Poznaj nasze kierunki studiów

„Bezpieczeństwo sieci/testy penetracyjne” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 17 marca 2021 r. rozpoczynamy szkolenie dla działu IT naszej Uczelni, pt. „Bezpieczeństwo sieci/testy penetracyjne” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Kurs odbywać się będzie online za pośrednictwem platformy ZOOM w dniach:

17.03.2021 – godz. 9.00-15.30,

19.03.2021 – godz. 9.00-15.30,

22.03.2021 – godz. 9.00-15.30.

Celem szkolenia jest poznanie źródeł ataków hakerskich, ich metod i programów oraz sposobów zapobiegania im dzięki znajomości technik zabezpieczania serwerów i testów penetracyjnych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.