWSZ w Oświęcimiu”

z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: naboru uczestników do projektu „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu”, którzy w roku akademicki 2020/2021 otrzymają wsparcie w formie ponadprogramowych praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu określającego kryteria, zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu” oraz kwalifikacji do płatnych praktyk zawodowych i wynagradzania studentów, jak również procedurę i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium motywacyjnego dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia realizowanych w formie stacjonarnej na kierunku Pielęgniarstwo (załącznik nr 1 do Zarządzania nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 roku), ustalam termin i miejsce składania formularzy aplikacyjnych na ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe na rok 2021:

 

  • formularze aplikacyjne na ponadprogramowe praktyki zawodowe o na rok 2020/2021 przyjmowane będą od 14 do 21 września 2021 roku;
  • miejsce składania wniosków: Biuro Projektu p. 2.18 CP;
  • formularze aplikacyjne stanowią załączniki do ww. Regulaminu.

 

 

Kierownik Projektu

dr n. med. Katarzyna Matusiak