Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendium motywacyjne dla studentów pielęgniarstwa śródrocznego na rok akademicki 2020/2021 w ramach projektu „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu”

Komunikat nr 2/2021

Kierownika Projektu

„Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa

w PWSZ w Oświęcimiu”

z dnia 19 marca 2021 roku

 

 

w sprawie: naboru uczestników do projektu „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu”, którzy w roku akademickim 2020/2021 otrzymają wsparcie finansowe w formie stypendium motywacyjnego

 

  

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu określającego kryteria, zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu” oraz kwalifikacji do płatnych praktyk zawodowych i wynagradzania studentów, jak również procedurę i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium motywacyjnego dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia realizowanych w formie stacjonarnej na kierunku Pielęgniarstwo Śródroczne (załącznik nr 1 do Zarządzania nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 roku), ustalam termin i miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki 2020/2021:

 

  • wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki 2020/2021 przyjmowane będą od 22 do 31 marca 2021 roku;
  • miejsce składania wniosków: Biuro Projektu p. 2.18 CP;
  • formularz wniosku stanowi załączniki do ww. Regulaminu.

 

 

Kierownik Projektu

 

dr n. med. Katarzyna Matusiak

 

Komunikat 2/2021